Potpiši Deklaraciju ‘Žene svijeta’
26. veljače 2015.

Međunarodnu inicijativu “Žene svijeta” (“Women of the World”) pokrenula je nevladina organizacija “Profesionales por La etica” u suradnji s još nekoliko organizacija kako bi međunarodnim institucijama i političarima posvijestili stavove i želje “žena svijeta”. Cilj je Deklaracije smanjivanje dominacije radikalnog feminizma i rodne ideologije u politici i međunarodnim institucijama i afirmacija identiteta, pozitivne uloge žene i majke u društvu i obitelji. Inicijativu je dosad podržalo više od 90 organizacija širom svijeta, a javno će biti predstavljena na Međunarodni dan žena 8. ožujka. Nakon toga, Deklaracija će biti upućena međunarodnim institucijama i političarima.

U nastavku pročitajte tekst Deklaracije koju možete potpisati ovdje. Prethodno je potrebno upisati svoje ime (nombre), prezime (apellido), e-mail i državu (pais) – Croatia.

ŽENE SVIJETA

Mi, žene svijeta i članice organizacija potpisnica, izjavljujemo:

I. Žene i muškarci moraju ponovo steći i potvrditi svoj identitet i komplementarnost, u svom vlastitom interesu, u interesu njihove obitelji, tržišta rada i društva općenito.

II.  Postoji ženski identitet koji se razvija do svojih punih dimenzija u komplementarnosti i reciprocitetu s muškarcima.

 III. Žene daju jedinstven doprinos stabilnosti obitelji, radnoj snazi, društvu i općem dobru.

 IV. Uloga žena u društvu mora se razvijati u svim njenim značajkama, bez diskriminacije, nasilja ili iskorištavanja, te prepoznati kao važno pitanje našeg vremena.

 V. Majčinstvo ima jedinstvenu vrijednost i dostojanstvo.

 VI. U zapadnjačkim kulturama žene se danas diskriminira zbog majčinstva.

 VII. Majčinstvo je neosporna prednost za ženu u svijetu rada i ulaganje za društvo u cjelini.

VIII. Majčinstvo i ženina posvećenost obitelji ne potiskuju njezin osobni ili intelektualni razvoj, naprotiv, oni učvršćuju ženinu osobnost i razvoj ženskog identiteta.

IX. Rad u kući i isključiva ili primarna posvećenost obitelji predstavljaju neupitnu društvenu i gospodarsku vrijednost.

X. Istinsku žensku emancipaciju čini sloboda žene da bude doista svoja, da bude žena kao takva.

Stoga zahtijevamo:

  1. Univerzalno priznanje i poštovanje prema ženskom identitetu, njegovu dostojanstvu i istinskoj jednakosti između muškaraca i žena u njihovoj komplementarnosti i reciprocitetu.
  1. Međunarodne politike koje brane slobodu žena da odlučuju u pogledu posvećenosti obitelji, što podrazumijeva pravu pomirbu obiteljskog i poslovnog života.
  1. Univerzalno priznanje u međunarodnom zakonodavstvu vrijednosti tihog i naizgled nevidljivog rada žena unutar obitelji te univerzalno prihvaćanje pojma „isključive posvećenosti obitelji“ kao vrste zaposlenja.
  1. Međunarodni okvir politika koje štite zaposlene žene koje žele imati djecu ili su isključivo ili djelomično posvećene njezi i brizi za svoju obitelj te iskorjenjivanje svakog oblika diskriminacije prema njima.
  1. Univerzalnu zabranu zamjenskog majčinstva. Zamjensko majčinstvo narušava dostojanstvo i zamjenske majke i djeteta. To je novi oblik iskorištavanja žena i trgovine ljudima, koji od djeteta čini predmet ugovora.

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža