UIO traži od Vlade da od diskriminacije zaštiti trudnice, radnike koji rade nedjeljom, majke i očeve na tržištu rada…
8. lipnja 2017.

Udruga U ime obitelji zatražila je da se od diskriminacije zaštite osobito ranjive skupine – trudnice, samohrani roditelji i roditelji s više djece, radnici koji su prisiljeni na rad nedjeljom bez pravedne plaće i dr. – koje nisu navedene u nacrtu novog Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije.

Iako je novi Nacionalni plan poboljšan u odnosu na prethodnu verziju, on i dalje sadrži neke ideološke mjere poput uvođenja građanskog odgoja, dostupnosti pobačaja i provedbe Zakona o životnom partnerstvu, dok istovremeno ne uključuje mjere koje se tiču zaštite naranjivijih skupina društva od diskriminacije.

Stoga je udruga U ime obitelji na javnom savjetovanju o nacrtu Nacionalnog plana i pripadajućeg Akcijskog plana koje je završilo 3. lipnja, predložila da se kao jedan od ciljeva unese suzbijanje diskriminacije trudnica, samohranih roditelja i roditelja s više djece na tržištu rada, u okviru kojeg je nužno provesti sljedeće mjere:

– unaprijediti zakonske odredbe koje reguliraju položaj i suzbijanje diskriminacije,
– informirati i podići svijest trudnica, samohranih roditelja i roditelja s više djece o njihovim pravima iz radnog odnosa i na tržištu rada, kao i o mogućnostima ostvarivanja tih prava te
– poboljšati kvalitetu i učinkovitost nadzora poslodavaca u provedbi zakonskih i drugih propisa vezanih uz ostvarivanje njihovih prava iz radnog odnosa.

U ime obitelji je istaknula i da, prema istraživanju autora s Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” pod nazivom “Rizični čimbenici povezani s odlukom o legalnom prekidu trudnoće u Hrvatskoj” (2010.), žene koje su u braku, imaju dvoje i više djece, one mlađe životne dobi, nižeg su stupnja edukacije i imaju lošije socioekomomske prilike spadaju u posebno rizične skupine žena koje imaju povećan rizik za odluku o pobačaju. Budući da ne dobivaju adekvatnu skrb i da im nisu pružene informacije o trudnoći i životu i razvoju nerođenog djeteta koje nose, udruga smatra da su ove skupine žena posebno stavljene u nepovoljan položaj, zbog čega predlaže da se kao mjera suzbijanja diskriminacije prema navedenim skupinama žena kao mjera uvrsti provedba kampanja i edukacija informiranja o trudnoći i životu nerođenog djeteta te o načinu na koji rizične skupine trudnica mogu zatražiti pomoć kako bi zadržale svoje dijete, a ne se odlučile na pobačaj.

Kao osobito ranjivu skupinu U ime obitelji je navela i radnike koji rade nedjeljom – “to su građani koji imaju najniža primanja u Hrvatskoj i oni su time već ranjivi – jer se u ovako visokoj nezaposlenosti, boje boriti za svoje prava, strahuju za svoj posao. Zakonodavac ih je dužan zaštiti od diskriminacije, kojoj su izloženi kada ih se prisiljava da rade nedjeljom bez pravedne plaće i u teškim uvjetima rada, koji je često prekomjeran. Predlažemo da se u Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2017. – 2022. i pripadajući Akcijski plan unesu odredbe koje će konkretno štititi ovu ranjivu skupinu radnika, u koju osobito spadaju žene, a sankcionirati poslodavce koji ih diskriminiraju prisilama na nepravednu plaću i teške uvjete rada”.

Ustavom Republike Hrvatske jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja (čl. 40), no unatoč tome posljednjih je godina u medijima sve izraženija diskriminacija vjernika katoličke vjeroispovijedi, što je osobito bilo vidljivo prilikom dolaska relikvija sv. Leopolda Mandića u Hrvatsku, ističu iz U ime obitelji. Stoga je udruga zatražila da se u Nacionalni plan unesu mjere kojima će se zaštiti dostojanstvo vjernika svih vjeroispovijedi i vjerskih zajednica i njihovih institucija u medijskom prostoru.

Cjelovite komentare udruge U ime obitelji na javnom savjetovanju možete pročitati na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5415

Podsjećamo, Nacionalni plan je trebao biti donesen još 2014. godine kada je prestao vrijediti onaj iz prethodnog ciklusa (2008.-2013.). Ured za ljudska prava Vlade RH je novi plan (2014.-2019.) radio dvije i pol godine, za što je potrošio 119.655 eura iz europskih fondova, a na kraju je odbačen, čemu je doprinijela udruga U ime obitelji ukazujući na njegovu izrazitu ideološku jednostranost i plan da ga se koristi kao alat za širenje i nametanje ideologije u hrvatskom društvu, a ne za suzbijanje svakog oblika diskriminacije. Pri tom pojedine skupine koje trpe znatnu diskriminaciju u društvu u njemu uopće nisu bile spomenute – obitelji s više djece, žene koje su diskiminirane na radnom mjestu jer žele biti i majke, vjernici, radnici koji moraju raditi nedjeljom, a za to su još manjkavo plaćeni, itd. Nakon što je u veljači odbacila taj Nacionalni plan, Vlada je imenovala novu radnu skupinu za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije. Nova verzija Nacionalnog plana je poboljšana te su unesene određene izmjene. Ipak, ona i dalje sadrži ideološke odredbe i izostavlja određene ranjive društvene skupine, na što je udruga U ime obitelji ponovno upozorila.

> Uspjeh UiO: Najavljena je izrada novog Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije

Izvor: narod.hr

Foto: fah

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža