Ignasi Grau: Roditelji imaju pravo birati vrstu obrazovanja koje žele za svoju djecu
7. studenoga 2016.

Svaki će vam roditelj kada ga pitate što prvenstveno želi u razvoju svoga djeteta reći kvalitetno obrazovanje. Ono zaista i jest bitna stavka u razvoju djeteta u zdravu i kvalitetnu osobu i dopušta mu da razvije sve svoje kapacitete i talente. No mora li obrazovanje biti onako klasično, tradicionalno na kakvo smo generacijama navikli i koliko su druge vrste programa zastupljene u svijetu i kod nas. O slobodi obrazovanja razgovarali smo s gospodinom Ignasijem Grauom, inače predstavnikom OIDEL-a, švicarske nevladine organizacije sa statusom savjetnika Ujedinjenih naroda, UNESCO-a i Vijeća Europe. Osnovni cilj OIDEL-a je promicanje prava na obrazovanje kao temeljnog ljudskog prava. OIDEL, kao i većina međunarodnih konvencija o ljudskim pravima, smatra da takvo pravo ne može postojati bez pogodnosti koje pruža država i zaštite sloboda pojedinca.

Narod.hr: Objasnite nam što je sloboda obrazovanja?

To je pravo roditelja da biraju kakvu vrstu obrazovanja žele za svoju djecu i pravo civilnog društva i individualca da osnuju školu koja nije državna škola.

Narod.hr: Kažite nam nešto o vašem istraživanju o indeksu slobode obrazovanja.

Ovo je jedno od najvećih istraživanja koje je proveo OIDEL, jer je u njemu sudjelovalo 136 zemalja. Ideja ovo istraživanja je bila da uspostavimo potrebe koje su važne za uspostavu slobodnog obrazovanja. Zaključili smo da u mnogim državnim parlamentima, ali ponekad i u EU i UN-u da ljudi kada se priča o ovoj temi baš i ne znaju mnogo. Zato želimo educirati ljude o ovom i pomoći vladama diljem svijeta da odrede pravilnu politiku prema financiranju privatnih škola.

Narod.hr: Gdje se Hrvatska nalazi u tom indeksu?

Što se tiče cijelog svijeta ne mogu reći sa sigurnošću, no prema europskim standardima ne stoji baš najbolje. Razlog tome je što u Hrvatskoj zapravo i nema puno privatnih škola, pa im je i zato pristup javnom financiranju otežan.

Narod.hr: Što bi onda Hrvatska prema vama trebama napraviti da poboljša tu poziciju?

Postoje dvije stvari koje su već napravile mnoge zemlje u Europi pa može i Hrvatska. Iako nisam stručnjak za hrvatsko školstvo, mislim da Hrvatska treba ustanoviti okvire po kojima se može doći do javnog financiranja kako bi civilno društvo moglo imati pristup tome u osnovnim i srednjim školama. Kako bi se dobio sustav slobodnog obrazovanja treba stvoriti ozračje za to, što znači da treba stvoriti pravne strukture gdje morate znati kakav je kurikulum, što će raditi, kako će biti ocjenjivani i kakvi će biti ispiti.

Izvor: narod.hr

Foto: narod.hr

Izvor: narod.hr

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža