Česta pitanja i odgovori

Objavljeno 22. 04. 2013. u kategoriji Referendum

pitanja-i-odgovori

Referendum za unošenje odredbe u Ustav Republike Hrvatske po kojem je brak jedino životna zajednica žene i muškarca.

Česta pitanja i odgovori

1. Kako glasi referendumsko pitanje?

Jeste li za to da se u Ustav RH unese odredba po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca?

2. Koji su ciljevi organizacije referenduma (Prikupljanje potpisa za referendum i sam referendum)?

a) Osigurati da Ustav i zakoni Republike Hrvatske definiraju brak jedino kao životnu zajednicu žene i muškarca te na taj način spriječiti
izjednačavanje istospolnih partnerstva i braka, posvajanje djece od strane istospolnih parova te nametanje izjednačavanja istospolnih
partnerstva i braka kao društveno općeprihavaćene norme

b) Jamčiti trajnu zakonsku zaštitu djece, braka i obitelji

c) Učvrstiti pouzdanje građana da mogu donositi pozitivne društvene promjene i dati poruku svim nositeljima vlasti da moraju poštivati općeljudske vrijednosti te brak kao zajednicu žene i muškarca kao dio kulture i identiteta hrvatskog naroda

d) Osigurati da se o temama vezanim za odgoj, brak i obitelj govori u razdoblju prije lokalnih izbora (19. 5. 2013.), da se politički predstavnici očituju o tim temama te da se građani stavovima političara o braku i obitelji koriste kao jednim od važnih kriterija u
odabiru političkih predstavnika na lokalnoj razini

3. Koje su aktivnosti uključene u organizaciju referenduma?

a) Aktivnosti oko prikupljanja najmanje 375 000 potpisa. Potrebno je u 15 dana prikupiti 10 posto potpisa registriranih glasača u RH. Datum početka prikupljanja potpisa određuje Građanska inicijativa „U ime obitelji“, potpisi će se prikupljati od nedjelje, 12. 5. do nedjelje, 26. 5. 2013.

b) Aktivnosti oko informiranja i poticanja građana da iziđu na referendum. Referendum raspisuje Hrvatski sabor, nakon što je potvrđeno da je dovoljan broj građana potpisao Zahtjev za raspisivanje referenduma. Datum referenduma određuje Državno izborno povjerenstvo.

4. U kojem će se razdoblju prikupljati potpisi (izjašnjavanje birača o potrebi raspisivanja referenduma)?

Potpise će se prikupljati od nedjelje 12. 5. do nedjelje 26. 5. 2013. U tih 15 dana trebamo prikupiti najmanje 375 000 potpisa.

5.Tko organizira prikupljanje potpisa?

Građanska inicijativa „U ime obitelji“ okuplja pojedince, obitelji i građanske udruge koje promiču općeljudske vrijednosti te vjerske udruge, zajednice i pokrete – sve one koji smatraju da je brak jedino zajednica žene i muškarca. U ovom trenutku „U ime obitelji“ okuplja tridesetak udruga, a pridruživanje organizacija, udruga i pojedinaca još je u tijeku. Građanska inicijativa „U ime obitelji“ dobila je podršku svih većih vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj, a uputila je i poziv svim političkim strankama u Republici Hrvatskoj da se pridruže akciji prikupljanja potpisa za raspisivanje referenduma.

6. Zašto baš referendum?

Dosadašnje akcije udruga uključenih u Građansku inicijativu (peticije, deklaracije, okrugli stolovi, medijski nastupi) vezane za obitelj (ukidanje 4. modula zdravstvenog odgoja, zaštita prava obitelji) imale su veliku ulogu u informiranju građana i stvaranju javnog mnijenja. No, ta iskazivanja građanske volje i mišljenja nisu bila obvezujuća za vladajuće te nisu dovela do konkretnih pomaka u promicanju prava obitelji. Referendum kao izraz izravne demokracije daje priliku svim građanima RH da iskažu svoje mišljenje o braku, kao zajednici na kojoj se temelji obitelj te zatraže da se i izrijekom unese u Ustav definicija braka koja stoji u Obiteljskom zakonu. Poštivanje ishoda referenduma obvezujuće je za sve vlasti u RH.

7. Zašto želimo ostvariti ustavnu definiciju braka?

U ovom trenutku Ustav RH ne sadrži definiciju braka te se može (pogrešno) interpretirati da se brakom smatraju i alternativne, neautentične zajednice. Izričita definicija braka jedino kao životne zajednice žene i muškarca u Ustavu RH odrazit će se na sve zakone i propise, danas i u budućnosti.

8. Zašto tema braka?

Definicija braka kao zajednice muškarca i žene proizlazi iz vrijednosti, kulture i identiteta hrvatskog naroda. Jasno definiranje braka kao upravo takve zajednice u Ustavu RH imat će snažan pozitivan učinak, ne samo na zakonodavstvo već i na cijelo društvo.

Prema istraživanjima, podršku ovom referendumskom pitanju (i protivljenje izjednačavanju istospolnog partnerstva i braka te posvajanja djece od strane istospolnih parova) daje velika većina građana Republike Hrvatske. Oko ovog iznimno važnog pitanja za društveni, kulturni i gospodarski napredak Hrvatske postoji veliko suglasje građana Republike Hrvatske.

9. Zašto se na referendum ne ide s temom vezanom za zdravstveni odgoj?

Referendum u vezi odluke MZOS-a o uvođenju zdravstvenog odgoja nije moguć. Prema Zakonu o referendumu, referendum se može zatražiti za promjenu zakona ili Ustava, ali ne i za „nižu“ razinu propisa, poput odluke ministra.

10. Je li možda bolje pričekati da Vlada iziđe s konkretnim prijedlozima zakona pa onda reagirati traženjem referenduma?

Radne skupine za promjene Zakona o registriranom partnerstvu i Obiteljskog zakona već pripremaju prijedloge promjena zakona.

 

Čekanje na zakonske prijedloge Vlade RH

a) Vlada određuje dinamiku, vrijeme rasprave u Hrvatskom saboru (npr. sredinom srpnja kad su ljudi na godišnjim odmorima), mogućnost hitne procedure … – naša će reakcija vjerojatno biti zakašnjela.

b) Vlada može svaki prijedlog zakona nakon naše akcije (prikupljanja potpisa za referendum) minimalno promijeniti i formalno poništiti našu akciju (primjer sindikata prije dvije godine).

c) Naša akcija bila bi usmjerena protiv Vladina prijedloga te bi se interpretiralo da je to akcija „protiv homoseksualaca“.

Organizarano izjašnjavanje građana o raspisivanju referenduma o promjeni Ustava

a) Građanska inicijativa određuje dinamiku – sad imamo velik broj vrlo motiviranih građana i vjernika uključenih u aktivnosti protiv 4. modula zdravstvenog odgoja (spolnog odgoja).

b) Kod zahtjeva za definiranje braka u Ustavu RH, Vlada nema tu mogućnost.

c) Građanska inicijativa pokreće akciju za definiranje braka sukladno vrijednostima, kulturi i identitetu hrvatskog naroda.

 

Možemo li skupiti 375 000 potpisa u 15 dana?

Možemo!
U više akcija pojedine su udruge, sastavnice inicijative „U ime obitelji“, u samo jednom danu prikupile više od 200 000 potpisa – npr. u akciji „Potpisujem deklaraciju o pravima obitelji“. Građanska inicijativa „U ime obitelji“ uključuje svakim danom sve veći broj udruga i pokreta. Građani – i roditelji i svi drugi – dodatno su motivirani na definiranje temeljnih vrijednosti u hrvatskom društvu (poput braka) agresivnim ponašanjem aktualne Vlade i nametanjem spolnog odgoja (4. modula) u školama kojemu je cilj kroz
obrazovni sustav dekonstruirati znanstvene činjenice, vrijednosti te kulturu i identitet hrvatskog društva.

Jedna od (brojnih) zamjerki 4. modulu spolnog odgoja činjenica je da ne promiče brak kao zajednicu koja se temelji na ljubavi i vjernosti te predstavlja idealno okruženje za rađanje i odgoj djece te ju izjednačava s alternativnim zajednicama. U Hrvatskoj se 87 posto djece rađa u braku, ovaj je postotak viši nego u zemljama u kojima je brak također dio kulturnog, nacionalnog i vjerskog identiteta, poput Poljske ili Italije. Imamo jaku mrežu volontera koji će potpise prikupljati i na više od 2 000 lokacija na čitavom području Republike Hrvatske.

Građanska inicijativa „U ime obitelji“, 22. 4. 2013.