U Zaprešiću održana tribina “Roditelji odlučuju”
3. svibnja 2016.

Udruga U ime obitelji u suradnji sa Obiteljskom zajednicom župe sv. Petra apostola u Zaprešiću organizirala je tribinu  za roditelje u sklopu projekta „Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece“. Tribina za roditelje održana je u ponedjeljak, 2. svibnja 2016. u 20 sati u dvorani Pastoralnog centra crkve sv. Ivana Krstitelja u Zaprešiću.

Na tribini je predstavljen prijedlog poboljšanja organizacije izleta i maturalnih putovanja u školama, govorilo se o pravima i obvezama roditelja u školama i problemima uvođenja projekata udruga u škole.

Dr. Tomislav Gojmerac istaknuo je važnost sastajanja i poštivanje zakonske procedure u organizaciji sastanaka vijeća roditelja, sastavljanju poziva, dostave poziva, postojanja i urudžbiranja zapisnika. Predstavio je i način izbora roditelja u vijeće roditelja, način rada vijeća, te prava i dužnosti vijeća roditelja. Naglasio je važnost javnosti rada školskih ustanova, kako bi roditelji redovito bili obaviješteni o svemu što se događa u školi. Izlaganje je potkrijepio primjerima iz dugogodišnjeg iskustva sudjelovanja u vijeću roditelja.

Ivana Penavić, voditeljica projekta „Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece“ govorila je o problemima uvođenja projekata udruga u odgojno-obrazovne ustanove. Trenutno ne postoje jasni kriteriji prema kojima udruge mogu provoditi svoje projekte/programe u školama. U svom predavanju upoznala je nazočne sa slučajem udruge Centro Studi Podresca iz Udina, koja je u Talijanskoj osnovnoj školi Bernardo Benussi provodi obavezan program za sve učenike škole u sklopu redovite nastave. Na temelju informacija dobivenih od roditelja, čija djeca pohađaju školu U ime obitelji poslala je zahtjev za pristup informacijama Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Agenciji za odgoj i obrazovanje i samoj školi. Odgovor nadležnih tijela otkrio je kako Ministarstvo nije izdalo suglasnost za provođenje Projekta te kako je neovlašteno korišten logotip Agencije. Sam projekt, ustanovilo se, nema niti pozitivno stručno mišljenje Agencije. Penavić je na temelju navedenog primjera istaknula važnost donošenja Pravilnika koji će regulirati način ulaska programa/projekata udruga u odgojno-obrazovne ustanove.

Govoreći o organizaciji izleta i ekskurzija u školama dr. Gojmerac i Penavić osvrnuli su se i na postojeći Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Nedovoljno definiran Pravilnik potaknuo je udrugu U ime obitelji u suradnji s prof.dr.sc. Romanom Malarićem na pripremu prijedloga za dopunu Pravilnika. Penavić je naglasila važnost podataka o: bonitetu agencije, preporukama, iskustvu u organiziranju izleta, tvrtki prijevozniku, vozaču, autobusu, hotelu, prehrani, cijeni po stavkama kako je navedeno u obrascu za prijavu na natječaj, osiguranjima, jamčevini te preslikama dokumenata o osiguranju jamčevine, odgovornosti za štetu i primjerak ugovora. Sve ove podatke roditelji trebaju tražiti na uvid prilikom odabira aranžmana turističke agencije. Uvođenjem svih tih elemanata smanjile bi se nepravilnosti i poboljšala kvaliteta usluga turističkih agencija.

Nakon predavanja u raspravi su se između nazočnih na tribini otvorila nova pitanja i istaknule su se i druge važne teme te konkretni problemi s kojima se roditelji susreću. Tribina je završila u pozitivnoj i poticajnoj atmosferi, sa jednoglasnim zaključkom o važnosti aktivnog uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni sustav i sudjelovanju u promjenama kako bi škole postale još bolje mjesto za djecu.

Za sve informacije i pitanja u vezi projekta te sa konkretnim prijedlozima možete se javiti na mail: roditeljiodlucuju@uimeobitelji.net.

Više o projektu “Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece” možete saznati na sljedećoj poveznici  http://uimeobitelji.net/vijece-roditelja/.

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža