U ime obitelji

Uključite se u istraživanje za donošenje pronatalitetne politike!

Uključite se u istraživanje za donošenje pronatalitetne politike!

Potaknuti negativnim demografskim kretnjama u Hrvatskoj Svjetski savez mladih Hrvatska odlučio je provesti istraživanje na temu rađanja djece u mladim obiteljima kako bi se utvrdili čimbenici koji utječu na odluke i stavove mladih obitelji po tom pitanju. Cilj istraživanja je prepoznati uzroke negativnih trendova u demografskoj slici Hrvatske te na temelju dobivenih podataka predložiti poticajne mjere pronatalitetne politike.

Uz ograničena financijska sredstva kojima država raspolaže od iznimne je važnosti odabrati i provesti mjere koje dovode do poboljšanja demografske situacije u Hrvatskoj. Svjetski savez mladih Hrvatska kao udruga koja zagovara potrebe mladih u društvu prepoznao je mlade obitelji kao nositelje demografske obnove Hrvatske pa je izradio anketni upitnik kojim ispituje stavove mladih (između 18 i 35 godina) o rađanju djece, odnosno o motivima, preprekama i poticajima koji utječu na te stavove. Na temelju saznanja iz upitnika Svjetski savez mladih će izraditi dokument s preporukama mjera pronatalitetne politike koje bi najučinkovitije doprinijele pozitivnim demografskim pomacima.

Već sada je jasno da bez hitne izrade adekvatne demografske strategije na nacionalnoj razini, a kojoj prethodi promjena društvene paradigme u smjeru promocije obiteljske kulture te jačanja mladih obitelji, Hrvatska ne može osigurati sigurnu i održivu budućnost ni u kojem pogledu. Mladi naraštaji smatraju rješenje ovog problema neophodnim, neodgodivim i nužnim preduvjetom svake druge reforme.

Sudjelovati možete OVDJE.

* Svjetski savez mladih Hrvatska podružnica je World Youth Alliance, međunarodne nevladine organizacije koja broji preko milijun mladih iz cijelog svijeta, a djeluje s ciljem promicanja neotuđivog dostojanstva ljudske osobe, solidarnosti i kulture života. SSMH je dokaz da se mladi različitih rasa, kultura, religija i socijalnih pozadina mogu složiti oko temeljnih ljudskih vrednota. Nemjerljiva vrijednost potencijala svake ljudske osobe ono je što mladi iz SSMH žele staviti iznad svake druge društvene funkcije ili ekonomske računice.

Izvor: narod.hr

Foto: thinkstock