U ime obitelji

UIO Vladi i Stožeru: Ukinite diskriminatorno ograničenje od 25 vjernika u crkvi

UIO Vladi i Stožeru: Ukinite diskriminatorno ograničenje od 25 vjernika u crkvi

Udruga U ime obitelji (UIO) zatražila je od Stožera civilne zaštite, Vlade Republike Hrvatske i zastupnika u Hrvatskom saboru ukidanje mjere Stožera od 27.11. kojom se drastično ograničava broj vjernika na bogoslužjima na samo 25 osoba, a kojom se krši pravo hrvatskih građana na slobodu vjeroispovijedi.

U ime obitelji je u dopisu navela kako takva mjera “nije proporcionalna razini ugroze od epidemije, svodi pravo na slobodu vjeroispovijedi na pravo na javno okupljanjenesrazmjerno pogađa vjernike, jer isto pravilo ne vrijedi primjerice za broj ljudi u javnom prijevozu i trgovačkim centrima ili u školi, te je proizvoljna.”, a praktično znači da je većini vjernika u Hrvatskoj povrijeđeno ustavno pravo na slobodu vjeroispovijedi.

Stožer civilne zaštite je mogao donijeti strože epidemiološke mjere koje štite zdravlje, ali ne ograničavaju pravo na slobodu vjeroispovijedi. Osim toga, do danas održavanje misa ni u crkvama u Hrvatskoj ni u EU nije prepoznato kao izvor širenja zaraze”, navodi U ime obitelji.

Međunarodni dokumenti poput Opće deklaracije o ljudskim pravima, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima jamče slobodu vjeroispovijedi koja uključuje i pravo na iskazivanje vjeroispovijedi bogoslužjem., a isto potvrđuje i Ustav Republike Hrvatske kad navodi da su “vjerske zajednice slobodne (…), u skladu sa zakonom, javno obavljati vjerske obrede (…), a u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države” (čl. 41.2.). Ustav naglašava da je iz ograničavanja pojedinih prava i sloboda u slučaju u izvanrednih okolnosti izuzeto pravo na slobodu vjeroispovijedi: “Niti u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi Ustava o pravu na život, zabrani mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, o pravnoj određenosti kažnjivih djela i kazni, te o slobodi misli, savjesti i vjeroispovijedi” (čl. 17.).

Slične horizontalne mjere ograničavanja bogoslužja na mali broj osoba su prije Hrvatske donijele Francuska i savezna država New York, a one su upravo zbog ograničavanja slobode vjeroispovijedi osporene od strane sudbene vlasti. Najviši francuski sud, Državno vijeće, navodi da je francuska mjera ograničavanja broja vjernika na bogoslužju na 30 osoba “nesrazmjerna u odnosu na cilj očuvanja javnog zdravlja“ i predstavlja „teško i očito nezakonito kršenje (…) bitne sastavnice slobode vjeroispovijedi“. Vrhovni sud SAD-a je mjere ograničavanja broja vjernika na bogoslužju na 10 osoba u saveznoj državi New York opisao kao „daleko restriktivnije od bilo kojih propisa povezanih s COVID-om koji su ranije dolazili pred Sud, mnogo strože od onih koje su usvojile mnoge druge jurisdikcije teško pogođene pandemijom i daleko strože nego što se pokazalo da je potrebno za sprečavanje širenja virusa u bogoslužju”.

Mjera Stožera civilne zaštite o onemogućavanju sudjelovanja više od 25 osoba na bogoslužju umanjuje povjerenje građana u vladavinu prava te otvara vrata da civilna vlast pod različitim opravdanjima i po vlastitom nahođenju može i ubuduće ograničavati slobodu vjeroispovijedi u Hrvatskoj. Ovakvim proizvoljnim ograničavanjem slobode vjeroispovijedi stvara se opasan presedan za kršenja prava vjernika i slobode savjesti u području zdravstva, odgoju i obrazovanju, roditeljskih prava i dr., zaključuje udruga U ime obitelji u dopisu Vladi, Saboru i Stožeru civilne zaštite u kojem traži ukidanje navedene mjere.

Izvor: narod.hr