Pitanja i odgovori: Što ne valja s postojećim izbornim jedinicama?
30. rujna 2014.

Postojeći izborni model ima ukupno 12 izbornih jedinica. U 10 izbornih jedinica državljani RH s prebivalištem u Hrvatskoj biraju po 14 zastupnika. U XI. izbornoj jedinici  državljani RH koji nemaju prebivalište u RH biraju ukupno tri zastupnika, a u XII. izbornoj jedinici članovi nacionalnih manjina biraju ukupno osam zastupnika.

Predmet referendumskih izmjena koje predlaže »U ime obitelji« odnosi se na izbor zastupnika koje biraju državljani RH s prebivalištem u Hrvatskoj.

Do sada se iz svake od prvih 10 izbornih jedinica biralo fiksno po 14 zastupnika unatoč tome što su postojale razlike i preko 30% u broju birača između izbornih jedinica. Zbog toga glasovi birača u nekim izbornim jedinicama »vrijede« mnogo manje nego u drugim izbornim jedinicama. Npr. na posljednjim parlamentarnim izborima 2011. godine u IX. izbornoj jedinici je moglo glasati 440.597 birača, odnosno 31,94% više nego u IV. izbornoj jedinici u kojoj je pravo izbora moglo ostvariti njih samo 333.927. Obje navedene izborne jedinice su na koncu dale po 14 zastupnika što znači da je u IX. izbornoj jedinici glas birača potencijalno vrijedio gotovo 32% manje nego u IV. izbornoj jedinici. Ustavnim izmjenama koje predlaže »U ime obitelji« Zakonodavac bi bio obvezan donijeti zakonska rješenja kojima bi se ujednačila »vrijednost« glasova u svim izbornim jedinicama.

Koja poboljšanja se predlažu na referendumu? Koliko će predstavnika ulaziti u Sabor iz moje izborne jedinice?

Ukupan broj zastupnika u Saboru ostat će nepromijenjen. Bit će manje izbornih jedinica jer će se u svakoj izbornoj jedinici birati 20 ili više zastupnika ovisno o broju birača. Zastupnička mjesta raspodijelit će se između izbornih jedinica na temelju izračuna odnosa broja birača u svakoj izbornoj jedinici i ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj. To znači da će svaka izborna jedinica dati 20 ili više zastupnika proporcionalno broju birača koji su obuhvaćeni pojedinom izbornom jedinicom.

Osim navedenog, neke su izborne jedinice trenutačno formirane tako da neprirodno dijele postojeće jedinice područne samouprave, pa je tako npr. Grad Zagreb podijeljen između čak četiri izborne jedinice, tj. I., II., VI. i VII. izborne jedinice. U Europi izborne jedinice uglavnom slijede granice zacrtanih administrativno-upravno-teritorijalnih granica, a to je stav i Venecijanske komisije. Zbog toga »U ime obitelji« na referendumu traži da izborne jedinice ne smiju dijeliti zakonom utvrđena područja Grada Zagreba i županija Republike Hrvatske.

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža