Jure Modrić: Sudjelovanjem u vijeću roditelja branite svoje vrednote i ne dopustite svjetonazorskim manjinama manipuliranje
19. rujna 2016.

Udruga U ime obitelji na početku nove školske godine pokrenula je kampanju kojom informira roditelje o važnosti njihovog uključivanja u vijeća roditelja u školama koje pohađaju njihova djeca. Kampanja se sastoji i od razgovora s roditeljima koji već imaju iskustva u radu vijeća roditelja, kojima bi htjeli potaknuli i ostale roditelje da se uključe. Predstavljamo Juru Modrića, oca dvoje djece, dobi od 6 i 8 godina.

Možete li se molim vas kratko predstaviti?

Rođen sam u Sinju 1969. god., osnovnu školu sam pohađao u Ježeviću i Vrlici, srednju tehničku školu sam završio u Splitu, nakon odsluženog vojnog roka diplomirao sam na FER-u u Zagrebu. Prvo sam se zaposlio u Mobis electronicu u Zagrebu, Siemens Mostaru, Siemens Zagrebu, Nokia Siemens Networksu i u Centrus TIMu, a trenutno sam nezaposlen. Od 2002. god živim u Kraljevečkim Novakima kod Sesveta. Oženjen sam, otac dvoje djece dobi od 6 i 8 godina, a trudim se dati doprinos općem dobru svoje sredini na najprikladniji način.

Koliko dugo ste član vijeća roditelja vaše škole? Što vas je potaknulo na uključivanje u rad vijeća roditelja?

Član VR- a sam dvije godine zaredom, a nakon roditeljske opće nezainteresiranosti za VR moja žena me je predložila za predstavnika u VR-u, a zbog istog razloga sam izabran ponovno.

Jeste li zadovoljni suradnjom vijeća roditelja i ostalih tijela škole(učiteljsko vijeće, školski odbor), što bi se moglo poboljšati?

Nisam zadovoljan time jer ta suradnja je slaba (namjerno) što je bio uzrok da je VR razrješio svoju predstavnicu u ŠO-u 02.06.2016., a meni je bio povod da ipak prihvatim članstvo u ŠO-u. Gotovo jedini kontakt VR-a sa Školom je Ravnateljičin dolazak na sjednice VR-a. Moglo bi se poboljšati slijedeće:

Na razne načine (crkvena hijerarhija i mediji, udruge, vjeroučitelji i dr.)ohrabriti, informirati i potaknuti roditelje da se uključe u rad VR-a, da time čine dobro i svojoj djeci braneći svoje vrednote i ne dopuštaju neznatnim manjinama (svjetonazorskim i nacionalnim) da one dominiraju i manipuliraju većinom, da provjeravaju zapisnik VR-a i sudjeluju u njegovom stvaranju.

Da u dogovoru sa istomišljenicima odmah na prvom sastanku predlože svoga kandidata za VR jer prvi kandidat će najvjerojatnije biti izabran (zbog nezainteresiranosti i pasivnosti većine roditelja).

Nakon predlaganja kandidata za predsjednika VR-a, a prije glasovanja, tražiti da se kandidati predstave kratko (obrazovanje, svjetonazor, bračno stanje i sl.)
Da razrednici, uz prethodnu podršku ravnatelja, na 1. satu razredne zajednice sa više ozbiljnosti i poštovanja prema roditeljima, VR-u i ŠO-u predstave (jasno i kratko) ta tijela roditeljima, (dužnosti i obveze tih tijela), te Statut, Pravilnik i poslovnike VR-a i ŠO-a.

Da se u što većoj mjeri izbjegne sukob interesa predstavnika razreda u VR-u, bilo da je ucijenjen ili „kupljen“ od Škole pa se je sam morao (ne)kandidirati ili da ga je razrednica po uputi Škole kandidirala.

U statutu škole bi trebalo uvesti kriterij da zaposlenik škole ne može biti predstavnik u VR-u, kao što postoji za ŠO, jer je puno manja šteta od moguće diskriminacije tih zaposlenika nego li od mogućih sukoba interesa tj. dodvoravanja ravnatelju i sustavu a na štetu djece i roditelja.

Razrednik bi trebao predložiti izbor jedne ili dvije zamjene za predstavnika u VR-u da bi se lakše postigao kvorum na sjednicama VR-a, i da se izbjegne moguća manipulacija sa kvorumom.

Omogućiti predstavniku u VR-u kontakte roditelja iz razreda, u prvom redu email adresu, da bi ih mogao informirati poslije sjednice, jer satovi razredne zajednice se održavaju rijetko, a pitanje je jesu li roditelji zapisali kontakte predstavnika u VR-u.
Osvjestiti važnost suradnje roditelja i Škole (uzajamno povjerenej i poštovanje) za zajedničko dobro, a ne da to bude odnos kao borba za obranu vlastitog položaja i očuvanja „idealnog“ stanja u školi (tj. guranje problema „pod tepih“), odnos osoba na vlasti i podanika, elite i običnoga nepismenog puka, tj. da odnos bude lijepi korisni dijalog a ne bahati nekorisni monolog.

Djelovati protiv svakog zastrašivanja roditelja, malodušnosti i stajališta „ništa mi tu ne možemo jer oni gore odlučuju“, „ne želim da moje dijete ima posljedice zbog mene“, kao i namjernog iskrivljenog tumačenja statuta u vezi ovlasti VR-a (financije, inspekcije, nadzor i sl.).

Predstaviti roditeljima prvašića (ako je moguće i prije 1. sastanka) važnost predsjednika, zamjenika i zapisničara VR-a, jer oni u suradnji sa Školom sazivaju sjednice VR-a, dogovaraju dnevni red, diktiraju tijek, ton i sadržaj sjednice, te na kraju kreiraju zapisnik koji potpisuju i predaju Školi koja ga urudžbira i arhivira.
Dogovoriti, na početku školske godine, tko (osoba) će i na koji način provjeravati dolazak roditelja na sjednice VR-a da bi se osigurao kvorum odnosno poštovalo privatno vrijeme roditelja.

Sazivač sjednice VR-a bi u pozivu članovima trebao napisati kratko objašnjenje predloženih točaka dnevnog reda i njihovo očekivano vrijeme trajanja, radi kvoruma i poštovanja privatnog vremena, bolje organiziranosti i efikasnosti. Tkđ. bi bilo dobro poslati VR-u radni materijal radi bolje pripreme za sjednicu.

Zapisničar VR-a bi prije potpisivanja trebao poslati zapisnik (npr. emailom)VR-u radi provjere, ispravki i dopuna. Važno je potaknuti roditelje da daju svoju email adresu (da je kreiraju ako je nemaju), jer je to najčešći i najjednostavniji način komunikacije.
Kao i za sjednice ŠO-a uvesti i za VR tonsko snimanje sjednice jer naknadno proizvoljno uljepšavanje zapisnika od strane škole, ili VR-a, može biti gruba manipulacija sa istinom (i osobama) i navođenje osobnog viđenja a ne činjeničnog stanja, što može voditi namjernoj diskreditaciji, vrijeđanju i omalovažavanju osobe/a.

Koja su vaša pozitivna iskustva u radu vijeća roditelja vaše škole? Možete molim vas navesti neki primjer djelovanja, aktivnosti vijeća roditelja vaše škole?

Naš VR je uspio okupiti aktivnije roditelje koji se povremeno sastanu i razgovaraju o tome kako unaprijediti suradnju Škole i VR-a, te što se može, sa kime i na koji način unaprijediti u našoj školi, iako ovi roditelji imaju različite svjetonazore. VR je potaknuo Ravnateljicu i ostale pasivnije roditelje da daju svoj veći doprinos Školi, a sjednice VR-a su postale kraće, zanimljivije i efikasnije.

VR je usmeno i kroz zapisnik:
– poticao uključivanje škole u projekt e-škole i projekt e-dnevnik.
– predlagao da učitelji ne odabiru udžbenike neprikladnih ilustracija,
– potaknuo i kreirao Poslovnik VR-a kojega je ŠO usvojio,
– zamolio da se djeci ne predstavljaju istospolne zajednice kao uzori,
– postavio pitanje bolje informatizacije škole (donacija računala), te popularizacije znanosti, robotike (kupnja robota) i programiranja (radionice u Scratch programu),
– osnovao radne skupine VR-a i izabrao kontakt osobe za njih,
– kontaktirao tvornicu Borovo u vezi narudbe obuće/startasica za djecu,
– poticao obnovu sportske dvorane i povećanje broja učionica u školi,
– potaknuo proširenje školskog parkirališta i označavanje nogostupa,
– izrazio zabrinutost zbog ulaska pasa u školsko dvorište,
– predložio aktivnije i učinkovitije otkrivanje učenika vandala nad školskom i ZET-ovom imovinom,
– poticao Školu na bolju suradnju sa VR-om,
-poticao roditelje da svoje primjedbe i prijedloge za školski kurikil šalju Školi već u lipnju,
– izražavao negodovanje i zabrinutost zbog pornografskog sadržaja u pojedinim predloženim lektirama, i izbacivanja Marka Marulića iz lektire, vezano za CKR,
– izražavao nezadovoljstvo slabom zastupljenošću hrvatske povijesti, a osobito Domovinskog rata, u predmetu povijesti, te slabljenja satnice hrvatskoh jezika, vezano za CKR,
– uz zapisnik prilagao i excel tablicu sa otvorenim/aktualnim pitanjima (kolone: broj, pitao, datum, pitanje, odgovorio, datum, odgovor)

Zašto smatrate važnim uključivanje roditelja u rad vijeća roditelja?

Zbog svega gore navedenoga, i zato što time roditelji pokušavaju biti aktivni i odgovorni suradnici škole i društva u svim životno važnim pitanjima.

Sa svim svojim iskustvima, prijedlozima, mišljenjima, pitanjima roditelji se mogu javljati na e-mail adresu: roditeljiodlucuju@uimeobitelji.net.

Iz udruge mole sve zainteresirane da ispune prijavnicu na sljedećoj poveznici OVDJEkako bi bili obaviješteni o svim novostima u projektu.

Predstavljanje projekta “Roditelji odlučuju o odgoju svoje djece” sutra u 14 sati na HKR-u

Ivana Penavić: Roditelji, važno je da se uključite u vijeće roditelja u školama koje pohađaju vaša djeca!

Saša Mikulčić: Vijeće roditelja je važno zbog mogućnosti da se razne ideje uz pomoć škole pretvore u velika djela

Dražen Serdar: Vijeće roditelja je odlično mjesto na kojem u raspravi roditelja saznamo što je bitno za našu djecu

Izvor: narod.hr

Foto: narod.hr

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža