Potpiši Deklaraciju ‘Žene svijeta’

Potpiši Deklaraciju ‘Žene svijeta’

Međunarodnu inicijativu “Žene svijeta” (“Women of the World”) pokrenula je nevladina organizacija “Profesionales por La etica” u suradnji s još nekoliko organizacija kako bi međunarodnim institucijama i političarima posvijestili stavove i želje “žena...