Kratki vodič za jednostavnije glasovanje u inozemstvu
26. listopada 2015.

Prema čl.45 Ustava Republike Hrvatske hrvatski državljani s navršenih 18.g. imaju opće i jednako biračko pravo sudjelovati u u izborima i referendumima. To znači da smo suodgovorni za izbor osoba koje će u naše ime upravljati državom te lokalnim i državnim resursima. Iako su građani često nemotivirani za izlazak na izbore jer su ‘izgubili vjeru u političare’, jer su ‘svi isti’ i dr. moramo znati da na taj način pogodujemo osvajanju rezultata od stranaka/koalicija koje ne zastupaju naše vrijednosti.


Izuzetno je važno izaći na izbore za zastupnike u Sabor Republike Hrvatske te dati svoj glas onoj osobi/stranci koja će najbolje predstavljati Vaše stavove i uvjerenja.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj biraju zastupnike na temelju lista sa po 14 kandidata u posebnoj (XI.) izbornoj jedinici. U skladu sa Zakonom, biraju se tri predstavnika.

Uvjeti ostvarivanja prava na glasovanje

Kako bi Hrvati izvan Hrvatske ostvarili pravo glasovanja potrebno se registrirati. Registracija može biti tzv. prethodna registracija za birače koji imaju prebivalište u RH i aktivna registracija za birače koji nemaju prebivalište u RH.

Zahtjev za prethodnu i aktivnu registraciju birači podnose najkasnije do 28. listopada 2015.  u:

NAJBLIŽEM DIPLOMATSKO-KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU RH U INOZEMSTVU

Zahtjevi za prethodnu i aktivnu registraciju mogu se podnijeti osobno, poštom, faksom i e-mailom. Podnositelj zahtjeva mora vlastoručno potpisati zahtjev. Ukoliko se zahtjev šalje poštom, faksom ili e-mailom podnositelj treba priložiti i presliku valjane identifikacijske isprave (putovnice ili osobne iskaznice).
Obrazac za aktivnu registraciju nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva uprave. Možete ga skinuti klikom ovdje.

Obrazac za prethodnu registraciju nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva uprave. Možete ga skinuti ovdje.

NAJBLIŽEM UREDU U REPUBLICI HRVATSKOJ AKO ĆE NA DAN ODRŽAVANJA IZBORA BORAVITI U RH

Nadležni uredi za osobe bez prebivališta u RH:

Grad Zagreb, Gradski ured za opću upravu, Ilica 25;
tel.: 01 616-6174, 01 616-6175,
01 616-6176

Uredi državne uprave u županijama odnosno ispostavama županijskih ureda možete vidjeti ovdje.

Zahtjevi se mogu predati neposredno u pisanom obliku, poslati poštom ili na e-mail adresu nadležnog ureda.

Birači koji imaju vjerodajnice i pristup aplikaciji e-Građani, zahtjev za privremeni upis mogu podnijeti putem iste.

Tko je izuzet od registracije birača?

Od aktivne i prehodne registracije su izuzeti birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan RH (e-osobna iskaznica). Ukoliko ovi birači žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva odnosno u Republici Hrvatskoj, podnijet će zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.

Gdje možete glasovati?

Za birače koji nemaju prebivalište u RH ili za birače s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji će se na dan izbora naći u inozemstvu provode se u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH.

Popis diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u svijetu možete vidjeti ovdje.

Nisam se registrirao, a htio bih glasovati

Birači koji nemaju prebivalište u RH, a nisu se aktivno registrirali, potvrde za glasovanje izdaju diplomatsko-konzularna predstavništva RH na temelju prethodne službene provjere biračkog prava u evidenciji birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.
Državnog izborno povjerenstvo (DIP) određuje biračka mjesta i imenuje biračke odbore u hrvatskim diplomatskim misijama i konzularnim uredima.

Isto tako, DIP u roku od 48 sati dostavlja hrvatskim diplomatskim misijama i konzularnim uredima sve prihvaćene liste za svaku izbornu jedinicu, kao i zbirnu listu izbornih lista svake izborne jedinice radi njihove javne objave.
Birački odbori izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima te osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.
Biračke odbore za sva biračka mjesta u inozemstvu imenuje DIP najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora.
Najkasnije 10 dana prije izbora(28.10.2015) DIP za biračka mjesta u inozemstvu objavljuje koja su biračka mjesta određena s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom biračkom mjestu.
Svi birači mogu provjeriti svoj upis u registar birača na internetskim stranicama Ministarstva uprave RH https://uprava.gov.hr/

Kratki vodič o gasovanju izvan Hrvatske možete vidjeti ovdje: KRATKI VODIČ ZA JEDNOSTAVNIJE GLASOVANJE U INOZEMSTVU.

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža