U ime obitelji

Armenija u prijedlogu novog ustava štiti brak kao zajednicu žene i muškarca

Armenija u prijedlogu novog ustava štiti brak kao zajednicu žene i muškarca

Republika Armenija se od 2013. nalazi u procesu donošenja novog ustava, prema kojem bi Armenija iz polupredsjedničkog modela ustrojstva vlasti prešla u parlamentarni model. Nacrt novog ustava treba krajem kolovoza 2015. biti dostavljen armenskom predsjedniku, pa armenskom parlamentu te će onda uz moguće amandmane i promjene biti dan Armencima na usvajanje ili odbacivanje na referendumu u studenom. Prema nacrtu koji je objavljen 4. kolovoza 2015. novi bi ustav definirao da svi “punoljetni muškarci i žene imaju pravo na sklapanje braka između sebe i osnivanje obitelji, sukladno svojoj slobodnoj volji” (čl. 34.).

Ova odredba, koja je dijelom preuzeta iz Opće deklaracije o pravima čovjeka (čl. 16.), nalazi se u sličnom obliku i u armenskom ustavu trenutno na snazi, no nacrtu novog ustava dodana je klauzula “između sebe” (“punoljetni muškarci i žene imaju pravo na sklapanje braka između sebe”), čime je brak jasno zaštićen od redefinicije. Nacrt je “više nego jasan da se brak kao zajednica žene i muškarca može sklopiti samo između žene i muškarca”, poručio je predsjednik Komisije za izradu ustava Vardan Poghosyan.

Venecijanska komisija Vijeća Europe pozitivno je ocijenila nacrt armenskih ustavnih promjena te u svojem preliminarnom mišljenju nije uputila kritiku definiciji braka kao zajednici žene i muškarca, ali je, u skladu s trendovima prakse Europskog suda za ljudska prava (predmet Oliari i drugi protiv Italije), ustvrdila da se takva definicija, uz odredbu da su brak i obitelj pod posebnom zaštitom države, ne bi smjela interpretirati kao prepreka za zakonsko priznanje istospolnih zajednica. Izgleda da se brak i istospolna veza u praksi europskih i američkih najviših sudskih instanci sve više izjednačavaju pod krinkom prava punoljentih građana na državno priznanje njihove romantične veze, čime se gubi iz vida posebna narav braka čija je svrha puno šira od romantične veze jer uključuje i rađanje i odgjanje djece u okružju trajnog opredjeljenja supružnika za brak.

Država je stoga pozvana priznati i na poseban način potpomagati ostvarenje svrhe bračne zajednice, za razliku od ostalih oblika veza između ljudi. “U svakom slučaju”, nastavlja predsjednik Komisije za izradu ustava, Vardan Poghosyan, “odredbe (o braku) koje su predložene u projektu ustavne reforme nisu dobile nikakvu kritiku i usprkos svega ja sam siguran da, ukoliko će prijedlog biti odobren od predsjednika i postati službeni dokument, one trebaju ostati nepromijenjene.”

Izvor: narod.hr