U ime obitelji

Svaka je kriza ujedno i prilika

Svaka je kriza ujedno i prilika

Dragi naši prijatelji, suradnici i  podupiratelji,

Pandemija korona virusa natjerala nas je sve da na određeno vrijeme promijenimo svoj način života. Ovo je i prilika da preispitamo način na koji živimo – što nam je uistinu najvažnije u životu.

I dok jedan dio nas sudjeluje u služenju općem dobru kroz brojne službe koje pomažu u nošenju s pandemijom korona virusa, veliki dio  nas će ovih sljedećih tjedana biti više kod kuće, sa članovima svojih obitelji – mužem, ženom, djecom, djedovima i bakama.

Svaka je kriza ujedno i prilika  – za solidarnost, brigu, ljubav, pa čak i ponovno zbližavanje s onima koji su nam najvažniji na svijetu. Ova je kriza prilika za dodatnu brigu o našoj djeci, o našim starima, o bolesnima – za konkretna djela pomoći i ljubavi.

Ova nam je kriza opet potvrdila da su ljubav, istina, poštovanje, briga i požrtvovnost – temelji zdravih obiteljskih odnosa – istovremeno i temelj zdravog društva – pa i onda ili baš onda kad je napadnuto nepoznatim virusom.

Ova nam je kriza opet potvrdila da je nacionalna država temeljni okvir učinkovite brige o svom narodu. U ovoj krizi – svaka se država – od Njemačke, preko Italije do Poljske i Francuske – brine o zaštiti svog naroda od bolesti, o opskrbi svog naroda hranom i potrepštinama, o zaštiti ekonomije svog naroda.  Nema zajedničkog EU odgovora na sve ove probleme. Najbolji odgovor na pandemiju ovisi o faktorima specifičnim za svaki narod, svaku državu: dobi stanovništva, gustoći stanovništva, broju velikih gradova, discipliniranosti građana, broju kreveta u bolnicama, broju respiratora, zalihama hrane, samostalnoj proizvodnji hrane i potrepština i dr. Solidarnost s drugim narodima nikome u ovoj krizi nije izgovor za omalovažavanje interesa svog naroda.

Pred nama su tjedni puni izazova. Iskoristimo ih za osoban rast, pružanje pomoći i potpore potrebitima, doprinos našim obiteljima i našim sugrađanima i sunarodnjacima. Nastavimo živjeti i raditi na što produktivniji način prateći upute stručnjaka. Nastavimo podupirati jedni druge.

A oni među nama koji mole –  u ovim danima na osobit način molimo za sve one koji trpe, koji strahuju, za sve one koji se žrtvuju za opće dobro – da nas dobri Bog sve osnaži nadom, ljubavlju i radošću – okrečući svako zlo na dobro.

Dr. Željka Markić

U ime obitelji