Istraživanje: Zabrinjavajući podatci o blokatorima puberteta i hormonima pomoću kojih se želi omogućiti ‘promjena spola’ kod djece
23. lipnja 2021.

Niz istraživanja pokazuje “nepouzdane” podatake kojima se “liječi” djecu i mlade te im se omogućava promjena spola upotrebom blokatora puberteta i hormona. Zabrinjavajuće je što se vrše postupci nad maloljetnicima bez da se poznaju dugoročne posljedice u pogledu sigurnosti različitih terapija koje imaju za cilj promjenu spola.

Službeno istraživanje provedeno u Velikoj Britaniji donosi da je pouzdanost dokaza koji ističu djelotvornost i sigurnost lijekova koji blokiraju normalno lučenje hormona u pubertetu i lijekova koji sadrže hormone kojima se želi omogućiti promjena spola “vrlo niska”, da isti nisu pouzdani i da bi mogli biti podložni sukobu interesa u korist navedenih lijekova.

Prošle je godine Državni zavod za zdravstvo u Engleskoj naložio preispitivanje “usluga u povezanosti sa spolnim identitetom”. Za ovo je istraživanje zadužena dr. Hilary Cass, bivša predsjednica Kraljevskog koledža za pedijatriju i zdravlje djece te se po njoj i naziva „istraživanje dr. Cass“, prenosi LifeSiteNews.

U sklopu ovog neovisnog istraživanja aktivno sudjeluje i Nacionalni institut za izvrsnost u zdravstvu i skrbi (eng. National Institute for Health and Care Excellence odn. NICE) koji je objavio dva istraživanja u vezi s lijekovima koji blokiraju normalno lučenje hormona u pubertetu i s hormonima čija je svrha promjena spola.

Opasne supstancije koje blokiraju normalno lučenje hormona u pubertetu

U sklopu prvoga istraživanja pregledano je ukupno devet studija o „analogonim hormonima koji luče gonadotropine (GnRH)“, odnosno blokatorima puberteta te o hormonima čija je svrha promjena spola. Ispitivana je upotreba lijekova u usporedbi s drugim nemedicinskim intervencijama ponuđenima djeci s problemom spolne disforije, odnosno s poremećajem spolnog identiteta.

NICE je, uz ostala područja, promatrao učinak takvih lijekova na mentalno zdravlje djece, psihosocijalni utjecaj, učinak na gustoću kostiju, kognitivni razvoj, “spolnu disforiju” i pitanja sigurnosti.

Zaključak do kojeg su došli u spomenutom institutu je da su studije ponudile dokaze koji nisu bili potpuno pouzdani, te se, posljedično, primjena lijekova koji blokiraju pubertet zagovara na temelju neuvjerljivih dokaza: „Primjenom modificiranog GRADE sustava (sustav vrednovanja preporuka, procjene, razvoja i ocjenjivanja za potrebe kliničke prakse), kvaliteta dokaza kod navedenih rezultata ocijenjena vrlo niskom („dokaz vrlo niske pouzdanosti“).

Sljedeće „ključno ograničenje“ kod utvrđivanja „učinkovitosti i sigurnosti“ blokatora puberteta bio je „nedostatak pouzdanih usporednih studija“. Studije su provedene i izrađene bez prisutnosti odgovarajućih kontrolnih skupina koje se uobičajeno koriste za usporedbu i provjeru podudarnosti rezultata.

Usto nisu predočeni „jasni, očekivani učinci“ korištenja spomenutih lijekova, što je „otežalo tumačenje dokaza“.

Svih devet studija, koje su bile temelj ovog aktualnog istraživanja, bile su “male, nekontrolirane opservacijske studije koje su podložne pristranom tumačenju te zbunjujuće, dok je pouzdanost svih rezultata, kod kojih je primijenjen modificirani GRADE sustav, vrlo niska.”

Niti jedna od navedenih studija nije na odgovarajući način dala odgovor na pitanje jesu li djeca imala neke druge fizičke ili mentalne probleme. NICE navodi da je to samo po sebi “mogući uzrok smetnje u pogledu učinaka liječenja” jer je moguće da su prikazane promjene učinka liječenja bile posljedica “pomoći pružene izvana”, a ne “psihološke podrške” ili samih lijekova.

Stoga učinci korištenja lijekova nisu pravilno prikazani u „mnogim“ studijama, dok je „mogućnost tumačenja kliničke značajnosti promjena uslijed učinka lijekova relativno malena“.

U slučaju korelacije između gustoće kostiju i blokatora puberteta, studije su provedene na način da nisu mogle pokazati “jesu li nalazi povezani s analogonim hormonima koji luče gonadotropine (blokatorima puberteta) ili su nalazi takvi zbog promjena koje su nastupile tijekom vremena.”

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža