Vlada traži novog pravobranitelja za ravnopravnost spolova: Čije je interese štitila sadašnja pravobraniteljica?
23. rujna 2019.

Vlada Andreja Plenkovića raspisala je Javni poziv za “pravobranitelja/icu” za ravnopravnost spolova. Poziv je tako djelomično jezično usklađen s rodnom ideologijom, jer se u tekstovima normativno-pravne naravi administrativnoga (ili službeno-poslovnoga) stila hrvatskoga jezika imenice uobičajeno rabe u obliku muškoga roda.

Plenkovićeva Vlada, koja je Hrvatskoj unatoč masovnim prosvjedima nametnula i Istanbulsku konvenciju kojom se promiče rodna ideologija, ovim je pozivom na neki način ispunila želju sadašnje pravobraniteljice dipl. iur. Višnje Ljubičić, koja je tražila nasilno mijenjanje hrvatskog jezika, kako bi se omogućio eksperiment Plenkovićeve ministrice Blaženke Divjak koji je u skladu s rodnom ideologijom Istanbulske konvencije.

Osmogodišnji mandat Višnje Ljubičić istječe koncem listopada.

Pravobranitelja imenuje i razrješava Hrvatski sabor na Vladin prijedlog, imenuje je na vrijeme od osam godina i može biti ponovno imenovan.

Na tu dužnost može biti imenovan hrvatski državljanin sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem koji je osobnim zauzimanjem poznat javnosti u području zaštite ljudskih prava.

Prijave, uz koje je obvezno priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta podnose se Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Na temelju prispjelih prijava, Vlada će Saboru predložiti imenovanje.

Pravobranitelj bi trebao djelovati neovisno i samostalno, pratiti provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se tiču te ravnopravnosti. Najmanje jednom godišnje izvješćuje Sabor o svom radu i uočenim pojavama.

Uz to, razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova, slučajeve diskriminacije prema pojedincima ili skupinama koju su počinila tijela državne uprave, lokalne uprave i druga tijela s javnim ovlastima, zaposleni u tim tijelima i druge pravne i fizičke osobe. U obavljanju poslova iz svoga djelokruga pravobranitelj je ovlašten upozoravati, predlagati i davati preporuke.

Čije interese štiti sadašnja pravobraniteljica?

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić poznata je po ‘progonu’ onih koji ne dijele njene ideološke stavove ili je obmanjivala javnost vlastitom istinom.

Lani je tražila da se pravo udomljavanja proširi, među ostalim, i na istospolne partnere. U dopisu bivšoj ministrici Nadi Murganić tvrdila je da isključivanje životnih i neformalnih životnih partnera iz definicije obitelji nije u skladu s načelom ravnopravnosti spolova.

Višnja Ljubičić tražila je i nasilno mijenjanje hrvatskog jezika, kako bi se omogućio eksperiment HNS-ove ministrice Blaženke Divjak koji je u skladu s rodnom ideologijom Istanbulske konvencije. “Postoje tumačenja prema kojima je tradiciju hrvatskog jezika nužno prilagoditi suvremenom dobu te početi fleksibilnije i ravnopravnije koristiti muški i ženski rod”, tvrdila je pravobraniteljica.

Vlada Andreja Plenkovića upustila se u ideološko “prilagođavanje jezika” te je Javni poziv za pravobranitelja za ravnopravnost spolova uskladila je sa željama aktualne pravobraniteljice.

Tako “poštuje ravnopravnost” spolova i rabi imenicu u muškom i ženskom rodu, ali u tom jezičnom pokusu zaboravljaju na sročnost pa rečenice izgledaju ovako:

IV. Za pravobranitelja/icu za ravnopravnost spolova može biti imenovan hrvatski državljanin/ka koji ima završen diplomski sveučilišni studij i koji/ja je osobnim zalaganjem poznat/ta javnost i u području zaštite ljudskih prava.

“Pokušaj stvaranja jezične korektnosti ili popravljanja nesimetričnosti profesijskih imenica radi zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova može nas dovesti do zbrke ili čak nereda u zakonodavstvu. U Institutovoj knjižici „Jezični savjeti“ Lane Hudeček, Milice Mihaljević i Luke Vukojevića možemo pročitati: „S jezikoslovnoga je stajališta prijedlog koji se često čuje da se u svim zakonskim tekstovima dosljedno vodi računa o ravnopravnosti spolova neekonomičan jer prihvaćanje toga prijedloga ne bi doprinijelo ravnopravnosti spolova, nego bi proizvelo značenjsku i svaku drugu zbrku” (Zagreb, 2010., str. 94.). Ne možemo u jednom zakonu navoditi samo muški lik imenice, prema uobičajenoj zakonodavnoj praksi, a u drugom ženski ili oba mocijska parnjaka. Administrativni (ili službeno-poslovni) stil bilo kojega jezika zahtijeva ujednačenost i dosljednost porabe naziva u određenom rodu. U tekstovima normativno-pravne naravi administrativnoga (ili službeno-poslovnoga) stila imenice se uobičajeno rabe u obliku muškoga roda. Nitko ne će mijenjati zakonodavstvo radi uvrštavanja ženskih mocijskih parnjaka u razne zakone.”, upozorio je ugledni jezikoslovac dr. sc. Artur Bagdasarov ističući da je ravnopravnost spolova mnogo složenija negoli poraba ženskih mocijskih parnjaka.

Udruga u ime obitelji predložila odbacivanje Izvješća o radu pravobraniteljice

Udruga U ime obitelji 2016. svim članovima Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora poslala je prijedlog za odbacivanje Izvješća o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić koja tu dužnost obnaša od 2011. godine.

Višnja Ljubičić poznata je i po kontroverznim nastupima tijekom izjašnjavanja birača o raspisivanju referenduma o braku gdje je, izlazeći izvan svojih ovlasti, zauzela poziciju protiv ustavne zaštite braka, podržavajući Milanovićevu Kukuriku vlast i njoj bliske nevladine udruge.

Tvrdila da je sporni zdravstveni odgoj u skladu s Ustavom i međunarodnom praksom

Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić iznijela je niz kontroverznih tvrdnji u svojim izvješćima poput one – da je činjenica da “život djeteta” počinje od trenutka oplodnje jajne stanice – dezinformacija, utemeljena na religijskoj dogmi.

Višnja Ljubičić na tom je mjestu naslijedila 13. listopada 2011. Gordanu Lukač Koritnik, a za pravobraniteljicu ju je predložila HDZ-ova vlada na čijem je čelu bila Jadranka Kosor.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić javno je 2012. osudila prof. dr. Ivana Poljakovića tvrdeći da sveučilišni profesor “zagovara kršenje zakona i nepriznavanje vrednota” zaštićenih propisima. Nakon te njezine javne osude, hajke koja se podigla na profesora Ivana Poljakovića, koji je bio i suspendiran sa Zadarskogog sveučilišta, protiv njega je udruga za ljudska prava ‘Socius’ podigla zahtjev da se profesora kazni s 30.000 kuna temeljem Zakona o suzbijanju diskriminacije, zabrani mu se javno djelovanje za procesa te presuda objavi gdje oni žele. Međutim Županijski sud u Zagrebu presudio je da je dopušteno reći “Homoseksualnost je bolest” u kontekstu političke tribine kako je to u studenome 2012. u organizaciji Hrasta rekao prof. dr. Ivan Poljaković. Zaštitivši jedno od temeljnih ljudskih prava, sudac je obrazložio: “Sloboda izražavanja znači pravo svakog pojedinca reći što misli i u što vjeruje da je istina, to je pravo biti sam u mišljenju i to je pravo biti u krivu.”

Poduprla je pravobraniteljica Ljubičić i sporni četvrti modul (spolno-rodna ravnopravnost) zdravstvenog odgoja tvrdeći da je kvalitetan i značajan te da “nijedan dio Kurikula zdravstvenog odgoja po pitanju spolne i rodne ravnopravnosti nije u suprotnosti s ustavno-pravnim poretkom RH”, a nekoliko mjeseci kasnije Ustavni sud ukinuo je cijeli Kurikul zdravstvenog odgoja koji je stupio na snagu u veljači 2013., jer se “ustavnopravno sporne točke” odnose na cijeli dokument.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova zabranila bi pravo na iznošenje svog stava o pobačaju

Godine 2015. zlorabila je Ljubičić svoj položaj pravobraniteljice protiv vjernika s namjerom onemogućavanja molitvene pro-life inicijative “40 dana za život”, a predložila je i zanimljivo ograničenje. Pravobraniteljica je predložila da svoj stav o pobačaju ne smiju iznositi udruge civilnog društva, jer nisu vjerske zajednice. Pri tom je ovo zanimljivo ograničenje predložila za udruge koje se protive pobačaju, ali ne i za udruge koje promiču pobačaj!

U izvješću o radu za 2014. pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić proziva udrugu Betlehem i internetski portal “Klinika za pobačaje” (www.klinikazapobacaje.com), koji se bave zaštitom trudnica.

Pozvala je Ministarstvo uprave i Ministarstvo zdravstva da “u okviru svojih nadležnosti poduzmu odlučne i žurne radnje kojima bi se spriječilo daljnje protuzakonito djelovanje organizacija civilnog društva u području reproduktivnog zdravlja žena”.

Takvim izvješćem pravobraniteljica Ljubičić udrugu Betlehem i internetski portal “Klinika za pobačaje” stavila je u nepovoljan položaj zbog izražavanja vlastitog moralnog stava što podliježe sankcijama prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije čl. 1 st. 2., a zajednica aktivnih građana citizengo.org pozvao je građane na potpisivanje peticije za odbacivanje tog ideološkog izvješća o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Sama pravobraniteljica tu peticiju građana protiv njezinog pokušaja cenzure nazvala je hajkom i javnim linčom.

U žaru pojašnjavanja zašto njezin pokušaj zabrane javnog iznošenja stava o pobačaju nije hajka, a potpisivanje peticije protiv takvog njezinog, protuustavnog ponašanja, jest – pravobraniteljica za ravnopravnost spolova nazvala je islamsku zajednicu u Hrvatskoj “crkvom” te preuzela ulogu tumača nauka Katoličke Crkve: „Takve rigidne stavove i neistinite informacije (misleći na portal www.klinikazapobacaje.hr) ne možemo naći niti u udžbenicima koje smo analizirali u vjeronaučnim sadržajima katoličke, pravoslavne ili muslimanske crkve. Oni izlaze iz okvira nauka Crkve i na jedan način dovode u zabludu svojim nedopuštenim oglašavanjem i lažnim predstavljanjem, svojim zavaravajućim, prikrivenim i prijevarnim oglašavanjem u stvari dovode u zabludu ili će dovesti u zabludu osobu koja traži informaciju vezanu uz provođenje legaliziranog induciranog pobačaja.“

Pravobraniteljica je također propustila osuditi Ranka Ostojića, bivšeg SDP-ovog ministra unutarnjih poslova i potpredsjednika Milanovićeve vlade zbog javnog vrijeđanja gđe Anice Kovač. Udruga U ime obitelji prijavila je Ostojića zbog diskriminacije na osnovi spola pravobraniteljici za ravnopravnost spolova.

U izvješću Saboru uglavnom je hvalila samu sebe:

“Možemo reći da imamo dobar zakonodavni okvir i nacionalne mehanizme, međutim još uvijek treba raditi na promjeni percepcije društvene svijesti, udžbenika, odgojno-obrazovnog sustava, kao i edukaciji mladih i stručnih ljudi”, ustvrdila je Ljubičić prilikom predstavljanja evaluacijskog izvješća o radu Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u razdoblju od 2003. do 2013.

Izvor: narod.hr

Foto: Fah

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža