Udruga TransParent traži biranje “rodnog identiteta” samoodređenjem – bez bioloških preduvjeta
7. veljače 2017.

Udruga TransParent, zajedno s udrugama sličnog svjetonazora zatražila je da se u Hrvatskoj donese tzv. zakon o rodnom identitetu, poput onog u Argentini, kojim bi se omogućilo da svaka osoba ima pravo izabrati “rodni identitet” koji bi joj bio zakonski priznat bez ikakvih medicinskih uvjeta, tj. temeljem “samoodređenja”. Drugim riječima, osoba bi tada mogla promijeniti spol u dokumentima pukom predajom izjave o “životu u drugom rodnom identitetu” u nadležnom državnom uredu. U praksi to znači da bi u slučaju donošenja takvog zakona osoba mogla biološki biti muškarac i izgledati kao muškarac, ali da bi ju na njezin zahtjev zakon morao tretirati kao ženu, i obratno.

Naime, Sanja Stanojević, predsjednica udruge TransParent, u nedavnom je intervjuu zatražila je pravno priznavanje “rodnog identiteta” “bez uvjetovanja medicinskih postupaka”. Prema njezinim riječima, “[r]avnopravan status bi se mogao ostvariti velikim dijelom donošenjem Zakona o rodnom identitetu kojim bi se pokrili pravni i zdravstveni aspekt transrodnih osoba, te uredio i status osoba koje su u braku, i sklapanja braka. Također, takvim bi zakonom trebalo urediti i ponašanje i antidiskriminacijske politike svih relevantnih institucija, te obavezno uvođenje sistematiziranih edukacija u škole i ostale odgojno obrazovne ustanove.”

U svijetu je do sada samo pet zemalja omogućilo promjenu spola u dokumentima na temelju obične izjave u državnom uredu – Argentina, Danska, Irska, Malta i Norveška, a ovakvom izmjenom zakona Hrvatska bi se pridružila navedenim državama i otvorila vrata ovoj vrlo problematičnoj praksi koju promiču zagovornici “rodne ideologije”, a koja počiva na znanstveno neutemeljenom uvjerenju da je “rodni identitet” urođeno, nepromjenjivo ljudsko svojstvo neovisno o biološkom.

Norveška izglasala ‘rodno samoodređenje’ koje se ovog četvrtka razmatra i na odborima Hrvatskog sabora!

Irska ide korak dalje: uvode se najliberalnije odredbe o promjeni spolnog identiteta, progon neistomišljenika sve češći

Udruga TransParent osnovana je u siječnju 2016. kao inicijativa roditelja koja se bavi “promicanjem prava transrodne djece i mladih”, a prije 2016. je djelovala kao sekcija unutar udruge TransAid Hrvatska, koji postoji od 2012. TransParent trenutno broji 30-ak članova – roditelja, djece i mladih, prijatelja i podupiratelja.

“Transrodnost” je ideološki pojam koji LGBT udruge koriste za osobe koje se identificiraju sa spolom koji ne odgovara njihovom biološkom spolu. Iako ne postoje službeni medicinski podaci, prema nedavnim napisima u Jutarnjem listu, postupak “prelaska” iz muškog u ženski spol i obratno u Hrvatskoj trenutno prolazi 10-ak djece koja izražavaju misli i ponašanja netipična za svoj spol.

Takav postupak “prijelaza” obično se primjenjuje prije ili početkom puberteta kada dijete počinje primati terapiju kojom se odgađa razvoj spolnih obilježja, a zatim, ako se djetetova želja nastavi, dijete počinje primati hormone drugoga spola. Međutim, radi se o vrlo kontroverznoj praksi budući da istraživanja pokazuju da se kod vrlo malog broja djece koja proživljavaju neku vrstu identifikacije sa suprotnim spolom u djetinjstvu to nastavlja i tijekom adolescencije i odrasle dobi. Američki savjet pedijatara prošle je godine oštro osudio takvu praksu ističući da je ljudska spolnost “objektivna biološka binarna karakteristika” te da je norma “da ljudsko obličje bude začeto ili kao muško ili kao žensko”. ”Kada inače zdrav biološki dječak vjeruje da je djevojčica, ili inače zdrava biološka djevojčica vjeruje da je dječak, postoji objektivni biološki problem koji se nalazi u umu, ne u tijelu, te bi ga se trebalo liječiti kao takvog”, navodi se u priopćenju Američkog savjeta pedijatara. Riječ je zapravo o rijetkom poremećaju, priznatom u Dijagnostičkom i statističkom priručniku za duševne poremećaje Američke psihijatrijske udruge (DSM-V).

Zahtjevima za “prijelazom” iz jednog spola u drugi i donošenjem zakona o rodnom identitetu, LGBT udruge ugrožavaju zdravlje i životi jedne vrlo ranjive skupine, i koriste njihov problem za nametanje ideologije u društvu. Zahtjeve slične udruzi TransParent, iznosile su i udruge Kontra, Zagreb Pride i TransAid, zagovarajući maksimalno olakšavanje postupka promjene spola u osobnim dokumentima u Hrvatskoj. Naime, prije izmjene Zakona o državnim maticama iz 2013., koju je donijela SDP-ova Vlada, u Hrvatskoj je za promjenu spola u dokumentima bila potrebna kirurška promjena izgleda, a nakon donošenja navedene izmjene zakona potrebno je ishoditi “mišljenje nadležnog tijela o promjeni spola ili o životu u drugom rodnom identitetu, sukladno medicinskoj dokumentaciji nadležnog liječnika ili zdravstvene ustanove” (čl. 9a), čime je u određenoj mjeri olakšan postupak promjene spola u osobnim dokumentima (osobna iskaznica, domovnica, rodni list itd.).

Donošenje zakona o rodnom identitetu sa sobom bi donijelo i razne negativne društvene posljedice i kršenja ljudskih prava, od nametanja promjene društvene svijesti, promicanja “rodne ideologije” u školama i pokušaja redefinicije, hrvatskim Ustavom zaštićene, institucije braka, do omogućavanja muškaracima pristupa mjestima koja su im, iz objektivnih i očitih razloga, zabranjena (ženskih wc-a i svlačionica, ženskih skloništa i sl.). Navedene negativne posljedice se već javljaju u državama koje su omogućile promjenu spola u osobnim dokumentima temeljem obične izjave.

Što je Istanbulska konvencija, koju je željela Vlada Zorana Milanovića, a čiju ratifikaciju najavljuje Plenković?

U ovom kratkom videu od 3 minute je jednostavno objašnjeno što je to rodna ideologija (pritisnite CC za prijevod):

Izvor: narod.hr

Foto: thinstock

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža