U ime obitelji

Aktualnosti

Pravobraniteljica Višnja Ljubičić zagovara ideologizirani ‘Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije’

Na 1. sjednici Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje 2017.-2022., koja je održana 27. ožujka, Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, usprotivila se izmjenama unesenim u Nacrt Nacionalnog plana, zastupajući tezu da je potrebno ostati pri njegovoj prošloj, ideologiziranoj verziji. Saznajte više »

U ime obitelji – Više od 17.000 građana zatražilo očitovanje saborskog Odbora o zloporabi financijskih sredstava od strane Novosti

Tjednik Novosti sredstva iz državnog proračuna koristi za promicanje netolerantnosti prema većinskom hrvatskom narodu, vrijeđajući pri tome i Republiku Hrvatsku, njezinu državnost i suverenost. Tako smatra preko 17 000 građana potpisnika zahtjeva u kojem se, između ostalog, traži da saborski Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina hitno održi tematsku sjednicu na temu zloupotrebe sredstva namijenjenih srpskoj nacionalnoj manjini od strane tjednika Novosti te da u sklopu iste Odbor zatraži od Savjeta za nacionalne manjine primjenu kriterija (točka 16 Posebnih kriterija) Javnog poziva za 2016. godinu u kojima stoji „Udruge i ustanove za koje se utvrdi da radom i aktivnostima potiču netolerantnost unutar svoje i prema drugim nacionalnim manjinama i pripadnicima većinskog naroda… gube pravo na prijavu programa na Javni poziv Savjeta za nacionalne manjine u roku od 3 godine.“ Saznajte više »