U ime obitelji

U ime obitelji Saboru – zatražite Vladu da u roku od tri mjeseca predstavi konkretne mjere za zaštitu obitelji

U ime obitelji Saboru – zatražite Vladu da u roku od tri mjeseca predstavi konkretne mjere za zaštitu obitelji

Udruga U ime obitelji uputila je pismo članovima Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i svim saborskim zastupnicima uoči sjednice Odbora za ljudska prava koja će se održati danas, 24. studenoga 2016. godine, na temu provedbe međunarodnih paktova UN-a u Republici Hrvatskoj, a povodom obilježavanja 50 godina od donošenja Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima (MPGPP) i Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (MPESKP), dvaju ključnih međunarodnih dokumenata koji predstavljaju temelj zaštite i promicanja ljudskih prava.

U tim se međunarodnim dokumentima nalazi odredba koja prepoznaje obitelj kao “prirodnu i temeljnu društvenu jedinicu”, koja “ima pravo na zaštitu društva i države”. Barem 111 država u svojim ustavima odražava ovu odredbu, kao što to čini i Ustav Republike Hrvatske (čl. 62. 1).

Udruga U ime obitelji je skrenula pozornost zastupnicima da Republika Hrvatska već 13 godina nema nikakvu vrstu javne politike spram obitelji, čime je prekršila svoje ustavne obveze (čl. 62. 1. Ustava), kao i obveze prema dvjema međunarodnim konvencijama, kojima se nalaže “najveću moguću”, odnosno “osobitu” zaštitu i pomoć obitelji.

U ime obitelji traži od Sabora da obveže Vladu RH da Saboru u roku od tri mjeseca, do 28. veljače 2017., podnese na usvajanje prijedlog sveobuhvatne obiteljske politike, utemeljene na najboljim primjerima dobre prakse, kojom bi se ispunile obveze ustavnog i međunarodnog prava Republike Hrvatske spram obitelji i ispunila obećanja koja su saborski zastupnici vladajuće većine davali biračima prije izbora.

U nastavku donosimo pismo udruge:

u_ime_obitelji_-_zatra_ite_vladu_da_u_roku_od_3_mjeseca_predstavi_konkretne_mjere_za_za_titu_obitelji

Izvor: narod.hr

Foto: narod.hr