U ime obitelji

Dan nerođenog djeteta – svaki je život poseban i neponovljiv dar od Boga roditeljima i svijetu

Dan nerođenog djeteta – svaki je život poseban i neponovljiv dar od Boga roditeljima i svijetu

Dan nerođenog djeteta obilježava se 25. ožujka jer se tada slavi Blagovijest, u spomen na događaj kada je Djevica Marija začela Isusa. Prva država koja je prihvatila obilježavanje ovoga dana je Argentina 1998. godine.

Svakog 25. ožujka u više zemalja svijeta obilježava se Dan nerođenog djeteta, a kao spomen na Isusovo začeće, odnosno kroz posebnost Isusova začeća nastoji se gledati svaki novi život u svojoj neponovljivosti i blagoslovljenosti od Boga. Svaki život je neponovljiv dar svijetu, obitelji, roditeljima i kao takav je jedinstven i neponovljiv.

Čovjek postaje čovjekom već od samog začeća i kao takav živi i razvija se do svoje smrti.

Sama je ideja obilježavanja toga dana rođena 1993. god. u Salvadoru, a pet godina poslije tadašnji argentinski predsjednik prvi je Dan nerođenog djeteta uveo za svoju zemlju.

Papa Ivan Pavao II. snažno je podržao tu ideju, pa su uskoro i druge zemlje Latinske Amerike slijedile primjer Argentine. D

an nerođene djece obilježava se i u SAD-u i u Europi – u Austriji, Slovačkoj i Španjolskoj, a kod nas se, iako nema službenog obilježavanja, to čini na neke druge načine, posebno preko raznih pro-life udruga i njihova konkretnog angažmana.

Izvor: narod.hr