Međunarodni dan djeteta – koja su osnovna dječja prava
20. studenoga 2020.

Međunarodni dan djeteta obilježava se 20. studenoga, jer je na taj dan 1989. godine potpisana ‘Konvencija o pravima djeteta’, među kojima su i pravo na zdravstvenu pomoć, sigurnost i zaštitu.

Glavna skupština UN-a usvojila je “Deklaraciju o pravima djeteta” 20. studenog 1959., a 1989. godine odobrila Međunarodnu konvenciju o pravima djeteta. Svake godine se na današnji dan slavi Međunarodni dan djeteta, piše 24sata.hr

Dječja prava temelje se na tome da djeca imaju pravo na dostojanstven život, zdravstvenu zaštitu, pravo na sudjelovanje i donošenje odluka.

Osnova dječja prava:

  • Prava preživljavanja – zadovoljavanje temeljnih potreba za njegovu opstojnost. To su: pravo na život, pravo na odgovarajući životni standard, pravo na prehranu, pravo na smještaj, pravo na zdravstvenu pomoć.
  • Razvojna prava – osiguravaju djetetu najbolji mogući razvoj. To su: pravo na obrazovanje, pravo na igru, pravo na slobodno vrijeme, pravo na kulturne aktivnosti, pravo na informiranje, pravo na slobodu misli i izražavanja (vjere).
  • Zaštitna prava –  osiguravaju zaštitu djeteta. To su: zaštita od zlouporabe, zapostavljanja i izrabljivanja, zabrana dječjeg rada, zaštita od droga, alkohola, duhana, na zaštitu djece izbjeglica, djece u oružanim sukobima, djece u zatvorima.
  • Prava sudjelovanja – aktivno sudjelovanje u svojem okružju.To su: pravo na slobodno izražavanje svojih misli i pravo na udruživanje.

Izvor: narod.hr

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža