Na Jarunu održana tribina “Roditelji odlučuju”
19. svibnja 2016.

Udruga U ime obitelji u suradnji sa Obiteljskom zajednicom župe Duha Svetog na Jarunu organizirala je tribinu  za roditelje u sklopu projekta „Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece“. Tribina za roditelje održana je u utorak, 17. svibnja 2016. u 19:30 sati u dvorani bl.Alojzija Stepinca u svetištu Svete Mati Slobode.

Na tribini su predstavljeni prijedlozi poboljšanja organizacije izleta i maturalnih putovanja u školama, usvajanjem kojih bi se poboljšala kvaliteta usluga turističkih agencija i roditeljima olakšao odabir najpovoljnije ponude. Govorilo se o pravima i obvezama roditelja u školama, važnosti uključivanja u vijeća roditelja škola, te o problemima uvođenja projekata raznih udruga u škole. Tribinu je moderirala Ivana Penavić, voditeljica projekta „Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece“, a gosti izlagači na tribini su bili  dr. Tomislav Gojmerac i prof.dr.sc. Roman Malarić, suradnici na projektu.

Dr. Tomislav Gojmerac istaknuo je važnost sastajanja i poštivanje zakonske procedure u organizaciji sastanaka vijeća roditelja, sastavljanju poziva, dostave poziva, postojanja i urudžbiranja zapisnika. Vijeće roditelja je službeno tijelo škole, a roditelji sami vrlo često nisu upoznati sa njegovim načinom djelovanja. Zbog navedenog, dr. Gojmerac predstavio je i način izbora roditelja u vijeće roditelja, način rada vijeća, te prava i dužnosti vijeća roditelja. Naglasio je važnost javnosti rada školskih ustanova, kako bi roditelji redovito bili obaviješteni o svemu što se događa u školi. Izlaganje je potkrijepio primjerima iz dugogodišnjeg iskustva sudjelovanja u vijeću roditelja, te uočenim nepravilnostima i dobrim primjerima u školama koje pohađaju njegova djeca.

Ivana Penavić, voditeljica projekta „Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece“ govorila je o problemima uvođenja projekata udruga u odgojno-obrazovne ustanove. U Republici Hrvatskoj i trenutno važećim zakonima nisu propisani jasni kriteriji prema kojima udruge mogu provoditi svoje projekte/programe u školama. U svom predavanju upoznala je nazočne sa slučajem udruge Centro Studi Podresca iz Udina, koja je u Talijanskoj osnovnoj školi Bernardo Benussi provodi obavezan program za sve učenike škole u sklopu redovite nastave. Na temelju informacija dobivenih od roditelja, čija djeca pohađaju školu, U ime obitelji poslala je zahtjev za pristup informacijama Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Agenciji za odgoj i obrazovanje i samoj školi. Odgovor nadležnih tijela otkrio je kako Ministarstvo nije izdalo suglasnost za provođenje Projekta te kako je neovlašteno korišten logotip Agencije. Sam projekt, ustanovilo se, nema niti pozitivno stručno mišljenje Agencije. Penavić je na temelju navedenog primjera istaknula važnost donošenja Pravilnika koji će regulirati način ulaska i provedbu programa/projekata udruga u svim odgojno-obrazovnim ustanovama, koji bi onemogućio provođenje programa udruga bez poštivanja procedure.

Govoreći o organizaciji izleta i ekskurzija u školama prof.dr.sc. Roman Malarić osvrnuo se i na postojeći Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Nedovoljno definiran Pravilnik potaknuo ga je na izradu prijedloga za poboljšanje postojećeg Pravilnika. Prof. Malarić naglasio je važnost da se prilikom odabira ponuda turističkih agencija provjere sljedeće stavke: bonitet agencije, preporuke, iskustvo u organiziranju izleta, informacije o tvrtki prijevozniku, vozaču, autobusu, hotelu, prehrani, cijeni po stavkama kako je navedeno u obrascu za prijavu na natječaj, osiguranjima, jamčevini te preslikama dokumenata o osiguranju jamčevine, odgovornosti za štetu i primjerak ugovora. Sve ove informacije roditelji i škole bi trebale tražiti na uvid prilikom odabira aranžmana turističke agencije. Uvođenjem svih tih elemanata smanjile bi se nepravilnosti i poboljšala kvaliteta usluga turističkih agencija.

Tribina je zaključena zajedničkim zaključkom svih o važnosti aktivnijeg uključivanja roditelja u rad školskih ustanova, te važnosti informiranja roditelja i kroz projekt „Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece“ koji onda utječu na pozitivne promjene u odgojno-obrazovnom sustavu.

Za sve informacije i pitanja u vezi projekta te sa konkretnim prijedlozima možete se javiti na mail: roditeljiodlucuju@uimeobitelji.net.

Više o projektu “Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece” možete saznati nasljedećoj poveznici  http://uimeobitelji.net/vijece-roditelja/.

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža