U ime obitelji

Belgija je 6. država koja je omogućila promjenu spola “rodnim samoodređenjem”

Belgija je 6. država koja je omogućila promjenu spola “rodnim samoodređenjem”

Parlament Kraljevine Belgije prihvatio je 24. svibnja novi zakon kojim je omogućena promjena spola u osobnim dokumentima (osobnoj iskaznici, rodnom listu, domovnici, putovnici…) na temelju “rodnog samoodređenja” – običnom izjavom nadležnom državnom tijelu kojom osoba tvrdi da je ona “muškarac” iako je ženskog spola ili “žena” iako je muškog spola. “Činjenica da se novi postupak uvelike temelji na samoodređenju, a otvoren je i maloljetnicima, također je pozitivna vijest”, slavodobitno izvješćuje međunarodna LGBT organizacija ILGA – Europe koja se zalaže za mogućnost promjene spola temeljem “rodnog samoodređenja” u svim europskim državama, a veliki utjecaj imala je i u procesu donošenja ovog zakona u Belgiji.

Postupak promjene spola u dokumentima “rodnim samoodređenjem” u praksi dovodi do apsurdnih situacija. Primjerice, osobu muškog spola, koja posjeduje sve fizičke karakteristike muškarca, zakon bi temeljem izjave tretirao kao ženu, ili kao neki drugi “rod”, ovisno o “samoodređenju” te osobe. Dakle, iako muškarac, država bi  tu osobu tretirala kao ženu te bi ona mogla ulaziti u sve prostorije rezervirane samo za ženski spol, primjerice WC-e i kupaonice, što se već događa u SAD-u.

Maloljetnicima od 12 do 16 godina je novim zakonom također omogućena promjena spola u osobnim dokumentima, ali uz dozvolu roditelja i psihijatra; čak je i djeci mlađoj od 12 godina dopuštena promjena imena u skladu s njihovim “rodnim samoodređenjem”, premda im nije omogućen pristup potpunom priznavanju promjene spola u osobnim dokumentima. Ovakvom praksom ne samo da se dovodi u opasnost temeljno pravo roditelja da odgajaju svoju djecu sukladno vlastitim uvjerenjima (prema čl. 26. Opće deklaracije o ljudskim pravima), već se pubertetsku djecu (pa i onu mlađu) koja psihofizički i psihosocijalno još nisu dosegla zrelost razvoja u vlastitom spolnom identitetu, grubo koristi kao sredstvo za promicanje rodne ideologije.

Ovakvim liberalnim zakonskim uređenjem, Belgija je dodatno potvrdila svoju poziciju u društvu europskih zemalja koje su širom otvorile vrata znanstveno neutemeljenoj i ideološki obojanoj rodnoj ideologiji (Norveška, Malta, Irska, Danska…). Zakoni o “rodnom samoodređenju” potvrđuju da u rodnoj ideologiji spol više nema nikakav društveni značaj jer je osobi dana mogućnost da sama odredi hoće li je društvo oslovljavati kao “muško”, “žensko” ili nekako drugačije (što je onda zabilježeno na osobnim dokumentima), bez obzira ili protivno njezinom stvarnom spolu.

> Irska će djeci od 16 godina omogućiti promjenu spola u dokumentima na temelju ‘rodnog samoodređenja’

Da hrvatsko društvo nije slobodno od utjecaja i pritisaka od strane LGBT lobija i njihove agende usmjerene prvenstveno protiv braka kao zajednice muškarca i žene te obitelji utemeljene na braku, svjedoče nastojanja određenih udruga da se i u Hrvatskoj donese sličan zakon o “rodnom samoodređenju”. Tako udruga TransParent, zajedno s drugim LGBT udrugama, traži da se u Hrvatskoj donese tzv. Zakon o rodnom identitetu kojim bi se omogućilo da svaka osoba ima pravo promijeniti spol u osobnim dokumentima temeljem “samoodređenja”. Time se i u hrvatsko društvo nastoji nasilno uvesti neznanstvena rodna ideologija.

> Udruga TransParent traži biranje “rodnog identiteta” samoodređenjem – na temelju obične izjave

Uvođenju opasne rodne ideologije u hrvatsko društvo i nametanju od strane LGBT lobija sigurno će pomoći postupak ratifikacije Istanbulske konvencije, koji je u tijeku te kojeg podržava premijer Plenković. Istanbulska konvencija, pod krinkom zaštite žena od nasilja, predstavlja glavno međunarodnopravno oruđe za nametanje rodne ideologije državama strankama, budući da kao svoj temelj postavlja definiciju “roda” u čl. 3. t. c. te razlikovanje pojmova “spol” i “rod” navedeno u točki 53. Pojašnjavajućeg izvješća Konvencije:

  1. Određene skupine pojedinaca mogu doživjeti diskriminaciju i na temelju rodnog identiteta, što jednostavno rečeno znači da rod s kojim se poistovjećuju nije u skladu sa spolom koji im je dodijeljen pri rođenju. To uključuje kategorije pojedinaca kao što su transrodne ili transseksualne osobe, transvestiti i ostale skupine osoba koje ne odgovaraju onome što je društvo utvrdilo da pripada kategorijama “muško” ili “žensko”.

> Što je Istanbulska konvencija, koju je željela Vlada Zorana Milanovića, a čiju ratifikaciju najavljuje Plenković?

> Kako Istanbulska konvencija uz zaštitu žena “šverca” nametanje rodne ideologije

Važno je napomenuti kako je u izradi Istanbulske konvencije veliki doprinos imala upravo ILGA – Europe, međunarodna organizacija financirana između ostalog i od Sorosevog Otvorenog društva, a koja predstavlja glavnog promotora LGBT agende koja se temelji upravo na rodnoj ideologiji. Republika Hrvatska ima priliku oduprijeti se ovom moćnom stroju LGBT organizacija i njihovih sponzora, ukoliko odbije ratifikaciju ideološki obojane Istanbulske konvencije.

Izvor: narod.hr

Foto: Thinkstock