Referendum

Ukoliko imate dilemu kako ostvariti svoje biračko pravo, potražite u niže navedenim uputama sve što je potrebno kako biste ostvarili svoje biračko pravo.

Upute za birače

Upute za birače

Uvid u registar birača

Popis birača

Kako glasovati?

1. Ako živite u RH i glasovat ćete u svom mjestu prebivanja

2. Ako živite u RH, a glasovat ćete izvan svog mjesta prebivanja

3. Ako živite u RH, a glasovat ćete u inozemstvu

4. Ako ne živite u RH

5. Ako niste sigurni hoćete li na dan referenduma boraviti u RH ili inozemstvu

ČINJENICE O REFERENDUMU

Upute za birače

 • Osnovni uvjet za pristupanje glasovanju jest da ste upisani u registar birača.
 • Birači mogu pregledati odnosno zatražiti upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar u lokalnom Uredu za opću upravu (Matični uredi).
  U Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 16. studenoga u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.
 • Zahtjevi za upis, dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnijeti zaključno do srijede 20. studenoga.

Uvid u registar birača

 • Na internetskoj stranici Ministarstva uprave http://www.uprava.hr/default.aspx?id=662 omogućen je uvid u registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena te su dostupni podaci o nadležnim uredima i osobama ovlaštenim za vođenje registra birača.
 • Također, u nadležnim uredima biračima će do 20. studenog 2013. godine biti omogućen uvid u podatke o svim biračima upisanim u registar birača.

Popis birača

 • Deset dana prije referenduma, 20.studenoga, onemogućuju se daljnje promjene u registru birača, on se zatvara i tada se sastavlja popis birača.
 • Popis birača dio je registra birača koji je temelj za glasovanje na dan referenduma.

Kako glasovati?

1. Ako živite u RH i glasovat ćete u svom mjestu prebivanja

 •  Potrebna vam je važeća osobna iskaznica.
 •  Samo birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača, odnosno nalazit će se na izvatcima iz popisa birača koji će bitidostavljeni na glasačka mjesta.
 •  Nakon određivanja biračkih mjesta na ovoj stranici moći ćete vidjeti adresu svog biračkog mjesta: https://biraci.uprava.hr/.
 •  PRIMJER: Birač s prebivalištem u Osijeku koji će glasovati u Osijeku.
 •  PITANJE: Što ako na dan referenduma otkrijem da nisam upisan/a u popis birača?
 •  ODGOVOR: Ako prilikom dolaska na biračko mjesto otkrijete da niste upisani u popis birača (npr. nemate važeću osobnu iskaznicu) i dalje možete glasovati! Kako?  Nadležni ured, prema vašem mjestu prebivališta ili diplomatsko-konzularno predstavništvo (za one koji nemaju prebivalište u RH) mogu vam izdati POTVRDU ZA GLASOVANJE, pomoću koje možete glasovati na vašem biračkom mjestu.

2. Ako živite u RH, a glasovat ćete izvan svog mjesta prebivanja

 •  Potreban je PRIVREMENI UPIS U REGISTAR BIRAČA IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA!
 •  Zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta može se podnijeti ili nadležnom uredu opće uprave (Matični uredi) u mjestu prebivališta ili nadležnom uredu opće uprave (Matični uredi) gdje će birač glasovati.
 •  Ovdje se nalazi obrazac za privremeni upis
  • Najkasnije do srijede 20.11. mora podnijeti navedeni obrazac nadležnom uredu opće uprave ili u Zadru ili u Zagrebu.
  • PRIMJER: Student ili bilo koji drugi birač s prebivalištem u Zadru koji boravi u Zagrebu i želi glasovati u Zagrebu.

3. Ako živite u RH, a glasovat ćete u inozemstvu

 •  Nužna je PRETHODNA REGISTRACIJA!
 •  Radi registracije javite se nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu RH (tj. onome u zemlji u kojoj ćete se nalaziti u vrijeme referenduma) ili nadležnom uredu u RH.
 •  Ovdje su kontakti svih diplomatsko-konzularnih predstavništava RH u svijetu: http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva
 • Najkasnije do srijede 20.11. morate podnijeti zahtjev za prethodnu registraciju ili konzularnom predstavništvu u Londonu ili nadležnom uredu za opću upravu u Splitu.
 •  PRIMJER: Birač s prebivalištem u Splitu koji želi glasovati u Londonu.

4. Ako ne živite u RH

 •  Obavezna je AKTIVNA REGISTRACIJA!! Zahtjev se podnosi do srijede 20. studenoga u najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo RH ili nadležnom uredu u RH, ako ćete na dan održavanja referenduma boraviti u RH.
 •  Ovdje su kontakti svih diplomatsko-konzularnih predstavništava RH u svijetu i obrazac za aktivnu registraciju: http://www.mvep.hr/hr/predstavnistva
 •  Obrazac za aktivnu registraciju
 •  Najkasnije do srijede 20.11. mora dostaviti hrvatskom konzularnom predstavništvu u Mostaru obrazac za aktivnu registraciju.
 •  PRIMJER: Birač koji živi i radi u Mostaru, a nema prebivalište u RH i glasovat će u Mostaru

5. Ako niste sigurni hoćete li na dan referenduma boraviti u RH ili inozemstvu

 •  Potrebna vam je POTVRDA ZA GLASANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA.
 •  Iznimno, birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji nisu sigurni gdje će boraviti na dan održavanja državnog referenduma, mogu u nadležnom uredu, u kojem su upisani u registar birača, zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta, temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem glasačkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

ČINJENICE O REFERENDUMU

 • Na referendum ne mora izaći 50% birača
 • Pravila glasovanja na referendumu ista su kao i na izborima
 • Glasovati mogu državljani Hrvatske koji žive u drugim zemljama
 • Svi koji će glasovati u inozemstvu trebaju se prijaviti u konzulatima RH
 • O ishodu referenduma odlučuje 51% izašlih na referendum
 • Studenti  mogu glasati u gradu u kojem studiraju