U ime obitelji Vladinom Uredu za udruge: Zar Vam nije problem da već 16 godina komunicirate sa samo 2 posto udruga u Hrvatskoj?
7. kolovoza 2016.

Udruga U ime obitelji uputila je odgovor Vladinom uredu za udruge naglašavajući problem namještanja izbora za Savjet za razvoj civilnog društva.

U ime obitelji: Namješteni izbori za Savjet za razvoj civilnog društva!

Odgovor donosimo u cijelosti:

U svrhu funkcionalnosti civilnog sektora i povećanja odaziva udruga na natječaje, projekte, programe i pozive nije dovoljno zadovoljavanje minimalnih uvjeta pojedinog postupka – pozivanja udruga na uključivanje – nego je potrebno odmah poduzeti mjere kojima se postiže učinkovita suradnja s civilnom društvom, a ne samo sa 0,9, odnosno 2% odabranih udruga. Takav naš zahtjev je u skladu sa čl. 2. Uredbe o Uredu za udruge (u daljnjem tekstu: Uredba) u kojem stoji sljedeće: Radi stvaranja uvjeta za razvoj učinkovite suradnje s udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, Ured obavlja stručne, analitičke, savjetodavne i administrativne poslove za Vladu Republike Hrvatske… te uključivanja udruga i ostalih organizacija civilnoga društva u donošenje, provedbu i vrednovanje javnih politika. Mjera u skladu sa navedenim, a koju je predložila udruga U ime obitelji ne dovodeći u pitanje važnost elektroničke korespodencije, je slanje pisane obavijesti poštanskim putem na adresu udruga koje su zadovoljile pravne kriterije propisane Zakonom o udrugama. Ukoliko ne raspolažete potrebnim ljudskim resursima za njezino ostvarenje ovim putem vas obavještavamo da u pošti imate mogućnost da sve vaše pisane obavijesti otisne osoblje pošte i dostavi na potrebnu adresu. O samoj važnosti predložene mjere i u vremenu digitalizacije i razvijene tehnologije ukazuje vaš zahtjev za dostavu dokumenata i drugih akata poštanskim putem Uredu za udruge. Nadalje, mali odaziv na sporni poziv, kao i na vaše javne rasprave upućuje na neučinkovitost dosadašnje vaše komunikacije s dionicima civilnoga društva, kao i na to da veliki broj istih ne prati vašu stranicu, ne prima vaše obavijesti i tu se postavlja pitanje zašto?

Kako bi ste ispunili svoju svrhu, koja vam je prethodno citirana u čl.2 Uredbe,osigurali pluralizam mišljenja i veću participaciju OCD te time osigurali transparentnost i vjerodostojnost rezultata ostajemo pri zahtjevu poništenja izbora te raspisivanju novih kako bi sve OCD bile obaviještene elektroničkim i pisanim poštanskim putem. Predloženo je u skladu sa čl.2 Uredbe u kojem se stoji da je vaša obveza: pružanje informacija i davanje stručne pomoći građanima i predstavnicima organizacija civilnoga društva iz nadležnosti Ureda.

Zbog daljnje osnovane sumnje u transparentnost i vjerodostojnost rezultata izbora udruga U ime obitelji ostaje pri svome zahtjevu.

Podsjetimo, nakon što je udruga “U ime obitelji” od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske zatražila poništavanje rezultata glasovanja za članove Savjeta za razvoj civilnoga društva, radi točnog i potpunog informiranja javnosti, je od navedenog Ureda stigao sužbeni odgovor.

Službeni i neslužbeni odgovor Ureda za udruge Vlade RH na zahtjev U ime obitelji

No dok se službenim tonom obraćaju u priopćenju, zanimljivo je vidjeti kako “dišu” njihovi zaposlenici privatno. Tako je Sandra Pernar, savjetnica u Vladi i Vladinom uredu, dakle tom istom od kojega je stiglo priopćenje, a ujedno i bivša izvršna direktorica GONG-a, na društvenim mrežama vrlo jasno napisala što misli o onimakoji su “ponavljali kao papige da bi Ured svim udrugama trebao slati obavijesti poštom”.

Istodobno, dok je jasno kakvi su neslužbeni stavovi Ureda za udruge, u priopćenju navode kako nigdje nije propisano koliki bi odaziv udruga trebao biti da bi izbor bio pravovaljan. Ističu kako su pravovremeno na svojim mrežnim stranicama objavili javni poziv za kandidiranje članova Savjeta i njihovih zamjenika za naredni mandat, a stav udruge “U ime obitelji” da bi svim organizacijama civilnog društva trebali posebno poštom poslati poziv smatraju neosnovanim.

Izvor: narod.hr

Photo: narod.hr

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža