Vlada: Ostvaren važan prvi korak u demografskoj i obiteljskoj politici
7. travnja 2017.

Vlada Republike Hrvatske u četvrtak je donijela odluku o osnivanju Vijeća za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske.

Demografska katastrofa: U pet godina iz Hrvatske se iselilo 200.000 ljudi, a u rodilištima rođeno najmanje djece otkad se vode statistike

Vijeću predsjedava predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, a članovi su mu ministri nadležni za poslove demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, za poslove financija, regionalnog razvoja i fondove EU, znanosti i obrazovanja, gospodarstva, pduzetništva i obrta, državne imovine, zdravstva, graditeljstva i prostornog uređenja, te čelnik središnjeg Državnog ureda za Hrvate izvan RH i državni tajnik u ministarstvu nadležnom za poslove demografije.

Demografija: ‘Zaposlenim roditeljima drugih 6 mj. naknada od 4000 kn’

Vijeće, kako se navodi, obavlja sljedeće zadaće: prati provođenje i daje preporuke za provođenje mjera demografske politike; prati učinak provedbe mjera demografske revitalizacije na sveukupni razvoj; predlaže mjere i aktivnosti za demografsku revitalizaciju; potiče međuresornu suradnju i suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi mjera i aktivnosti; ocjenjuje postignutu kvalitetu i dostupnost institucionalnih usluga u provedbi mjera demografske revitalizacije; potiče stručna istraživanja u području demografske politike; daje preporuke zakonskih rješenja za provedbu mjera demografske politike – kao i ostale zadaće koje se odnose na provedbu mjera demografske revitalizacije.

Stjepan Šterc: Plenkovićeva briga za demografsku obnovu je retorička

U Strateškom planu za razdoblje od 2017. do 2019. koji je Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike ovjavilo 31. ožujka, spominju se i tri glavna smjera demografske politike, zajedno s načinima njihova ostvarenja u podtočkama:

1. Povećanje djelotvornosti i dostupnosti usluga i naknada namijenjenih obitelji te jačanje institucionalne potpore i podrške pri usklađivanju obiteljskog i poslovnog života roditelja djece

a) Unapređenje sustava obiteljskih potpora i praćenje učinaka i provedba propisa te predlaganje novih zakonskih rješenja
b) Senzibilizacija javnosti o ulozi i značaju obitelji
c) Poticanje poslodavaca na donošenje posebnih propisa koji se odnose na poslovna utanačenja i fleksibilizaciju rada i mjesta rada
d) Jačanje međuresorne suradnje na području predškolskog odgoja i radnog zakonodavstva te suradnje sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave

2. Smanjivanje negativnog migracijskog salda 

a) Jačanje statističkih kapaciteta i istraživanja u području migracija
b) Izrada Strategije povratka iseljenika

3. Stvaranje održivih uvjeta za demografski razvoj manje razvijenih područja 

a) Poticanje mjera za demografsku obnovu područja posebne državne skrbi
b) Poticati nositelje gospodarskog razvoja i ukazivati na važnost zapošljavanja radnog i fertilnog stanovništva na prostorima izloženim iseljavanju, ubrzanom starenju i slabo naseljenim prostorima.

Ove najave, rezultiraju li konkretnim mjerama, mogle bi predstavljati važan prvi korak k sveobuhvatnoj obiteljskoj politici: definirao se okvirni smjer demografske politike: 1) potpora obitelji na državnoj razini, 2) zaustavljanje negativnih migracija i 3) demografska revitalizacija manje razvijenih mjesta (pogotovo hrvatskog sela).

Nada Murganić: Demografija je nadstranačko pitanje, svi alarmi svijetle, izumiremo i iseljavamo se

Jedna od konkretnih mjera koja ima izgleda polučiti uspjeh je u proceduri. Do 10. travnja u tijeku je javno savjetovanje o Zakonu izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, koji bi trebao stupiti na snagu do 1. srpnja 2017., kako najavljuje ministrica Murganić.

Ministrica Murganić: Jedna mjera ne može poboljšati demografsku sliku, treba nam jasna demografska politika

Izvor: narod.hr

Foto: fah

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža