Inspektorat MVEP-a i državna revizija potvrdili: Nabavom namještaja za rezidenciju Joška Para prekršeni Pravilnik, Uredbe i Zakon o proračunu
15. rujna 2019.

Prema nalazu revizije iz 2017. godine, utvrđeno je kako je veleposlanik Joško Paro za vrijeme svog mandata u Washingtonu, protupravno zaposlio Zorana Konstantinovića, sina prijateljice Vesne Pusić, tadašnje ministrice vanjskih poslova. Njemu je Paro isplatio 1.319,109,00 kn, a za zdravstveno osiguranje još 59.964 dolara, uz troškove prijevoza, reprezentacije, protokolarnih obveza te službenih putovanja što, kako navodi Državni ured za reviziju nije bilo “u skladu s odredbama Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova”. Uz navedeno, Konstantinović nije smio biti zaposlen na mjesto gospodarskog savjetnika veleposlanika budući da mu nije bio odobren pristup klasificiranim podacima, u koje je iz ove pozicije imao na uvid. 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je nakon revizije ustvrdilo kako prihvaća nalaz u vezi s rashodima za intelektualne i osobne usluge. Navodi da će poštivati odredbe Pravilnika o unutarnjem redu i Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova” te se dodaje kako će se uvesti unutarnje kontrole.

Paro nabavom prekršio Pravilnik i Uredbe, a MVEP izvršio plaćanje bez suglasnosti ministra financija

Međutim, daljnjim uvidom u revizije koje je obavio Državni ured za reviziju, otkriva se kako protupravno zapošljavanje nije bio prvi slučaj u kojem je Paro prekršio protokol i pravilnik MVEP-a. Revizija je već u srpnju 2016. godine upozorila ne nepravilnosti i kršenje Pravilnika povodom nabave namještaja za opremanje službenog dijela rezidencije veleposlanstva Republike Hrvatske u Washingtonu. Naime, postupak zaključenja ugovora nabave i pripadajućih radova “u vrijednosti 74.376 USD, odnosno 525.049,00 kn nije proveden u skladu s odredbama Pravilnika o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu i Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama”, navodi Državni ured za reviziju te nepravilnosti koje je prvo uočio Inspektorat službe vanjskih poslova u ožujku 2016.

Paro je tako nakon provedbe postupka zaključenja ugovora, sastavio Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda u kojem je navedeno da su dostavljene tri ponude (9. veljače 2015.), a dan kasnije odabire se najpovoljnija ponuda u iznosu od 74.376 američkih dolara. Revizija utvrđuje kako je došlo do kršenja članka 5. stavka 2. Pravilnika o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima, budući da nabava nije bila uvrštena u Plan nabave veleposlanstva za 2014. i 2015., stoga se postavlja pitanje kako je moguće da je “Glavno tajništvo Ministarstva je 27. veljače 2015. dalo veleposlanstvu pozitivno pisano mišljenje za provedeni postupak javne nabave”.

Prekršen i Zakon o proračunu

“Nadalje, članovi Povjerenstva nisu provjerili računsku ispravnost ponude, jer sve tri ponude koje je Povjerenstvo pregledalo i ocijenilo sadrže pogreške u iznosima pojedinih stavki troškovnika, odnosno ukupna naznačena cijena niti jedne ponude ne odgovara zbroju umnožaka jedinične cijene i količine ponuđenih stavki. Navedeno nije u skladu s odredbom članka 21. stavaka 1. i 3. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama”, navodi se u izvješću Državnog ureda za reviziju te zaključuje “Ministarstvo je u ožujku 2015. bez suglasnosti ministra financija, izvršilo plaćanje predujmom dobavljaču za nabavu namještaja i pripadajućih radova u iznosu 53.668 USD, odnosno 378.863,00 kn, što nije u skladu s odredbom članka 53. Zakona o proračunu”.

Inspektorat: Dva računa nisu sadržavala osnovne elemente vjerodostojne knjigovodstvene isprave

Državni ured za reviziju u nastavku svog izvješća spominje kako je Inspektorat službe vanjskih poslova je u ožujku 2016. obavio nadzor kojim je utvrdio određene nepravilnosti u vezi s nabavom namještaja i pripadajućih radova, odnosno “da su mu dostavljene preslike tri računa za plaćeni namještaj i pripadajuće radove, od kojih dva računa ne sadrže osnovne elemente vjerodostojne knjigovodstvene isprave (potpis i žig izdavatelja, nadnevak prijema računa, potpis veleposlanika)” zbog čega je predložio da se stvarno stanje opremljenosti rezidencije utvrdi neposrednim uvidom u veleposlanstvu.

Kako je MVEP reagirao na brojne propuste?

Je li ikada neposredno provjerena stvarna opremljenost rezidencije u Washingtonu nije poznato, a MVEP je tek šturo u četiri rečenice odgovorio a) da prihvaća nalaz Državnog ureda za reviziju b) da će zatražiti neovisnu stručnu ocjenu i c) da će uvesti interne kontrole.

Imun na sankcije

Zaključno, veleposlanik Joško Paro nije sankcioniran za nepravilnu nabavu namještaja za rezidenciju u Washingtonu, kao što nije sankcioniran za protupravno zapošljavanje sina prijateljice Vesne Pusić na mjesto gospodarskog savjetnika, kao što nije sankcioniran zbog curenja internih depeša tijekom posjeta predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović SAD-u pa niti zbog neprofesionalne analize u kojoj je ustvrdio da će Donald Trump izgubiti predsjedničke izbore jer se američka elita s njim sprda.

Joško Paro nije sankcioniran niti 1997. godine kada je, što je praktički priznao novi ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman na saslušanju pred nadležnim saborskim odborom, na svoje oči vidio spornu diplomu, no nije vidio potrebu da prijavi prethodna kršenja zakona budući da je Paro godinama bez diplome obavljao zahtjevne diplomatske poslove – što po zakonu nije ni smio.

Dapače, nakon završetka mandata u Washingtonu i dolaskom Andreja Plenkovića na vlast, Paro je poslan za veleposlanika u Kraljevini Belgiji u Bruxelles.

Izvor: narod.hr

Foto: Snimka zaslona

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža