Udruga “U ime obitelji” prijavila ministra Ostojića zbog diskriminacije žena
19. lipnja 2015.

Udruga “U ime obitelji” prijavila je ministra unutarnjih poslova i potpredsjednika vlade, Ranka Ostojića, zbog diskriminacije na osnovi spola pravobraniteljici za ravnopravnost spolova Višnji Ljubičić.

Zakon o ravnopravosti spolova kaže da je „zabranjeno javno prikazivanje i predstavljanje žena i muškaraca na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način, s obzirom na spol i spolnu orijentaciju“. Ministar Ostojić je na svom Facebook profilu na upit tko je pregledao teren na stadionu Poljud prije utakmice reprezentacije Hrvatske i Italije, odigrane u petak, 12.06.2015., iskazujući golemo nepoštivanje prema ženama, odgovorio “vjerovatno neka bivša misica u ime organizatora”.

“Jako nas zabrinjava činjenica da potpredsjednik hrvatske vlade i ministar zloupotrebljava svoju političku moć i dostupnost medija za širenje spolnih stereotipe i seksizma. Ministar Ostojić svojom je izjavom stvorio ponižavajuće i uvredljivo okruženje za žene, srozavajući standarde hrvatskog društva u odnosu na poštivanja žena i zaštitu njihova dostojanstva. Očekujemo da gospođa pravobraniteljica za ravnopravnost spolova poduzme odgovarajuće korake pokazujući da diskriminacija žena nije dopuštena u Hrvatskoj nikome,a najmanje političarima”, izjavila je dr. Željka Markić, članica upravnog odbora Udruge U ime obitelji.

Spornu izjavu ministra Ostojića možete pročitati ovdje: http://narod.hr/hrvatska/ministar-ostojic-zasto-imamo-ministra-koji-vrijeda-zene-i-ne-zna-hrvatski

Prijavu ministra Ostojića za diskriminaciju donosimo u cijelosti:

U Zagrebu, 17. lipnja 2015. godine.

Predmet: Prijava diskriminacije u području ravnopravnosti spolova sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08)

Podnositelj: UDRUGA „U IME OBITELJI“, Ul. kralja Zvonimira 17, Zagreb

PRIJAVA DISKRIMINACIJE
sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08)

Obraćamo Vam se temeljem odredaba Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) (dalje: ZRS), a kako bismo upozorili na slučaj diskriminacije na osnovi spola i iz razloga što smatramo da istu treba suzbiti, a za što je nadležan upravo Vaš Ured.

Predmetna prijava, koju u nastavku detaljno obrazlažemo, nastala je povodom izjave potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova, g. Ranka Ostojića, koju je isti objavio na svom facebook profilu, a koju su prenijeli svi mediji u Republici Hrvatskoj. Ministar Ranko Ostojić je, naime, na upit tko je pregledao teren na stadionu Poljud prije utakmice reprezentacija Hrvatske i Italije, odigrane u petak, 12.06.2015.g., iskazujući golemo nepoštivanje prema ženama, odgovorio “vjerovatno neka bivša missica u ime organizatora”.

Iako je odredbom čl. 16. st. 2. ZRS-a jasno određeno sljedeće: „zabranjeno je javno prikazivanje i predstavljanje žena i muškaraca na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način, s obzirom na spol i spolnu orijentaciju“, ministar Ostojić se javno izruguje ženama, stavljajući missice u negativan kontekst. Pretpostavljamo da je ministar, takvom primjedbom, kojom za neotkrivanje znaka koji podsjeća na kukasti križ optužuje “neku bivšu missicu“, htio uvrijediti gospođu Anicu Kovač, suprugu Roberta Kovača, člana stručnog stožera hrvatske nogometne reprezentacije što je nedopušteno ponašanje za ministra. Ovakva izjava ministra Ostojića, nažalost, nije izolirani slučaj u njegovim javnim nastupima, budući da on, kao ministar, kroz duže vremensko razdoblje koristi medijski prostor zloupotrebljavajući slobodu govora i potiče na diskriminaciju.

U predmetnom slučaju, radi se o diskriminaciji temeljem spola koje ima za cilj povredu osobnog dostojanstva i koje stvara neugodno, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Smatramo da je izražavanje ministra Ranka Ostojića ispod svake razine dostojanstva i pristojnosti, te da pojedinci i nadležne institucije moraju ozbiljno i odgovorno reagirati na ovakav istup.

Naglašavamo kako su spolni stereotipi i seksizam prepreka u postizanju pune ravnopravnosti spolova jer jačaju i šire diskriminirajući odnos prema spolovima. Jamstvo jednakog postupanja bez obzira na spol zakonom je zajamčeno pravo svake žene i svakog muškarca kao jedinstvene osobe neovisno o njenoj pripadnosti nekoj društvenoj skupini. U tom smislu hrvatski pravni poredak zabranjuje bilo koji oblik ograničavanja jednakih prilika za žene i muškarce zasnovan na stereotipnom poimanju žena i muškaraca, bez obzira radi li se o racionalnim stereotipovima. Shodno tome mišljenja smo da je povrijeđena navedena odredba čl. 16. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kako je opisano ponašanje nedopustivo za bilo koga, a osobito za utjecajnog državnog dužnosnika i javnu osobu, a do sada nismo uočili reakciju na opisano ponašanje, bili smo prisiljeni sami poduzeti raspoložive pravne korake u vidu ove prijave.

U razvoju antidiskriminacijskog prava EU, čija je članica i Republika Hrvatska, ključnu ulogu ima Europski sud pravde sa svojom praksom, osobito bogatom u području zabrane diskriminacije na temelju spola (npr. odluke Europskog suda pravde C-407/98, C-127/92, C-188/89) jer tu zabranu sadrži već Rimski ugovor iz 1957. kojim je uspostavljena Europska ekonomska zajednica. Zbog svega navedenog, smatramo da postoji osnovana sumnja da su u djelovanju gospodina Ranka Ostojića ostvarena sva bitna obilježja povrede odredaba Zakona o ravnopravnosti spolova, te predlažemo da se poduzmu sve zakonom predviđene mjere.

Republika Hrvatska pristupom u Europsku uniju ima obvezu osigurati učinkovitu primjenu zakona o suzbijanju diskriminacije na temelju spola, jednako kao i Direktive o jednakom postupanju prema muškarcima i ženama. Sukladno tome, podnošenjem ove Prijave pozivamo Naslov da ispita je li riječ o diskriminaciji i ako utvrdi da je moguće sumnjati na diskriminaciju na osnovu spola, da postupi na odgovarajući način, odnosno da ministru Ostojiću izda upozorenje. Ističemo osobitu važnost potrebe da, radi osiguranja potpune ravnopravnosti muškaraca i žena u praksi, dobijemo od odgovornih osoba daljnje informacije o poduzetim radnjama.

Udruga „U ime obitelji“
Dražen Vukotić, predsjednik Udruge

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža