U ime obitelji

(VIDEO) BBC News promovira “rodno neutralno” obrazovanje koje Istanbulska konvencija nameće državama strankama!

(VIDEO) BBC News promovira “rodno neutralno” obrazovanje koje Istanbulska konvencija nameće državama strankama!

BBC News je na svom Facebook profilu objavio video u kojem promovira tzv. “rodno neutralni odgoj i obrazovanje” – prema kojemu bi se prema muškoj i ženskoj djeci u obiteljima, vrtićima, školama, domovima trebalo odnositi potpuno neovisno o njihovom spolu – a isto takvo obrazovanje promovira i Istanbulska konvencija!

BBC u videu donosi “eksperiment” koji je trebao odgovoriti na pitanje “stvaramo li nesvjesno rodne stereotipe kod djece kada je u pitanju izbor igračaka?”, promovirajući tzv. “rodno neutralan” odgoj i obrazovanje.

U eksperimentu je sudjelovalo dvoje djece – dječak i djevojčica. Dječaka su odjenuli kao djevojčicu, a djevojčicu kao dječaka te im nadjenuli imena za suprotan spol. Nakon toga je nekoliko odraslih ljudi izmjenično ušlo s djecom u prostoriju kako bi ih zabavili igračkama te su, kako je prikazano u videu, dječaku odjevenom u djevojčicu nudili ženske igračke, a djevojčici odjevenoj u dječaka muške igračke jer nisu znali da su djeca zapravo suprotnog spola.

Iznuđeni i zapravo nametnuti zaključak provoditelja “eksperimenta”, a posljedično tome i sudionika, jest taj da odrasli – dajući djeci igračke za dječake ili djevojčice – nesvjesno stvaraju “rodne stereotipe” kod djece od malih nogu o tome kako se treba ponašati kao dječak ili djevojčica i s kojim se igračkama igrati. Međutim, ako ne isključimo mozak čim trominutni video-eksperiment završi, vrlo lako možemo shvatiti kako ovaj zaključak i pojmovlje “rodni stereotip” i “rodno neutralno” čine sami po sebi jedan (znanstveni) nonsens.

Pojam stereotip zapravo nema jasno artikulirano značenje u znanosti, ali ga zato rodni ideolozi obilno koriste i lijepe etiketu “stereotipa” na ono što ne odgovara njihovoj ideologiji kako bi to diskreditirali, primjerice da se davanjem autića dječaku ili lutke djevojčici stvaraju stereotipi o tome s kojim se igračkama muška i ženska djeca trebaju igrati. Pojam stereotip se najčešće koristi u socijalnoj psihologiji i odnosi se na predodžbe, mišljenja i stavove koje su ljudi stvorili o pojedinim pojavama, pripisujući im određene karakteristike. Stereotipi mogu ili ne moraju biti istiniti i mogu biti negativni ili pozitivni. Primjerice, u Hrvatskoj postoji negativan stereotip o političarima – da rade samo za sebe i svoje interese. Stereotip, je dakle predodžba koja, iako možda istinita u nekim slučajevima, ne odgovara nužno stvarnim karakteristikama određene skupine ili njezinih članova.

S druge strane, pojam koji je itekako prisutan u znanosti, dokaziv i provjerljiv jest prototip. Prototip kao pojam zapravo predstavlja skup svojstava određene kategorije. Na primjer, kategorije muškarac i žena sadrže određena svojstva, od kojih su neka nužna za svaku jedinku te kategorije (svakog muškarca i ženu) – tzv. sržna svojstva, dok od ostalih uobičajenih svojstava neke jedinke imaju neka svojstva, a druga ih nemaju. Sržno, nužno svojstvo za muškarce i žene je da je muškarac osoba muškog spola, a žena osoba ženskog spola.

Stereotip je, dakle, konstrukt koji je “neopipljiv” i kojim znanost teško može rukovati. Iz tog razloga je posve neznanstveno pripisivati bilo kojoj pojavi – poput ženskosti i muškosti – etiketu stereotipa.

Iskorištavanjem djece i mladih “rodna ideologija” nastoji kroz tzv. “rodno neutralno” obrazovanje stvoriti generacije koje neće imati jasnu sliku i pojam o tome da je muškarac osoba muškog spola, a žena osoba ženskog spola. Cilj takvog preodgoja djece i mladih je jasan – razaranje društvenih vrijednosti utemeljenih na spolnom određenju čovjeka i komplementarnosti muškarca i žene (brak, obitelj, majčinstvo, očinstvo…).

Istanbulska konvencija, koju Hrvatskoj želi nametnuti premijer Plenković, traži upravo uvođenje rodne ideologije u obrazovanje! U čl. 14 Istanbulska konvencija traži da države koje su je ratificirale poduzmu “kada je to primjereno, potrebne korake kako bi nastavne materijale o pitanjima kao što su (…) nestereotipne rodne uloge (…) prilagođeno razvojnim sposobnostima učenika, uključile u redovni nastavni plan i program i na svim razinama obrazovanja”. U članku 12. Konvencije se borba protiv “stereotipnih rodnih uloga” proširuje na cijelo društvo, kulturu i ponašanje ljudi: “Stranke će poduzeti potrebne mjere za promicanje promjena u društvenim i kulturnim obrascima ponašanja žena i muškaraca s ciljem iskorjenjivanja predrasuda, običaja, tradicija i svih drugih postupanja u praksi koja se temelje na ideji manje vrijednosti žena ili na stereotipnim ulogama žena i muškaraca.”

Dakle, upravo je “rodno neutralno” obrazovanje djece i mladih jedna od glavnih posljedica provedbe Istanbulske konvencije kojom se “rodna ideologija” nameće državama koje su je ratificirale. Da to nije obična pretpostavka svjedoče i izvješća država stranaka o provedbi Konvencije tijelu koje nadzire provedbu Konvencije – GREVIO. U izvješću Republike Austrije tako se navode mjere i metode donesene u svrhu “rodno neutralnog” obrazovanja, primjerice dokument grada Beča za osnovno obrazovanje i odgajatelje: Standardi za osiguranje kvalitete nastavnog plana i programa u rodno osjetljivom obrazovanjudjecu od malih nogu uči tzv. “rodnoj neutralnosti” te odvojenosti društvenog aspekta osobe od spolnog identiteta. Primjerice, nastoji se ukloniti sve ono što “rodna teorija” etiketira kao “stereotip” – da se dječaci igraju s autićima, a djevojčice s lutkama, da je plava boja za dječake, a ružičasta za djevojčice, ili da se dječacima govori da su “snažni”, a djevojčicama da su “nježne” – pogrešno smatrajući da to dovodi do diskriminatornog i agresivnog ponašanja.

Kao bitna poruka koju bi djeci takvim odgojem trebalo prenijeti može se izdvojiti to kako “tipično” muško i “tipično” žensko ponašanje nije nešto njima svojstveno i nešto što proizlazi iz njihovog spolnog identiteta, već nešto što im je, kao inače “rodno neutralnim” bićima, nametnuto kao stereotip izvana: kroz obitelj, društvo, vjeru, običaje i sl.

Ivan Munjin: Građani su u javnoj raspravi vrlo jasno poručili – NE ratifikaciji Istanbulske konvencije

 

Nedopustivo je da se jedna ideologija opasna po čovjeka i društvo nameće ovako važnim međunarodnim dokumentom pod krinkom zaštite žena od nasilja. Nedopustivo je i da premijer Plenković, koji je prije parlamentarnih izbora naglasio kako se protivi nametanju “bilo kakve, pa i rodne ideologije” traži ratifikaciju ove sporne i “rodnom ideologijom” kontaminirane Konvencije. Na taj način, premijer Plenković slijedi politiku Zorana Milanovića, umjesto da odustane od ratifikacije Konvencije i povuče potpis koji je na nju, kao predstavnik Republike Hrvatske, stavio upravo Milanović.

Izvor: narod.hr

Foto: snimka zaslona