U ime obitelji Borisu Jokiću: Pozovite profesore i NCVVO da recenziraju nacrte prijedloga kurikula
25. ožujka 2016.

Udruga U ime obitelji poslala je pismo voditelju radne skupine za kurikularnu reformu Boris Jokiću, te se uključila u raspravu.

Trenutno je u tijeku stručna rasprava o kurikulumskim dokumentima na mrežnim stranicama Cjelovite kurikularne reforme – www.kurikulum.hr

Stručna rasprava o kurikulumskim dokumentima, namijenjena stručnoj javnosti, predstavlja strukturirano stručno savjetovanje u skladu s kojim struka ima priliku svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utjecati na konačan sadržaj kurikulumskih dokumenata odnosno na obrazovnu politiku. Ona traje od 14. ožujka do 1. svibnja 2016. godine.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću bit će na portalu eSavjetovanje prema planu savjetovanja koji je samostalno predložila Ekspertna radna skupina. Trebalo bi trajati od 2. travnja do 2. svibnja, a za ostale kurikulumske dokumente od 10. svibnja do 10. lipnja 2016.

Pismo udruge U ime obitelji donosimo u cijelosti:

Poštovani gospodine Jokiću,

Sa zanimanjem i pažnjom pratimo Vaše prikaze procesa kurikularne reforme te cijenimo rezultate koje ste postigli do sada – u zadanom ste roku organizirali i koordinirali velik broj ljudi i iznjedrilidokumente koji su temelj trenutne stručne, a potom i javne rasprave.

Zamijetili smo do sada da je jedan od argumenata za pokretanje u kurikularne reforme postizanje boljih rezultata na međunarodnom vrednovanju naših učenika, koji su, kako ste prikazali zapodručje matematike, izuzetno niski.

Dosadašnjom analizom utvrdili smo da predloženi kurikulum matematike i dalje neće unaprijediti znanja naša djece kakva se traže u testovima PISA i u drugim međunarodnim vrednovanjima, a i uvanjskom vrednovanju koji provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, štoćemo detaljnije obrazložiti u zasebnoj primjedbi na kurikulum matematike.

Također, cijela javnost je zamijetila do sada značajne propuste i nekvalitetu u odabiru lektirnih naslova, što ostavlja prostora za sumnju da su i ostali kurikuli sa značajnim propustima. Dakle, za sada za dva temeljna kurikula uočavamo temeljne nedostatke. Razlog tomu vjerojatno leži u načinu na koji su sastavljane pojedine stručne skupine. Smatramo da je trebalo primijeniti istu metodologiju koja je bila jedan od razloga za kretanje u kurikularnu reformu, te na temelju rezultata PISA natjecanja (međunarodno vrednovanje obrazovanja) te na temelju rezultata istraživanja koja provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, rezultata na Državnoj maturi te rezultata na državnim natjecanjima dijagnosticirati u kojim sredinama, u kojima školama, i kod kojih profesora se nalaze učenici koji su te testove riješili s puno boljim učinkom. I upravo te učitelje i nastavnike pozvati da sudjeluju u izradi reforme. To bi bio jedan veliki potez kojim bi se dalo priznanje i nagrada onim profesorima koji su najuspješniji usvojem nastavničkom pozivu. Javni poziv izgleda lijepo, nadasve transparentno, i mogao je služiti za popunu dijela članova svake stručne skupine, no iz iskustva znamo da su najkvalitetniji ljudi u svojim strukama često vrlo samozatajni, i nisu se skloni isticati i sami gurati, te se stoga i nisujavljali na raspisani natječaj. Drugi razlog je mogao biti i uvjet da nastavnici u vrijeme izrade nacrta prijedloga kurikula trebaju napustiti nastavu, što najkvalitetniji nastavnici nerado čine.

Predlažemo stoga da upravo takve profesore pozovete da za MZOS recenziraju nacrte prijedloga kurikula. Nećete dobiti od nikoga bolju recenziju doli od najboljih profesora inastavnika u sustavu. Također predlažemo da se Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja također uključi u recenziju nacrta prijedloga kurikula kako bi centar čija je misija „valjano i objektivno praćenje i vanjsko vrednovanje nacionalnoga odgojno-obrazovnog sustava u suradnji s njegovim dionicima radi definiranja i unapređenja kvalitete odgoja i obrazovanja“ sudjelovao u oblikovanju onoga što će vrednovati.

S poštovanjem,

Udruga U ime obitelji

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža