Penavić: Ministarstvo obrazovanja treba donijeti jasne upute o ulasku projekata udruga u škole
2. ožujka 2016.

Udruga U ime obitelji organizirala je tribinu za roditelje u sklopu projekta „Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece“. Tribina za roditelje održana je u utorak, 1. ožujka 2016. u 19 sati u prostoru Tribine grada Zagreba.

U ime obitelji projektom „Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece“ želi informirati i educirati roditelje o važnosti aktivnog uključivanja u vijeća roditelja škola i cijelog odgojno-obrazovnog sustava. Tribinu je moderirala Ivana Penavić, voditeljica projekta „Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece“, predavači na tribini bili su dr. med. Tomislav Gojmerac i prof. dr. sc. Roman Malarić, roditelji i suradnici na projektu „Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece“.

Teme tribine bile su izbor ravnatelja škola i uloga vijeća roditelja u izboru ravnatelja škola, koji su problemi uvođenja projekata udruga u odgojno-obrazovne ustanove i na koji se način može poboljšati organizacija izleta i ekskurzija u školama sa konkretnim prijedlozima.

U dijelu predavanja koji se odnosi izbor ravnatelja škola i koja je uloga vijeća roditelja dr. Tomislav Gojemrac je istaknuo da je zakonom propisana dužnost vijeća roditelja da sudjeluje u izboru ravnatelja škole, te da donese stajalište o kandidatu za ravnatelja, o čemu pisani zaključak mora dostaviti školskom odboru. Važno je poštivanje zakonske procedure u postupku izbora i imenovanja ravnatelja i da se cijeli postupak provede u skladu sa postojećim propisima; od javne objave natječaja, zaprimanja prijava, formiranje lista kandidata za ravnatelja, upoznavanje sa kandidatima za ravnatelja svih tijela škole (učiteljskog/nastavničkog, radničkog i vijeća roditelja), sjednice školskog odbora o izboru ravnatelja, te konačnog izdavanja suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Ivana Penavić, voditeljica projekta „Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece“ govorila je o problemima uvođenja projekata udruga u odgojno-obrazovne ustanove te kako trenutno ne postoje jasni kriteriji prema kojima udruge mogu provoditi svoje projekte/programe u školama. U svom predavanju upoznala je nazočne sa slučajem udruge Centro Studi Podresca iz Udina, koja je u Talijanskoj osnovnoj školi Bernardo Benussi počela provoditi obavezan program za sve učenike škole u sklopu redovite nastave. Voditeljica projekta istaknula je da je udruga U ime obitelji saznala je za taj slučaj nakon javljanja anonimnih roditelja spomenute škole koji su se udruzi obratili za pomoć. Na temelju njihovih informacija U ime obitelji poslala je zahtjev za pristup informacijama Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Agenciji za odgoj i obrazovanje i samoj školi.

“Iz odgovora nadležnih tijela saznali smo da udruga nema pozitivno stručno mišljenje Agencije za provođenje programa, da Ministarstvo nije izdalo suglasnost o provođenju, da udruga koja provodi program neovlašteno koristi logotip Agencije na svojim plakatima. Isto tako, spomenuta udruga se ne nalazi u registru stranih udruga, što znači da nije registrirana za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj”, istaknula je Penavić dodavši: “Nakon dobivenih informacija U ime obitelji proširila je svoje istraživanje na ostale talijanske škole i dječje vrtiće i svima poslala zahtjeve za pristup informacijama. Iz odgovora školskih ustanova i dječjih vrtića saznali smo da su se projekti talijanske udruge provodili u još tri odgojno-obrazovne ustanove”.

Zbog svih navedenih razloga Ivana Penavić istaknula je da zbog nepostojanja jasnih kriterija o načinu ulaska programa/projekata udruga u odgojno-obrazovne ustanove, U ime obitelji smatra da bi Ministarstvo trebalo donijeti Pravilnik koji će to regulirati, sa jasno utvrđenim koracima koji će pružatelji izvaninstitucionalng odgoja i obrazovanja (udruge i fizičke osobe), ravnatelji odgojno-obrazovnih ustanova i ostala nadležna tijela (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za odgoj i obrazovanje) morati poštovati prilikom uvođenja programa/projekata udruga u škole.

Temu organizacije izleta i ekskurzija u školama, te koji su konkretni prijedlozi za poboljšanja postojećeg Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15) izlagao je prof.dr.sc. Roman Malarić, suradnik na projektu „Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece“. Postoje mnogi nedostaci koji se javljaju zbog nedovoljno definiranog Pravilnika, te je prof.dr.sc. Roman Malarić istaknuo važnost da se prilikom odabira aranžmana turističke agencije roditeljima dostave i podaci o: bonitetu agecija, preporukama, iskustvu u organiziranju izleta, tvrtki prijevozniku, vozaču, autobusu, hotelu, prehrani, cijeni po stavkama kako je navedeno u obrascu za prijavu na natječaj, osiguranjima, jamčevini te preslike dokumenata o osiguranju jamčevine, odgovornosti za štetu i primjerak ugovora. Uvođenjem svih tih elemanata smanjile bi se nepravilnosti i poboljšala kvaliteta usluga turističkih agencija.

Nakon predavanja u raspravi između nazočnih na tribini razvila se diskusija i istaknule su se i druge važne teme te konkretni problemi s kojima se roditelji susreću.

Za sve informacije i pitanja u vezi projekta te sa konkretnim prijedlozima možete se javiti na mail: roditeljiodlucuju@uimeobitelji.net.

Više o projektu “Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece” možete saznati na sljedećoj poveznici ovdje.

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža