UiO: “Deklasificirani” dokument o Istanbulskoj konvenciji nema pravnu težinu, kao ni interpretativna izjava premijera Plenkovića
27. ožujka 2018.

“Dokument o tumačenju Istanbulske konvencije, za koji mediji javljaju da ga je Vijeće Europe “deklasificiralo”, nema nikakvu pravu težinu, kao što nema ni interpretativna izjava premijera Plenkovića”, piše u dopisu udruge U ime obitelji članovima Vlade o dokumentu o tumačenju Istanbulske konvencije.

Donosimo dopis u cijelosti:

“U uvodu autor Jörg Polakiewicz navodi “disclaimer” da deklasificirani dokument nema autoritativno značenje, već samo predstavlja mišljenje koje “ima za cilj pružiti savjet i smjernice”. Istanbulsku konvenciju kao međunarodni ugovor mogu jedino tumačiti oni koji su ga sastavili i nadležna tijela – Odbor ministara Vijeća Europe i GREVIO.

Nadalje, savjetodavno mišljenje u točki 8. napominje kako su spol i “rod” dva odvojena koncepta, čime zapravo potvrđuje neznanstvenu i neusuglašenu definiciju “roda” iz Konvencije (čl. 3. c.) kao društvenog konstrukta odvojenog od spola.

Odvajanje “roda” od spola u Konvenciji dodatno je naglašeno i u točkama 15. i 16. “deklasificiranog” mišljenja gdje – poput članka 53. Pojašnjavajućeg izvješća uz Konvenciju – stoji da u društvu postoje grupe koje “mogu doživjeti diskriminaciju i na temelju rodnog identiteta, što jednostavno rečeno znači da rod s kojim se poistovjećuju nije u skladu sa spolom koji im je dodijeljen pri rođenju…”.

Iako poput interpretativne izjave nema nikakvu pravnu težinu, navedeno mišljenje ne samo da ne otklanja sumnju u postojanje rodne ideologije u Istanbulskoj konvenciji, već dodatno potvrđuje kako Konvencija sadrži neznanstven i na razini EU neusuglašen koncept “roda” kao društvenog konstrukta odvojenog od spola.

“Deklasificirano” mišljenje predstavlja još jedan u nizu pritisaka Vijeća Europe i Europske komisije na države koje još nisu ratificirale Konvenciju te smjera obmanuti one koji se protive nametanju rodne ideologije putem tog međunarodnog ugovora.”

Izvor: narod.hr

Foto: fah

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža