Novi projekt ‘U ime obitelji’: važno je educirati i informirati roditelje da postanu aktivni sudionici u obrazovanju svoje djece
25. veljače 2016.

Ciljevi projekta ‘Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece’ su informiranje roditelja o njihovoj mogućnosti utjecaja na odgojno-obrazovni sustav i osvješćivanje o potrebi aktivnog zalaganja za interese djece”, istaknula je za Narod.hr Ivana Penavić, voditeljica projekta “Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece” koji je pokrenut u rujnu prošle godine s ciljem da se roditelji aktivnije uključe u rad vijeća roditelja škola i cijelog odgojno-obrazovnog sustava.

Narod.hr: Čime se bavi projekt Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece?

Udruga U ime obitelji pokrenula je projekt “Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece” u rujnu 2015. godine s ciljem da se roditelji aktivnije uključe u rad vijeća roditelja škola i cijelog odgojno-obrazovnog sustava. Sudjelovanjem u radu vijeća roditelja možemo napraviti mnogo, davati mišljenja o školskom kurikulumu, biti obaviješteni o svim važnim pitanjima koja se događaju u školi, pokretati razne inicijative kao što je npr. bio slučaj suprotstavljanja nestručnom i ideološki obojenom programu zdravstvenog odgoja ministra Jovanovića.

Ovim projektom želimo potaknuti, educirati  i informirati  roditelje da postanu aktivni sudionici u obrazovanju svoje djece, da se kroz tijela škola kao što su vijeće roditelja i školski odbor čuje glas roditelja koji bi trebali biti prvi koji odlučuju o odgoju svoje djece i zajedno sa ostalim sudionicima u formalnom obrazovanju svoje djece rade na zaštiti interesa djece i povećanju kvalitete rada odgojno-obrazovnih ustanova.

Narod.hr: Koji je njegov glavni cilj?

Ciljevi projekta “Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece” su informiranje roditelja o njihovoj mogućnosti utjecaja na odgojno-obrazovni sustav i osvješćivanje o potrebi aktivnog zalaganja za interese djece. Ovim projektom želimo okupiti, povezati i educirati roditelje s ciljem snažnijeg utjecaja, primarno putem vijeća roditelja i školskih odbora, na kvalitetno oblikovanje i provođenje odgojno-obrazovnog programa, te uočavanje nepravilnosti na koje kroz projekt upozoravamo javnost i nadležna tijela, te kroz suradnju s roditeljima predlažemo poboljšanja postojećih zakona i pravilnika.

Narod.hr: Zašto je bitno da se roditelji uključe u rad vijeća roditelja škole koju polaze njihova djeca? Možete li nam nešto reći i o samom vijeću roditelja?

Vijeće roditelja je formalno tijelo škole i njegovo ustrojavanje je predviđeno Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 126/12, 94/13, 152/14). Na početku svake školske godine, na prvom roditeljskom sastanku, roditelji učenika svakog razrednog odjela između sebe biraju jednog člana u vijeće roditelja. Vijeće roditelja je važno jer ono daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada, što su najvažniji dokumenti škole i oni sadrže cijeli nastavni program svih razrednih odjeljenja neke škole. Vijeće roditelja raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada škole, razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom, predlaže mjere za unapređenje obrazovnog rada, predlaže svog člana školskog odbora te obavlja i druge poslove u skladu sa statutom škole. (prema čl. 137. st.4. Zakona)

Zbog svih navedenih uloga koje vijeće roditelja ima u okviru Zakona, smatramo da je uključivanje u rad toga tijela jako važno jer se time roditelji izravno uključuju u rad i funkcioniranje školskih ustanova.

Narod.hr: Koliko ste tribina dosad pokrenuli? O čemu se na njima govorilo?

U sklopu projekta “Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece” smo organizirali jedan sastanak za roditelje početkom prosinca, na kojem smo predstavili projekt i upoznali roditelje koja je njegova važnost i glavni ciljevi. Na sastanku smo govorili o pravima i obvezama roditelja u vijećima roditelja, građanskom odgoju i obrazovanju koji se trenutno provodi kao međupredmetni sadržaj, te o organizaciji izleta i ekskurzija u školama.

Istaknuli smo važnost sastajanja vijeća roditelja i zakonskoj proceduri vođenja zapisnika sa sjednica, načinu izbora roditelja u vijeće roditelja i način rada vijeća. U dijelu predavanja o građanskom odgoju upozorili smo na nedostatke trenutnog provođenja građanskog odgoja u školama i općenito nedostatke njegovog ideološki obojenog programa kako ga predlažu udruge okupljene u GOOD Inicijativi. Govorili smo i o organizaciji izleta i ekskurzija u školama. Aranžmani koji se nude u školama od strane preferiranih turističkih agencija su često preskupi. Kako bi roditeljima olakšali prepoznavanje loših ponuda od strane turističkih agencija, istaknuli smo stavke na koje je u ponudama potrebno obratiti pažnju. Više pročitajte ovdje.

Narod.hr: Recite nam nešto o novoj tribini koja će se održati?

Nova tribina “Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece” održati će se u utorak, 1. ožujka 2016. u prostoru Tribine grada Zagreba, Kaptol 27. Zainteresirani trebaju potvrditi svoj dolazak najkasnije do ponedjeljka, 29. veljače 2016. ovdje ili na mail: roditeljiodlucuju@uimeobitelji.net. Na tribini ćemo govoriti o konkretnim mogućnostima poboljšanja organizacije izleta i maturalnih putovanja u školama, načinu kako roditelji i vijeće roditelja mogu biti uključeni u izbor ravnatelja škola.

Govoriti ćemo o problemima uvođenja projekata udruga u odgojno-obrazovne ustanove na temelju naših istraživanja kroz koja smo saznali da se u nekim školama u Republici Hrvatskoj provode projekti koji nisu odobreni od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i nemaju pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje, što je ključno da bi se neki projekt mogao provoditi u školama. O toj temi govorili smo i na našoj konferenciji za medije 21. prosinca 2015.

Narod.hr: Planovi za budućnost?

Kroz ovaj projekt želimo u budućnosti potaknuti što više roditelja da se uključe u rad vijeća roditelja škola, te organizirati tribine za roditelje u drugim gradovima Republike Hrvatske, zajedno radeći da škole postanu još bolje mjesto za našu djecu.

Izvor: narod.hr

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža