Zakon o referendumu

SAČUVAJMO REFERENDUM!

Vladajuća Kukuriku koalicija je na putu da promjenom Zakona o referendumu “zabije zadnji čavao u lijes neposredne demokracije u Hrvatskoj”. Izmjene koje Kukuriku koalicija predlaže, a koje će lako provesti jer posjeduju potrebnu saborsku većinu, drastično će otežati ili čak onemogućiti postupak prikupljanja potpisa za referendumsko izjašnjavanje.

Integralni prijedlog Zakona o referendumu, možete preuzeti OVDJE.

Protiv ovog, izrazito lošeg prijedloga, možemo se boriti na tri načina:

1. Potpisati internetsku peticiju udruge UIO koja će se distribuirati svim saborskim zastupnicima, Predsjedniku sabora, Predsjedniku vlade i Predsjedniku republike te na taj način pokazati da je građanima stalo do demokratskih sloboda i zadržavanja prava na građanski referendum kao bitan korektiv vlasti. Peticiju možete potpisati OVDJE.

2. Uključiti se u javnu raspravu putem prijedloga UIO. Preuzmite već popunjeni Obrazac za javnu raspravu s prijedlogom koji je sastavio pravni tim UIO, a vi ga možede nadopuniti ili izmijeniti. Popunjeni obrazac možete preuzeti OVDJE. Obrazac s prilogom treba zaključno do 2. studenoga 2014. godine dostaviti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav na adresu elektroničke pošte: odbupips@sabor.hr

3. Uključiti se u javnu raspravu samostalno. Preuzmite prazan Obrazac za javnu raspravu OVDJE. Popunite obrazac i pošaljite ga zaključno do 2. studenoga 2014. godine Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav na adresu elektroničke pošte: odbupips@sabor.hr