U ime obitelji

58 milijuna djece u SAD-u izgubilo život od kada je legaliziran pobačaj

58 milijuna djece u SAD-u izgubilo život od kada je legaliziran pobačaj

Nacionalno pravo na život (National Right to Life) procjenjuje da, budući da je Vrhovni sud SAD-a legalizarao pobačaj prije gotovo 44 godina u Roe v. Wade i Doe protiv Boltona, više od 58 milijuna nerođene djece izgubilo je živote. Svaki od tih pobačaja je tragedija, ne samo zato što je nevino dijete umrlo, nego i zbog trajnog utjecaja samog pobačaja na majke te nerođene djece.

Od 1968. godine, Nacionalno pravo na život je djelovalo za zaštitu nerođene djece i njihovih majki. U razdoblju nakon odluke Suda 22. siječnja 1973. godine, mreža državnih podružnice, lokalnih poglavlja i aktivista građana su neumorno radili na donošenje zakona koji štite nerođenu djecu i nudile alternative majkama.

Tako je pobačaj, naporima mnogih pro-life organnizacija, nakon mnogih godina neprestanog rasta u padu u SAD-u. Dok je prosjek pada cijele zemlje u tri godine 4,2%, u pojedinim državama on je fascinantan: od 12.2% u Virginii do 39.6% u Maineu.

Izvor: narod.hr/lifenews.com

Foto: Thinstock