U ime obitelji

U ime obitelji Odboru za ženska prava i jednakost spolova: „Osudite praksu surogatstva kao trgovanje ljudima!“

U ime obitelji Odboru za ženska prava i jednakost spolova: „Osudite praksu surogatstva kao trgovanje ljudima!“

Udruga „U ime obitelji“ pozvala je, jučer 18. travnja, sve članove Odbora Europskog parlamenta za ženska prava i jednakost spolova da bez obzira na svoju stranačku pripadnost glasaju za amandmane koji osuđuje praksu surogatstva kao trgovanje ljudima. Surogatstvo je moderni oblik trgovanja ljudima, majkama i djecom, te bi zbog toga trebalo biti zabranjeno u svim svojim oblicima. Pismo donosimo u cijelosti.

Poštovani članovi Odbora Europskog parlamenta za ženska prava i jednakost spolova,

Sutra (četvrtak, 19. travnja 2016.) glasovat ćete o „Nacrtu izvješća o provedbi Direktive 2011/36/EU od 5. travnja 2011. o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava iz rodne perspektive (2015/2118(INI)) te o amandmanima koji su podneseni na Izvješće.

Udruga U ime obitelji (Hrvatska) poziva Vas da glasate za amandmane 29, 36, 58, 174 budući da ti amandmani uključuju osudu prakse surogatstva kao trgovanje ljudima. Pozivamo vas da glasate za navedene amandmane bez obzira na stranačku opredijeljenost budući je jasno kako je surogatstvo moderni oblik trgovanja ljudima – majkama i djecom – te bi stoga trebalo biti zabranjeno u svim svojim oblicima.

Navedene amandmane 29, 36, 58, 174 možete nadi niže u nastavku ove preporuke.

S poštovanjem,
Udruga U ime obitelji, Hrvatska

Nacrt izvješća Provedba Direktive 2011/36/EU od 5. travnja 2011. o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava iz rodne perspektive (2015/2118(INI))

Amandman 29: Budući da se trgovanje ljudima pojavljuje u različitim oblicima kroz mnoge zakonite i nezakonite aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na, poljoprivredu, preradu hrane, prostituciju, kućanske poslove, proizvodnju, skrb, čišćenje, druge vrste prisilnog rada (posebno u uslužnim djelatnostima), prisilno prosjačenje, prisilan brak, nezakonita usvajanja,gestacijsko surogatstvo i trgovanje ljudskim organima, stanicama i tkivima,uključujući trgovanje spolnim stanicama te fetalnim stanicama i tkivima;

Amandman 36: Ba. budući da se u Rezoluciji Europskog parlamenta P8_TA(2015)0470 od 17. prosinca 2015. osuđuje praksa surogatstva kojom se potkopava ljudsko dostojanstvo žene jer se njezino tijelo i njegove reproduktivne funkcije iskorištavaju kao roba

Amandman 58: Fa. budući da su žene izložene posebnim oblicima reproduktivnog iskorištavanja kao što je trgovanje njihovim spolnim stanicama, prisilan brak, prinuđeno posvojenje, prostitucija, surogatstvo i genitalno sakaćenje žena;

Amendment 174: 23a. izražava zabrinutost sve češćom praksom iskorištavanja žena za reprodukciju; poziva Europsku komisiju da uključi gestacijsko surogatstvo među oblike trgovanja ljudima jer podrazumijeva reproduktivno iskorištavanje i uporabu ljudskog tijela za financijsku ili neku drugu dobit; poziva države članice da poštuju svoje međunarodne obveze i poduzmu mjere potrebne za sprečavanje europskih zemalja, građana i trgovačkih društava u bavljenju turizmom povezanim sa surogatstvom;

Photo: Jerry Lai/Flickr