Objavljeno referendumsko pitanje
27. kolovoza 2014.

Organizacijski odbor za izjašnjavanje birača o potrebi raspisivanja referenduma, organizirao je danas konferenciju za medije na kojoj su izneseni razlozi za pokretanje referendumskog postupka za promjenu Ustava i detalji referendumskog pitanja. Na kraju konferencije, Organizacijski odbor je pozvao sve zainteresirane građane da se pridruže ovoj akciji te u njoj aktivno sudjeluju.

 

Organizacijski odbor za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma

 

U Zagrebu, 27. kolovoza 2014. godine

 

Građanska inicijativa „U IME OBITELJI“ okupljena od građana, obitelji i brojnih građanskih udruga, ocjenjujući da postojeći hrvatski izborni sustav više ne zadovoljava civilizacijsko načelo pravične zastupljenosti svih dijelova biračkog tijela u Saboru, donijela je odluku o pokretanju referendumskog postupka za promjenu Ustava radi demokratizacije i poboljšanja izbornog sustava.

Ovim otvorenim pismom/objavom pozivamo sve hrvatske građane, udruge, vjerske zajednice i političke stranke u Republici Hrvatskoj da se pridruže akciji prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma kojem je cilj osigurati da Ustav, a posljedično tome i zakoni Republike Hrvatske, pravičnije urede izborni sustav prilikom odabira saborskih zastupnika.

Organizacijski odbor za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma, sastavljen od članova ove građanske inicijative, donio je, na sjednici održanoj 26. kolovoza 2014. g., temeljem odredbe članka 8.b Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07 i  38/09), a u vezi s odredbom članka 8.a istog Zakona, sljedeću:

 

ODLUKU O PRISTUPANJU IZJAŠNJAVANJU BIRAČA O POTREBI DA SE ZATRAŽI RASPISIVANJE REFERENDUMA

 

I.          Pristupit će se izjašnjavanju birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma sa sljedećim pitanjem:

Jeste li za to da se na referendumu donese sljedeći Ustavni zakon?

 

USTAVNI ZAKON O IZMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Ustavu Republike Hrvatske članak 73. mijenja se i sada glasi:

„Zastupnici se u Hrvatski sabor biraju na vrijeme od četiri godine.

Zastupnici se u Hrvatski sabor, osim zastupnika nacionalnih manjina, biraju prema sustavu razmjernog predstavništva.

Birač može glasovati za jednu od predloženih lista kandidata i može označiti do tri kandidata koji imaju prednost pred ostalim kandidatima na listi za koju je glasovao (preferirani glas).

Izabrani se kandidati s pojedine liste utvrđuju isključivo na temelju najvećeg broja preferiranih glasova. Ako su dva ili više kandidata dobila isti broj preferiranih glasova ili se izbor kandidata ne može utvrditi na temelju preferiranih glasova, tada se izabire kandidat koji je prije po redoslijedu na listi kandidata.

U svakoj izbornoj jedinici se bira najmanje 20 zastupnika. Izborne jedinice ne smiju dijeliti zakonom utvrđena područja Grada Zagreba i županija Republike Hrvatske. Zastupnička će se mjesta raspodijeliti između izbornih jedinica na temelju izračuna odnosa broja birača u svakoj izbornoj jedinici i ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.

O područjima izbornih jedinica za izbor zastupnika u Hrvatski sabor donijet će se poseban zakon.

Ako se ne donese zakon o područjima izbornih jedinica iz prethodnog stavka, Republika Hrvatska činit će jednu izbornu jedinicu.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj biraju zastupnike u posebnoj izbornoj jedinici.

Pravo na sudjelovanje u diobi zastupničkih mjesta u izbornoj jedinici ostvaruju kandidacijske liste koje su na izborima dobile najmanje 3% važećih glasova birača. U slučaju da Republika Hrvatska čini jednu izbornu jedinicu za izbor zastupnika, pravo na sudjelovanje u diobi zastupničkih mjesta u izbornoj jedinici ostvaruju kandidacijske liste koje su na izborima dobile najmanje 2% važećih glasova birača.

Pravo predlaganja stranačkih i neovisnih lista za izbor zastupnika u Sabor imaju sve političke stranke koje imaju zastupnike u Saboru na dan objave odluke o raspisivanju izbora te političke stranke i skupine birača koji prikupe najmanje 3000 potpisa birača.

Nisu dopuštene zajedničke kandidacijske liste dviju ili više političkih stranaka.

Birači na izborima mogu glasovati: na biračkom mjestu, dopisnim ili elektroničkim putem.

Način izbora zastupnika nacionalnih manjina uređuje se zakonom kojim se uređuju prava nacionalnih manjina.

Zakonom se određuje broj, uvjeti i postupak izbora zastupnika u Hrvatski sabor.”

 

Članak 2.

Ovaj Ustavni zakon stupa na snagu danom donošenja odluke o njegovu prihvaćanju na referendumu.

II.         Prikupljanje potpisa za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma trajat će od 21. rujna do 5. listopada 2014. godine.

 

Organizacijski odbor poziva sve zainteresirane građane da se pridruže ovoj akciji te u njoj aktivno sudjeluju, a ukoliko žele pomoći u prikupljanju potpisa neka nas kontaktiraju na volonteri@uimeobitelji.net.

 

GRAĐANSKA INICIJATIVA U IME OBITELJI

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 

Tekst referendumskog pitanja možete skinuti na sljedećoj poveznici: Referendumsko pitanje-objava-OO-27082014

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža