U ime obitelji

U ime obitelji Europarlamentarcima – odbacite stavak 68. i 69. Nacrta izvješća o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu

U ime obitelji Europarlamentarcima – odbacite stavak 68. i 69. Nacrta izvješća o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu

Danas će Odbor za vanjsku politiku Europskog parlamenta odlučivati o amandmanima na „Nacrt izvješća o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2013. godinu i politici Europske unije u tom području”, čiji je izvjestitelj europski socijalist Pier Antonio Panzeri.

Udruga “U ime obitelji” izražava žaljenje što se predloženi Nacrt izvješća, poput prijašnjih Izvješća “Estrella”, “Lunacek” i “Zuber”, ponovno koristi kao sredstvo nametanja osobnih stavova, neusaglašenih na razini EU. Udruga “U ime obitelji” smatra nedopustivim da se u jednom dokumentu (stavak 69.), koji se predlaže Odboru za vanjsku politiku na usvajanje, proziva hrvatske građane – građane Europske unije, samo zbog toga što su koristili svoje biračko pravo na referendumu o braku, te se najviši demokratski institut Republike Hrvatske, države članice Europske unije, potpuno proizvoljno stavlja u kontekst netrpeljivosti i diskriminacije. Pojavljivanje stavaka 69. u Nacrtu izvješća izaziva nepovjerenje u institucije EU više od 1 436 000 građana RH koji su pristupili glasovanju na referendumu o braku. Udruga “U ime obitelji” uputila je poziv članovima Odbora za vanjsku politiku da odbace sporni stavak 69. i potvrde da europski institucije djeluju na službu, a ne protiv građana država članica Europske unije.

 

Udruga “U ime obitelji” pozvala je članove Odbora za vanjsku politiku da odbace i stavak 68. Nacrta izvješća, kojim se traži od europskih institucija da postanu sredstva nametanja izjednačavanja braka s homoseksualnom vezom u cijeloj Europskoj uniji. Stavak 68. protivan je načelu supsidijarnosti i Ustavu RH (čl. 62.) jer krši pravo svake države članice da samostalno odlučuje o definiciji braka i obiteljskoj politici. Europske institucije nemaju jurisdikciju “pozdravljati” ili “poticati” redefiniciju braka u državama članicama, kako se spominje u stavku 68. Nacrta izvješća.  

 

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove, g. Andrej Plenković, podnio je amandman (384.) na Nacrt izvješća kojim se u potpunosti briše stavak 69.  koji proziva RH zbog referenduma o braku. “U ime obitelji” očekuje da se g. Plenković isto tako založi za brisanje stavka 68. koji krši supsidijarnost država članica EU prema kojem je Hrvatska kao i svaka druga članica EU nadležna definirati brak. U članku 68  izvjestitelj talijanskih socijalista daje ovlasti institucijama EU s kojima zemlje članice nisu suglasne i u suprotnosti su s Poveljom EU.

 

Udruga poziva sve hrvatske članove Odbora za vanjske poslove, g. Andreja Plenkovića, kao i g. Jozu Radoša i g. Tonina Piculu koji uopće nisu reagirali amandmanima na stavke 68. i 69. Nacrta izvješća, te njihove zamjenike, gđu Ružu Tomašić i gđu Dubravku Šuicu da se zauzmu za odbacivanje navedenih stavaka i tako obrane dostojanstvo hrvatskih građana i suverenitet Republike Hrvatske, ali  i ostalih država članica EU štiteći temeljno načelo supsidijarnosti na temelju kojeg su hrvatski građani i građani drugih zemalja prihvatili ući u Europsku uniju.