Nacrt izmjena za Odluku roditelj odgojitelj: Evo što su iz ‘Možemo’ pogrešno izračunali
10. prosinca 2021.

Udruga U ime obitelji sudjelovala je u javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja. Primjedbe koje su poslali su odbijene. Pročitajte što je U ime obitelji komentirala u vezi Nacrta prijedloga izmjena za Odluku roditelj odgojitelj:

– Udruga U ime obitelji smatra da bi prihvaćanje predmetnog Nacrta prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja nanijelo veliku štetu više od 20,000 djece. Od njih je više od 6,000 vrtićke dobi, kao i 5,800 očeva ili majki koji su s Gradom Zagrebom ušli u ugovorni, poslovni odnos (bez obzira kako taj ugovorni odnos nazivaju donositelji ove Odluke).

– U Obrazloženju prijedloga Odluke navodi se niz netočnih podataka. Primjerice da je u razdoblju 2016.-2020. broj treće i više rođene djece porastao za 236, a ukupan broj živorođene djece u istom razdoblju pao za 255. Radi se o potpuno pogrešnom izračunu. Broj od 236 treće i više rođene djece dobiven je stavljanjem u odnos samo broja treće i više rođene djece 2016. i 2020. godine.

Može se, stoga, zaključiti kako je i Odluka donesena uz nepoznavanje stvarnih činjenica o mjeri roditelj odgojitelj. U nastavku navodimo neke od netočnosti.

Porast broja treće i daljnje rođene djece za gotovo 30%

U Obrazloženju prijedloga Odluke navedeno je sljedeće:

  • Demografski ishod mjere namijenjen roditeljima koji imaju troje i više djece nije opravdao ulaganja.”

– Nije točno da demografski ishod mjere nije opravdao ulaganja. Naime, glavni i izravni pokazatelj primjene mjere roditelj odgojitelj je upravo to što je gotovo 30% više trećerođene i daljnje djece (u daljnjem tekstu troje plus djece) koja su pridonijela zaustavljanju pada rođene djece u Zagrebu, a onda i Hrvatskoj.

Naime, prema podacima  Državnog zavoda za statistiku RH, čak u razdoblju od 2016.-2020. u Zagrebu je rođeno ukupno 7.469 troje plus djece. Dakle,  1.674 djece više od razdoblja prije uvođenja mjere 2011.-2015., što je porast broja treće i daljnje rođene djece za gotovo 30%!

U 2019. i 2020. godini i ta je smrtnost povećala prirodni pad stanovništva

2.U obrazloženju prijedloga Odluke, navedeno je da se:

  • “broj živorođene djece u Gradu Zagrebu u razdoblju od 2016.-2020. smanjio.”

Točno je da se broj rođene djece u Zagrebu smanjio u 2019. i 2020. godini na 8.062 i 7.865 dok ih se u 2018. rodilo 8.235. Međutim, u 2019. i 2020. godini sklopljeno je i bitno manje brakova – 2019. i 2020. Sklopljeno je ukupno 6.669 brakova ili 1.116 brakova manje nego tijekom 2 prethodne godine. Ovo smanjenje broja brakova pripisuje se nemogućnosti održavanja vjenčanja zbog potresa i pandemije. Podatak o smanjnju broja sklopljenih brakova važan je kad se ima u vidu da se u RH gotovo 80 % djece rađa u braku.

Mjera roditelj odgojitelj usmjerena je na poticanje rađanja treće i daljnje djece, a ne prvorođene djece. Isto tako, povećala se razina smrtnosti u 2019. i 2020. godini. Ta je smrtnost povećala prirodni pad stanovništva u odnosu na prethodne dvije godine.

Pogrešan izračun da je od 2016. broj treće i više rođene djece porastao za samo 236

3. U Obrazloženju prijedloga Odluke navedeno je sljedeće:

  • “U razdoblju od 2016. – 2020. u Gradu Zagrebu je broj treće i više rođene djece porastao za 236, dok je ukupan broj živorođene djece u istom razdoblju pao za 255.”

– Ovi podaci su netočni. Radi se o pogrešnom izračunu. Broj od 236 treće i više rođene djece dobiven je stavljanjem u odnos samo broja treće i više rođene djece u 2016. Tada je mjera uvedena i nije imala nikakav utjecaj na broj rođene djece, i 2020. godine. Dakle, porast od 236 treće i više rođene djece ne odnosi se na razdoblje od 2016. do 2020. To je razlika broja treće i više rođene djece u 2016. i 2020. godini.

U Ljetopisu Grada Zagreba objavljeni su sljedeći podaci: 2016. godine rođeno je 1.329 treće i više rođene djece. 2017. rođeno je 1.462 treće i više rođene djece. 2018. rođeno je 1.645 treće i više rođene djece. 2019. rođeno je 1.648 treće i više rođene djece. 2020. rođeno je 1.565 treće i više rođene djece.

Dakle, ispravna tvrdnja je da je u Zagrebu broj treće i više rođene djece od godine uvođenja mjere roditelj odgojitelj (2016.) do 2020. porastao za 1004 treće i više rođene djece. Razlika između 2016. godine kao godine u kojoj mjera nije utjecala na broj novorođene djece i 2017. u kojoj jest iznosi 133 treće i više rođene djece, u 2018. godini 316 djece, u 2019. godini 319 djece i u 2020. 236 djece. Ukupno je to 1004 djece.

Iz navednog proizlazi da je Grad Zagreb svoj prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja donio na temelju krivog izračuna porasta treće i više rođene djece. Netočan izračun Grada donosi 4,2 puta manji porast treće i više rođene djece od onog do kojeg je stvarno došlo u razdoblju od samo 4 godine. To znači da je mjera roditelj odgojitelj osigurala Gradu Zagrebu dodatnih 20 razreda po 25 djece u samo 4 godine.

U prijedlogu Odluke nije navedeno kako bi Grad osigurao djeci korisnika mjere mjesto u vrtiću

4. U Obrazloženju prijedloga Odluke, navodi se da:

– “djeca korisnici mjere roditelj odgojitelj koja su u ranoj i predškolskoj dobi nemaju mogućnost pohađanja dječjih vrtića, a pravo na priuštiv i kvalitetan institucionalni odgoj i obrazovanje za svu djecu rane dobi smanjuje društvene nejednakosti i kasniji rizik od siromaštva i socijalne isključenosti.”

– Nigdje u predloženom Nacrtu prijedloga Odluke nije navedeno da se ukida odredba postojeće mjere koja priječi djeci korisnicima mjere pohađanje dječjih vrtića. Nije navedeno kojim promjenama će nova Odluka djeci korisnika mjere omogućiti „pravo na dostupan, priuštiv i kvalitetan institucionalni odgoj i obrazovanje.“

Nadalje, Zagreb ima samo 374 slobodna mjesta u gradskim vrtićima. Mjeru roditelj odgojitelj koristi 5.808 obitelji koje se brinu o oko 20.000 djece od kojih je više od 6.000 vrtićke dobi. U prijedlogu Odluke nije navedeno kako bi Grad osigurao djeci korisnika mjere mjesto u vrtiću nakon promjene/ukidanja mjere.

Diskriminacija žena koje žele obitelj – čak 34,1% žena suočilo se s neproduživanjem ugovora o radu zbog trudnoće

5. U Obrazloženju prijedloga Odluke navodi da:

– „zbog dugogodišnjeg izbivanja žena s tržišta rada mjera dovodi u pitanje njihovu ekonomsku neovisnost te ih čini podložnijima siromaštvu u starosti.“

– U predloženim izmjenama u Obrazloženju prijedloga Odluke obuhvaćene su obitelji s troje i više djece. Postavlja se pitanje na koji način se rješava problem izostanka žena s tržišta rada ukidanjem mjere. Tim istim majkama otežano je upisivanje djeteta u vrtić zbog jednog od presudnih kriterija kojim prednost na upis u vrtić imaju djeca zaposlenih roditelja. Ako dijete ne postigne upis u dječji vrtić, prema kriterijima koje traže vrtići, roditelj ne može ući u radni odnos. To bi značilo da će u suprotnom ostaviti dijete samo kod kuće.

Također, predloženim Nacrtom prijedloga Odluke ne mijenja se demografska slika na bolje jer su mlade žene koje žele osnovati obitelji diskriminirane na tržištu rada. Žene koje odabiru biti majke često ostaju bez posla zbog trudnoće ili se vraćaju s rodiljnog i roditeljskog dopusta na manje odgovorna i lošije plaćena radna mjesta.

Prema, koliko nam je poznato, prvom i jedinom istraživanju o položaju trudnica i majki s malom djecom na tržištu rada koje je provedeno 2012., čak 34,1% žena suočilo se s neproduživanjem ugovora o radu zbog trudnoće. Njih čak 21,2% dobilo je otkaz. 16,4% premješteno je na lošije radno mjesto. 14,7% žena smanjena je plaća.

Za mjeru roditelj odgojitelj iz zagrebačkog proračuna izdvaja se samo 3-5%

6. U Obrazloženju prijedloga Odluke tvrdi se da:

– „financijski iznos utrošen na mjeru mogao je biti pravednije raspodijeljen za svu djecu grada Zagreba.“

– Za mjeru roditelj odgojitelj iz zagrebačkog proračuna izdvaja se samo 3-5%. Imajući u vidu demografsku uspješnost mjere u vrlo kratkom roku, sigurno je da bi Grad mogao postići uštede u drugim područjima. Ovako se narušava sigurnost i ugovoreni uvjeti života za više od 20 000 djece o kojoj se brinu korisnici mjere.

Izvor: narod.hr

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža