Alen Filipčić: Evo kako se može poboljšati rad vijeća roditelja u školama!
11. rujna 2016.

Udruga U ime obitelji na početku nove školske godine pokrenula je kampanju kojom informira roditelje o važnosti njihovog uključivanja u vijeća roditelja u školama koje pohađaju njihova djeca. Kampanja se sastoji i od razgovora s roditeljima koji već imaju iskustva u radu vijeća roditelja, kojima bi htjeli potaknuli i ostale roditelje da se uključe. Ovom prilikom predstavljamo Alena Filipčića.

Možete li se molim vas kratko predstaviti?

Alen Filipčić, član sam vijeća roditelja jedne osnovne škole u Zaprešiću.

Koliko dugo ste (ste bili) član vijeća roditelja vaše škole? Što vas je potaknulo na uključivanje u rad vijeća roditelja?

Član sam vijeća roditelja 2 godine. Na uključivanje u rad vijeća roditelja odlučio sam se kada je ministarstvo na silu u školu htjelo uvesti spolni odgoj pod krinkom zdravstvenog odgoja. Nadležno ministarstvo negiralo je pravo roditelja da odlučuju o obrazovanju svoje djece. Iako u to vrijeme nisam bio član vijeća roditelja nas nekoliko roditelja smo se organizirali (prikupili smo potpise oko 200 roditelja – škola ima oko 900 djece) i uspjeli ishoditi da je vijeće roditelja naše škole odbilo kurikul zdravstvenog odgoja s naglaskom na neprihvatljiv modul spolnog odgoja, i o tome je obaviješten AZOO kao i ministarstvo.

Jeste li zadovoljni suradnjom vijeća roditelja i ostalih tijela škole(učiteljsko vijeće, školski odbor, ravnatelj), te vijeća roditelja i roditelja koji nisu članovi vijeća? Što bi se moglo poboljšati?

Nisam zadovoljan suradnjom vijeća roditelja i ostalih tijela škole.

Pozivi za sjednice vijeća roditelja ravnatelj škole šalje u obliku poruke napisane na papir po djeci i to svega par dana prije sjednice. Tako na primjer nisam bio obaviješten o sastanku komisije za školske izlete (čiji sam bio član) radi otvaranja ponuda za jednodnevni školski izlet jer mi je dijete bilo bolesno i nije dobilo papir sa pozivom na sastanak.

U dvije godine koliko sam član vijeća roditelja škole bile su samo 3 sjednice. Jedna sjednica se održi na početku školske godine na kojoj ravnatelj pročita izvješće o ostvarenim rezultatima za prošlu školsku godinu te pročita ciljeve za tekuću školsku godinu. Treća sjednica koja je bila u prošloj školskoj godini bila je zbog promjena pravilnika o diciplinskim mjerama.

Na početku prošle školske godine proveo se izbor novog ravnatelja. Kandidata je bilo samo jedan i to stari ravnatelj. Pravog izbora nije bilo i vijeće roditelja je potvrdilo njegov reizbor.

Vijeće roditelja nema nikakvih kontakata sa učiteljskim vijećem i školskim odborom. Ako ti kontakti postoje nas vijećnike o tome nitko ne obavještava. Znam da je predsjednik vijeća roditelja naše škole i u školskom odboru.

Isto tako nema kontakata između članova vijeća roditelja i roditelja koji nisu članovi vijeća roditelja. Roditelji su slabo zainteresirani za rad vijeća roditelja. Smatraju to opterećenjem. Nisu osvješeteni što vijeće roditelja predstavlja i koja je njegova uloga.

Mjere za poboljšanje:

Slanje poziva mora biti jednako za sve škole u Hrvatskoj. Poziv se mora poslati službeno u pismu s povratnicom ili e-mailom sa potvrdom o preuzimanju poruke. U pozivu se moraju navesti teme o kojima će se raspravljati na sjednici tako da se članovi vijeća roditelja mogu pripremiti za sjednicu. Zato se poziv mora uputiti najkasnije 8 dana prije održavanja sjednice ( ovo mi se čini razuman rok jer ga koristim u obavljanju svojeg posla kada sazivam sjednice – predsjednik sam povjerenstva za pritužbe potrošaća u Hrvatskoj pošti). Ovdje postoji još jedan problem. Član vijeća roditelja predstavlja roditelje svojeg razreda i u slučaju glasovanja na sjednici vijeća roditelja on glasa po svojoj savjesti tj. prema svojem osobnom stavu što nije u redu. Smatram da bi se materijal o kojem će biti riječi na sjednici trebao dostaviti čanovima vijeća roditelja zajedno s pozivom na sjednicu (najmanje 8 dana prije održavanja sjednice) tako da ostane dovoljno vremena da član vijeća roditelja kontaktira roditelje svog razreda i da se formira većinski stav koji će predstavnik razreda zastupati na sjednici. Prema sadašnjem načinu rada svi roditelji iz razreda su isključeni iz rada i donošenja odluka na vijeća roditelja.

U školske statute treba ugraditi članak da ukoliko se roditelj koji je član vijeća roditelja ne pojavi na nekoliko sjednica ( bez nekog valjanog obrazloženja) poništava se njegov izbor i provodi se novi izbor za taj razred. Naime na sjednicama vijeća roditelja moje škole jedva uspijemo skupiti natpolovičnu većinu. Statut o radu vijeća roditelja mora biti jednak za sve škole u Hrvatskoj što nije slučaj. Provjerio sam na internetu za pojedine škole.

Zapisnik sa sjednica vijeća roditelja potrebno je dostaviti svim članovima vijeća roditelja (što se sada ne radi) kako bi ga ovjerili svojim potpisom te bi bio pročitan na roditeljskom sastanku koji bi opet bio sazvan iz tog razloga. Naime član vijeća roditelja predstavlja roditelje svog razreda i oni imaju pravo saznati o čemu se raspravljalo na sjednici vijeća roditelja i koji su odluke donesene.

O svim odlukama učiteljskog vijeća i školskog odbora potrebno je izvjestiti članove vijeća roditelja koji bi onda o tome izvjestili roditelje svojeg razreda. Naveden komunikacija ne postoji.

U statutu o radu vijeća roditelja u članku o sazivanju sastanka potrebno je napraviti promjene u smislu da je predsjednik vijeća roditelja obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži 10% od ukupnog broja vijećnika, a ne 1/3 kao što je trenutno na snazi. Time bi se roditeljima dala moć da traže sazivanje sjednice i raspravljaju o temama za koje smatraju da su važne. Naime ako škola ima 32 razredna odjeljenja nije isto ako održavanje sjednice treba zatražiti 4 ili 10 vijećnika. Ako je u razredu proječno 20 učenika onda dolazimo do brojke od 80 učenika u 4 odjeljenja odnosno do 160 roditelja što je brojka vrijedna poštovanja. Ta odredba bi bila ista za sve škole u Hrvatskoj.
Nešto manje od dvije godine u našoj osnovnoj školi djelovala je civilna udruga Centar za mladež Zaprešić koja je prema nekim informacijama dio Platforme 112  bez da je vijeće roditelja bilo o tome obaviješteno.

Predsjednici razreda su 2 tjedna u mjesecu nakon završene nastave ili prije nastave bili obvezni prisustvovati radionicama. O tome da ta udruga djeluje u mojoj školi doznao sam tek kada mi je dijete reklo da mora obvezno biti na radionicama.

Iz iste udruge u siječnju i veljači ove godine na sat razredne zajednice došle su dvije mlađe gospođe koje su vodile radionicu o učenju (kako učiti itd.), a njihov dolazak nije bio najavljen, nego je razrednik na satu razredne zajednice rekao učenicima da neće imati srz nego će imati radionicu o učenju koje će voditi dvije gospođe iz Centra za mladež Zaprešić. Vijeće roditelja nije bilo obaviješteno o tome. Trebale su dolaziti i narednih mjeseci, no nisu dolazile. Sve su radionice navodno trebala biti o učenju i trebale su se održavati na satovima razredne zajednice.

U oba slučaja ćlanovi vijeća roditelja kao ni ostali roditelji nisu bili obaviješteni da će udruga Centar za mladež Zaprešić održavati radionice u školi. Nismo imali informaciju na koji je način navedena udruga ušla u školu. Je li riječ o samovolji ravnatelja koji može samostalno odlučivati da li će neka udruga održati radionice u školi ili postoji neki zakon koji regulira pod kojim uvjetima neka udruga može u školi održavati radionice ostaje nam nepoznato. Ovo smatram velikim problemom koji je potrebno regulirati zakonom ako još nije.

Koja su vaša pozitivna iskustva u radu vijeća roditelja vaše škole? Možete molim vas navesti neki pozitivan primjer djelovanja, aktivnosti vijeća roditelja vaše škole?
S obzirom da su u dvije godine koliko sam član vijeća roditelja bile svega 3 sjednice ne mogu navesti neke pozitivne primjere.

Zašto smatrate važnim uključivanje roditelja u rad vijeća roditelja?

Riječ je o obrazovanju i odgoju djece za koje su najodgovorniji roditelji. Potrebno je roditeljima dati informaciju koja su njihova prava kao roditelja u obrazovanju djece i osvjestiti ih da se što više uključe u rad škole. Vijeće roditelja treba zaživjeti kao kontrolni mehanizam obrazovanja i odgoja djece u školama. Iako odluke Vijeća roditelja nisu obvezujuće one se nebi smjele zanemariti. Sadašnji način djelovaja Vijeća roditelja ne shvaća se ozbiljno kako od strane roditelja tako i od strane ravnatelja. Potrebno je promijeniti trenutno stanje tako da odluke Vijeća roditelja budu obvezujuće za ravnatelja jer u suprotnome Vijeće roditelja je običan promatrač koji će donositi odluke koje nikoga ne obvezuju i za koje nitko ne mari.

Sa svim svojim iskustvima, prijedlozima, mišljenjima, pitanjima roditelji se mogu javljati na e-mail adresu: roditeljiodlucuju@uimeobitelji.net.

Iz udruge mole sve zainteresirane da ispune prijavnicu na sljedećoj poveznici OVDJE kako bi bili obaviješteni o svim novostima u projektu.

Predstavljanje projekta “Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece” sutra u 14 sati na HKR-u

Ivana Penavić: Roditelji, važno je da se uključite u vijeće roditelja u školama koje pohađaju vaša djeca!

Saša Mikulčić: Vijeće roditelja je važno zbog mogućnosti da se razne ideje uz pomoć škole pretvore u velika djela

Dražen Serdar: Vijeće roditelja je odlično mjesto na kojem u raspravi roditelja saznamo što je bitno za našu djecu

Izvor: narod.hr

Foto: narod .hr

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža