U ime obitelji

Poljski parlament odlučivat će o zaustavljanju nametanja istospolnih partnerstava u Poljskoj

Poljski parlament odlučivat će o zaustavljanju nametanja istospolnih partnerstava u Poljskoj

Odbor za kulturu i populacijsku politiku poljskog parlamenta je 21. ožujka 2016. jednoglasno usvojio rezoluciju o potrebi za zakonskim promjenama koje će osigurati zaštitu pravnog identiteta braka kao zajednice muškarca i žene te je pozvao parlament (Sejm) da donese predložene promjene.

Predstavnici Instituta Ordo Juris opisali su tijekom sastanka primjere pokušaja od  strane poljskih sudova i međunarodnih pravosudnih institucija da se ospori ili oslabi pravni identitet braka kao zajednice muškarca i žene na način da sesudskim putem priznaju pravni učinci istospolnih partnerstava, npr. posvojenja djece ili u imovinsko-pravnim odnosima, što bi moglo rezultirati stvaranjem pritiska za ozakonjenje istospolnih zajednica u Poljskoj.

Piotrom Uściński (PiS), potpredsjednik toga odbora, podsjetio je na važnu te korisnu ulogu braka i obitelji kao temeljnih jedinica svakog društva. Također je pozvao da se u potpunosti ispoštuje ustavno  jamstvo zaštite identiteta braka sadržanog u članku 18. Ustava koje je dosljedno potvrđeno u sudskoj praksi poljskog Ustavnog suda. S obzirom na uznemirujuću praksu poljskih i međunarodnih sudova, koja bi mogla potkopati pravni identitet braka u Poljskoj, odbor za žalbe poljskog Sejma hitno će početi raditi na usvajanju pravila koja jamče dosljednu i jedinstvenu primjenu smjernica iz članka 18. Ustava te njegovu zakonsku primjenu. Ističe se također na potrebu usvajanja zakona koji jasno isključuje mogućnost priznavanja pravnih posljedica istospolnih zajednica sklopljenih u stranim zemljama i ograničava mogućnosti priznavanja istih zajednica onima koji samo izvanbračno žive zajedno – nalazi se u rezoluciji parlamentarnog odbora.

Odvjetnici su tijekom sastanka odbora naveli i činjenicu da postojeorganizirane aktivnosti koje se provode kako bi se zemlja dovela do stanja u kojem bi Europski sud za ljudska prava glasao o obvezi ozakonjenja istospolnog partnerstva u Poljskoj. Oni su također istaknuli da ako ubrzo ne dođe do predloženih pravnih promjena, Vrhovni sud bi mogao ustvrditi da je institucionaliziranje, tj. ozakonjenje istospolnih zajednica odgovornost Poljske u skladu s odredbama Europske konvencije o ljudskim pravima.

Podsjećamo, Poljska i Mađarska su u prosincu 2015. spriječile nametanje učinaka životnog partnerstva u cijeloj Europskoj uniji, odnosno odbile su usvajanje uredbe prema kojoj bi svaka  država članica EU morala priznati učinke životnog partnerstva u imovinsko-pravnim odnosima životnih partnera, bez obzira jesu li same države izglasale zakone o životnom partnerstvu ili nisu.

Photo: Katarzyna Czerwińska