U ime obitelji: Vlada mora osigurati da radnici ne moraju raditi ili da su odlično plaćeni za radnu nedjelju!
10. srpnja 2017.

Okrugli stol na temu “(Ne)radna nedjelja – slobodan dan i prihvatljivi modeli rada nedjeljom” održan je prošli petak u organizaciji CitizenGO i Marijane Petir. Glavni zaključak okruglog stola jest to da je javnost protiv rada nedjeljom. U nastavku donosimo izlaganje Luke Mlinarića iz U ime obitelji o problemima i negativnim posljedicama trenutnog Zakona o radu te prijedlogu za njegovo poboljšanje, kako bi se ispravno regulirao rad nedjeljom.

> Okrugli stol o pravima zaposlenika na neradnu ili pošteno plaćenu nedjelju: ‘Postoji javna svijest, ali čini se da nema političke volje’

U Hrvatskoj radi oko 180 tisuća radnika u trgovinama, a to su najvećim dijelom žene. Podaci Eurostata pokazuju da njih 35% radi nedjeljom, 8% svake nedjelje, a oko 30% ih radi u ciklusima. Radnice i radnici u trgovinama su zapravo prisiljeni raditi nedjeljom i za taj rad nisu adekvatno plaćeni. Razlog tome jest što su važećim Zakonom o radu instituti tjednog odmora i prava na povećanu plaću za rad nedjeljom nepotpuni i nedefinirani te ostavljaju pravne praznine koje poslodavci često koriste te na taj način manipuliraju radnicima.

Premda je člankom 75. Zakona o radu određena nedjelja kao dan tjednog odmora, to zapravo ne vrijedi u trgovinama te se radnice i radnici u trgovinama se nalaze u situaciji da o njihovom radu nedjeljom odlučuje poslodavac te oni nemaju pravo izbora hoće li ili neće raditi nedjeljom. Često radnice i radnici u trgovinama rade svih sedam dana u tjednu jer nemaju zamjenski dan odmora, premda je to propisano Zakonom. Takvo nepravedno izrabljivanje od strane poslodavca im je vrlo teško ili nemoguće odbiti u strahu za gubitak radnog mjesta. Istovremeno, sam nametnuti rad nedjeljom im nije adekvatno plaćen. Dakle, radnice i radnici u trgovinama nemaju u svojim rukama odluku o tome hoće li ili neće raditi nedjeljom.

Što se tiče instituta prava na povećanu plaću za nedjeljni rad, najveći je problem u tome što trenutno važeći Zakon o radu člankom 94. ne propisuje minimalno povećanje plaće koje bi radnik trebao dobiti po satu rada nedjeljom. Poslodavci koriste takvu prazninu kako bi izrabljivali i manipulirali radnicima. Primjerice poslodavac može radniku povećati naknadu za sat rada nedjeljom za samo jednu kunu te time zadovoljiti zakonsku odredbu. To možda jest po zakonu, ali je nepravedno i predstavlja potpuno neadekvatno plaćanje rada nedjeljom.

> U ime obitelji traži promjenu Zakona o radu: Trgovci radili u subotu, slobodni su na Uskrs i opet rade u ponedjeljak – na državni blagdan!

Nepravdu prema radnicama i radnicima u trgovinama potrebno je zaustaviti. Udruga U ime obitelji odlučila poduzeti konkretan korak te je podnijela prvi konkretan zakonski prijedlog kojim bi se odmah, putem Zakona o radu, ispravno regulirao rad nedjeljom u trgovinama. Prijedlog U ime obitelji smjera kvalitetnijem i pravednijem zakonskom uređenju upravo dva spomenuta instituta – tjednog rada i prava na povećanu plaću za rad nedjeljom.

Prema prijedlogu U ime obitelji odluka o radu nedjeljom je na strani radnika, a ne poslodavca. Nijednom radniku u trgovini rad nedjeljom ne bi mogao biti nametnut, već bi isključivo radnik, po uzoru na britanski opting out sistem, odlučivao hoće li raditi nedjeljom ili će je koristiti kao tjedni odmor kako je trenutno određeno Zakonom. U slučaju da radnik odluči raditi nedjeljom, ima zakonsko pravo na izbor drugog dana u tjednu kao tjednog odmora.

Ukoliko radnik odluči raditi nedjeljom, poslodavac mu je dužan isplatiti veću naknadu za taj rad. Prijedlog U ime obitelji jest da se čl. 94. Zakona o radu dopuni odredbom prema kojoj bi radnik za sat rada nedjeljom morao dobiti minimalno 50% veću naknadu od njegove standardne satnice.

> Rad nedjeljom: Koje mjere U ime obitelji predlaže Hrvatskom saboru?

Iz prijedloga U ime obitelji proizlaze tri temeljna cilja:

1. Radnice i radnici zaposleni u trgovinama odlučuju žele li raditi nedjeljom;
2. Osiguranje minimalne naknade koju je poslodavac dužan platiti radnicama i radnicima koji rade nedjeljom, a to je najmanje 50% više od standardne satnice zaposlenika;
3. Ograničenje rada nedjeljom na što je moguće nižu razinu jer i radnice i radnici u trgovinama zaslužuju provoditi nedjeljno i blagdansko vrijeme sa svojim obiteljima.

Sadašnje zakonsko uređenje koje radniku ne nudi izbor te omogućuje da radnice i radnici de facto ne budu plaćeni za svoj nedjeljni rad ide na ruku poslodavcima te grubo krši dostojanstvo osobe radnika, stoga ga je nužno mijenjati. Upravo prijedlog udruge U ime obitelji nudi kvalitetne modele kojima bi se pitanje rada nedjeljom riješilo odmah putem izmjena i dopuna Zakona o radu, čime bi se situacija velikog broja radnica i radnika u Hrvatskoj promijenila na bolje te bi njihovo dostojanstvo bilo zaštićeno i poštovano.

Izvor: narod.hr

Foto: fah

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža