U ime obitelji

(FOTO) U ime obitelji završila projekt edukacija o društvenom zagovaranju

(FOTO) U ime obitelji završila projekt edukacija o društvenom zagovaranju

Udruga U ime obitelji završila je projekt „Jačanje kapaciteta udruga za društveno zagovaranje“ u kojemu su sudjelovale udruge Hrvatska za život, SKAC Palma i Svjetski savez mladih Hrvatska.

Udruge su na edukaciji naučile što je društveno zagovaranje, koje su metode i oblici društvenog zagovaranja, kako komunicirati u javnom i medijskom prostoru i kako oblikovati svoju poruku, a zatim navedeno provesti u praksi.

 Predavanja na radionicama su tematski bila podijeljena na četiri dijela: 1. Poruka – učenje o oblikovanju poruke koja se nastoji prenijeti društvenim zagovaranjem; 2.Mediji – komunikacija s medijima putem organiziranja javnih događaja (konferencije za medije, pisanje i slanje priopćenje, davanje izjava); 3. Podupiratelji – komunikacija s podupirateljima i 4. Donositelji odluka – komunikacija s donositeljima odluka.

Nakon informativnih predavanja, udruge suradnice organizirale su aktivnosti vlastitog društvenog zagovaranja.

Studentski katolički centar Palma je 28. 11. održao tribinu „Kamo nakon faksa? Mogućnosti i iskustva s tržišta rada“, na kojoj je bilo riječi o tome koje se mjere mogu uvesti za veću zapošljivost mladih.

U organizaciji udruga Hrvatska za život i zagrebačke podružnice Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, 8. studenoga 2017. održano je predavanje „Izlazak iz tame – postabortivni sindrom i što o njemu trebate znati“ nakon kojeg je udruga Hrvatska za život na konferenciji za medije Gradu Zagrebu uputila prijedlog za informiranje žena o navedenom problemu putem brošura u zdravstvenim ustanovama i ginekološkim ordinacijama.

Udruga Svjetski savez mladih Hrvatska organizirala je 12. prosinca 2017. tribinu “Nauči kako postati financijski samostalan˝na kojoj se raspravilo o dostupnosti sadržaja financijskog opismenjavanja u odgojno obrazovnom sustavu, a na konferenciji za medije Svjetski savez mladih je zastupnicima grada Zagreba predložio izdvajanje sredstava u proračunu za programe financijskog opismenjavanja mladih u Zagrebu.

Udruge Hrvatska za život i Svjetski savez mladih Hrvatska održale su sastanke s donositeljima odluka u Gradu Zagrebu na kojima su im predstavile svoje prijedloge.

Predstavnici udruga koji su sudjelovali u edukaciji izrazili su zadovoljstvo sadržajem i znanjem koje im je preneseno i koje im je omogućilo da nauče ubuduće uspješno provoditi zagovaračke projekte ističući kako je potrebno više ovakvih edukacija.

Udruga U ime obitelji nastavit će s edukacijom o jačanju zagovaračkih kapaciteta udruga.

* Projekt “Jačanje kapaciteta udruga za društveno zagovaranje” proveden je uz financijsku podršku Grada Zagreba

Izvor: narod.hr