U ime obitelji

Marija, 26, studentica ekonomije

Marija, 26, studentica ekonomije

Osim što će se referendumom omogućiti bolji i pravedniji izborni sustav, zahtijevat će od političara da napokon preuzmu odgovornost za svoje riječi i djela, te da se ne skrivaju iza imena svoje stranke. To bi ih trebalo osvijestiti da su odgovorni građanima koji su ih izabrali, a ne samo svom stranačkom vrhu i da su tu da zastupaju interese naroda, a ne stranačke i svoje vlastite. Tek tada će biti moguće da se dogode određene promjene koje su nužne u našem društvu.