U ime obitelji: Savjet za civilno društvo predstavlja krug privilegiranih udruga
9. prosinca 2016.

Udruga U ime obitelji uputila je predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, g. Andreju Plenkoviću, svim ministrima u Vladi i svim saborskim zastupnicima dopis vezan za izbor članova 6. saziva Savjeta za razvoj civilnog društva.

“Trenutno je u postupku procedura za izbor članova 6. saziva Savjeta za razvoj civilnog društva (dalje: Savjet), koje imenuje Vlada RH. Dopustite da Vam skrenem pozornost na korištenje toga tijela u svrhu lobiranja interesa jedne interesne skupine, što uključuje i lobiranje za dodjeljivanje sredstava iz državnog proračuna Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, koja tim sredstvima financira upravo privilegirane udruge. Te udruge, koje ni po podršci građana ni po broju glasova na izborima za Savjet ne predstavljaju civilno društvo u Hrvatskoj, već se 12 godina izmjenjuju kao članice Savjeta zbog lošeg izbornog sustava za članove Savjeta.

  1. JEDNE TE ISTE UDRUGE SE IZMJENJUJU KAO ČLANOVI SAVJETA. Savjet za razvoj civilnog društva ima 31 člana, od kojih 13 kandidiraju udruge civilnog društva prema pojedinim područjima djelovanja. Iz sastava članova Savjeta u posljednja 4 saziva unutar 12 godina (od 2007. do 2019.), vidljivo je da su članovi Savjeta gotovo jedne te iste udruge – ukupno 31 udruga za svih 13 područja. Za članstvo u 6 područja djelovanja (Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja; Djelovanje mladih; Kultura; Skrb o djeci; Zaštita i promicanje ljudskih prava; Zaštita okoliša i održivi razvoj) u 12 godina izmijenilo se samo 11 udruga od kojih je 9 dio iste lijevo-liberalne interesne skupine.
  1. ČLANOVI SAVJETA MOGU SAMI SEBI NAMJESTITI IZBORE. Izmjenjivanju jednih te istih udruga u Savjetu pogoduje suviše kompliciran i normiran sustav glasovanja za članove Savjeta. Postupak kandidature i glasovanja zahtijevaju vrijeme za podizanje, ispis i slanje poštom nepotrebnih dokumenata Uredu za udruge (iako se neki od traženih podataka već nalaze na internetu), što zajedno košta između 100 i 140 kuna, čime se demotivira udruge da uopće sudjeluju u procesu izbora.  U 9 godina i 4 izborna ciklusa, Savjet, Ured za udruge Vlade RH, koji provodi postupak izbora, i same udruge članice Savjeta su učinile vrlo malo kako bi informirali sve organizacije civilnog društva o djelovanju Savjeta i o njihovom uključivanju u proces izbora. Stanje neinformiranosti organizacija civilnog društva o izborima za Savjet dodatno ilustrira podatak da je Ured za udruge u nekoliko navrata trebao ponavljati izbore za pojedina područja djelovanja jer se u predviđenom roku nije javio nijedan kandidat, dok se za neka područja javio samo jedan. Ako se sve navedeno usporedi s podatkom da vrlo malo udruga uopće glasuje (oko 1 posto od ukupnog broja udruga u RH), a još manje predlaže svoje kandidate, očito je da se ovakvim “izbornim sustavom” ne omogućuje pristupačno i demokratsko sudjelovanje što većeg broja udruga u izborima za Savjet, već se omogućuje pogodovanje interesima pojedinih udruga, koje Savjet koriste za lobiranje vlastitih interesa i informiranje svojih mreža udruga, osiguravajući si time veći broj glasova. “Vidljivost” Savjeta samo određenim udrugama primijećeno je i u Evaluaciji Savjeta za razvoj civilnog društva 2007. – 2012., gdje se predlaže da bi “u civilnom sektoru, koliko god heterogen i amorfan bio, Savjet trebao podići svoju vidljivost tako da obuhvati i OCD-e izvan kruga direktno uključenih u članstvo i predstavljanih [članstvom Savjeta], ali i šire.” Ovakvo izborno pogodovanje dopušteno je nažalost Vladinom Odlukom o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (NN 140/2009, 42/2012 i 61/2014) u kojoj stoji da su izbori za Savjet regulirani njegovim Poslovnikom, koji donosi sam Savjet, što otvara mogućnost da udruge u Savjetu namještaju same sebi izborna pravila. Također, vjerske zajednice i udruge koje se primjerice bave zaštitom obitelji i roditeljstvom su diskriminirane Vladinom Odlukom jer im je onemogućeno kandidirati se u području svoga djelovanja, koje Odluka o osnivanju Savjeta ne predviđa, kao što ne predviđa mnoga druga područja djelovanja OCD-a (npr. duhovnost, gospodarstvo, zaštita i spašavanje, međunarodna suradnja, hobistička djelatnost…) prema klasifikaciji djelatnosti udruga iz Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja udruga republike Hrvatske (NN 4/2015).
  1. UDRUGE ČLANICE SAVJETA NEMAJU LEGITIMITET. Suviše kompliciran izborni sustav za članove Savjeta doprinio je zanemarivom odazivu udruga: u svakom od posljednja 4 saziva (2007. – 2019.) kandidati su ukupno izabrani s oko 400-700 glasova udruga, što čini oko 1 posto od ukupnog broja udruga u RH! Izabrani kandidati 6. saziva Savjeta osvojili su između jednog i 106 glasova, čime ne mogu imati demokratski legitimitet i predstavljati pojedina područja djelovanja OCD-a u Hrvatskoj.
  1. POJEDINE ČLANICE SAVJETA SU U SUKOBU INTERESA. Autonomni centar Čakovec, Mreža mladih Hrvatske, Savez udruga Klubtura, Deša Dubrovnik, bili su članovi Savjeta u 5. sazivu (2013. – 2016.) i korisnici neke vrste institucionalne potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva (institucionalne potpore kao takve, ili kao “Centri znanja”, ili kao “Regionalni centri podrške razvoju civilnog društva” – Tablica 1). Te su udruge u travnju 2016. bile protiv smanjenja proračuna Nacionalne zakladeUredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu i to su zagovarale na sjednici Savjeta, čime su bile u sukobu interesa jer su kao članice tog Vladinog savjetodavnog tijela lobirale kod Vlade za veći proračun Nacionalne zaklade, kojim su isplaćivane njihove institucionalne podrške. Neke su od tih udruga javno prosvjedovale protiv smanjenja sredstava Nacionalne zaklade. U 5. sazivu Savjeta 9 od 13 udruga je u 2015. primalo institucionalnu podršku Nacionalne zaklade (Tablica 1), dok je trenutno također prima 9 od 13 udruga čiju su kandidati predloženi za 6. saziv (od kojih je 5 istih kao i iz prošlog saziva)! Nakon donošenja Uredbe u travnju 2016. 6 članova 5. saziva je dalo ostavku. U Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva (NN 140/2009, 42/2012 i 61/2014) ni u Poslovniku Savjeta ne postoje odredbe o sprječavanju sukoba interesa.

Zbog svega navedenog, tražimo od Vlade Republike Hrvatske da:

  • Poništi izbore za 6. saziv Savjeta za razvoj civilnog društva iz reda organizacija civilnog društva.
  • Izmijeni Odluku o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva te u njoj propiše pravedni izborni sustav koji će biti pristupačan svim organizacijama civilnog društva i osigurati ravnomjernu i pravednu zastupljenost svih dionika civilnog društva (a ne da Savjetom dominira jedna svjetonazorska i interesna skupina), kao i da u Odluku unese odredbe o sprječavanju sukoba interesa.
  • Raspiše nove izbore za 6. saziv Savjeta iz reda OCD-a i o tome adekvatno obavijesti sve organizacije civilnog društva.

tablica

 

U nastavku pročitajte cijeli dopis:

[pdf-embedder url=”http://uimeobitelji.net/wp-content/uploads/2016/12/Savjet-za-civilno-društvo-predstavlja-krug-privilegiranih-udruga.pdf” title=”savjet-za-civilno-drustvo-predstavlja-krug-privilegiranih-udruga”]

Izvor: narod.hr

Foto: narod.hr

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža