U ime obitelji

U ime obitelji Povjereniku za etiku u Hrvatskom saboru: Pritužba na ponašanje saborskog zastupnika, g. Damira Tomića

U ime obitelji Povjereniku za etiku u Hrvatskom saboru: Pritužba na ponašanje saborskog zastupnika, g. Damira Tomića

Udruga „U ime obitelji“ Povjereniku za etiku u Hrvatskom saboru podnijela je pritužbu na ponašanje saborskog zastupnika SDP-a Damira Tomića, za koje smatra da je protivno odredbama Etičkog kodeksa državnih službenika.

Dana 13. veljače u 16.24 sati na službenu je e-adresu Organizacijskoga odbora inicijative „U ime obitelji“ (odbor@uimeobitelji.net) od saborskog zastupnika g. Damira Tomića (SDP) pristiglo pismo sljedećega sadržaja: „Gospodjo Markic, uznemiravate me svojom lažnom brigom za Hrvatsku. Objasnite od kud vam novci za rad Udruge? Objasnite sto je s vašim nekretninama i jesu li potpuno legalno gradjene! Inače, pustite me na miru! Damir Tomić.“

Navedeno e-pismo odgovor je na pismo Građanske inicijative „U ime obitelji“ upućeno svim saborskim zastupnicima koje je u ime Organizacijskog odbora građanske inicijative „U ime obitelji“ potpisala dr. Željka Markić, članica Odbora. U svom pismu Inicijativa je dan prije glasovanja u Hrvatskom saboru, u četvrtak, 12. veljače, pozvala sve zastupnike da glasuju „protiv” promjene Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor.

Udruga „U ime obitelji“ smatra da je g. Tomić prekršio članak 6. Etičkoga kodeksa državnih službenika u kojem stoji da je „državni službenik dužan u okviru svojih nadležnosti osigurati ostvarivanje prava, poštivanje integriteta i dostojanstva građanina i drugih državnih službenika bez diskriminacije ili povlašćivanja na osnovi dobi, nacionalnosti, etničke ili socijalne pripadnosti, jezičnog i rasnog podrijetla, političkih ili vjerskih uvjerenja ili sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog ili obiteljskog statusa, spolne orijentacije ili na bilo kojoj drugoj osnovi.“ Ujedno, Udruga smatra da je g. Tomić prekršio i članak 10. istoga Kodeksa: “U odnosu prema građanima državni službenik postupa profesionalno, nepristrano i pristojno.“

Udruga „U ime obitelji“ očekuje od povjerenika za etiku u Hrvatskom saboru, g. Miljenka Cvitanovića, da sukladno odredbama Etičkog kodeksa državnih službenika ispita osnovanost ove pritužbe i upozori g. Tomića na neetično postupanje i potrebu pridržavanja odredbi Etičkog kodeksa.